Prodloužená tanečních kurzů Jana Bílka                            


Taneční kurzy se vrátily zpět na internát
Po několik uplynulých let se v českotřebovském Národním domě konaly tančení kurzy Jana Bílka, tanečního mistra z Ústí nad Orlicí. V letošním roce tomu je však jinak. Z důvodu uzavření Národního domu přesídlil Jan Bílek se svými tanečními do sálu českotřebovského internátu Na Skalce.
Jan Bílek v tomto sále nevyučuje poprvé. Jako taneční mistr zde působil do roku 1986. V tomto roce zde výuku ukončil, neboť jeho tehdejší partnerka, paní Olga Bílková, odcházela na mateřskou dovolenou. Sám jsem měl tehdy tu  čest být Bílkovým žákem. V roce 1986 jsem u manželů Bílkových, v sále Na Skalce absolvoval své první taneční. V tomto roce pořádání tanečních kurzů  na internátě skončilo. Výuky tance v našem městě se tehdy ujal ZK železničářů v Kozlovské ulici. Tanci se tehdy vyučovalo v sále ZK Primony v tehdejší Švermově ulici (dnes restaurace Pod Skalkou). Jako taneční mistři zde působili rodiče Jana Bílka, jeho tatínek, ing. Alois Bílek, pedagog zdejší SPŠŽ s chotí Sylvií. U nich, v roce 1987, jsem absolvoval jako žák své druhé a poslední taneční. Ing. Alois Bílek zde vyučoval do roku 1990. Do této doby jsem v jeho tanečních, spolu s kamarády,  vypomáhal jako pořadatel kurzů. V roce 1990 byly opět otevřeny taneční na internátě, kam se navrátili předchůdci Jana Bílka, taneční mistr Arnold Raab s chotí Hanou, která tehdy ukončila mateřskou dovolenou. V tomto roce tedy ve Třebové proběhly dvoje taneční současně.
Jan Bílek se tedy jako taneční mistr do sálu na Skalce navrátil po rovných třiatřiceti letech.  V pátek 1. listopadu 2019 se  již tradičně v podvečerních hodinách ubíraly skupiny žáků, jejich rodičů  a milovníků tance k internátu. Situace zcela stejná, jako v dobách, kdy jsem po zdejších schodech stoupal vzhůru jako žák. Skupinky mládeže postávající na schodech a čekající na své kamarády, do hovoru zabrané hloučky děvčat a do tmy zářící osvětlená okna sálu. V mysli přítomných se jistě soustředily tradiční myšlenky, zaměřené na to, jak večer proběhne, s kým se ocitnou na parketu a která děvčata dnes dorazí.    V sále internátu se tohoto večera  konala  druhá prodloužená  tanečních kurzů.
Průvodcem večera se stal sám taneční mistr. Na jevišti i v zaplněném sále bylo mnoho rodičů, prarodičů.  sourozenců, ale i starších kamarádů, někdejších Bílkových žáků. Mezi ně lze právem počítat řadu rodičů  nynějších absolventů kurzů, kteří se tanci učili pod vedením Jana Bílka právě v tomto  sále. Své hosty mohli žáci provést po tanečním parketě  v sérii pro rodiče a všechny hosty.  Zpestřením večera byly také, jako každoročně, soutěže s balónky, které si již po řadu let těší mezi žáky oblibě.
Všichni přítomní si mohli v průběhu večera oživit řadu známých  tanců,  samozřejmě z těch  klasických,  došlo však  i  na ty modernější. O tom, že se akce líbila, svědčily spokojené úsměvy na tvářích přítomných.  A tak nezbývá, než se těšit na blížící se závěrečný věneček.  
Martin Šebela