Krytý plavecký bazén - jak dál?          

Na rozdíl od ostatních městských sportovišť je krytý plavecký bazén v základním jmění městské společnosti Eko Bi  a tato společnost jej provozuje tzv. "na vlastní triko". Rozhodně se nejedná o výdělečné zařízení, ztrátu z jeho provozu musí Eko Bi sanovat z jiné hospodářské činnosti.  Bazén byl naposledy rekonstruován před 19 lety, kdy byl dlouhodobě odstaven z provozu a na stavu zařízení to je již znát. Další změna, kdy dostala vana bazénu obložení nerezovým plechem, byla provedena před 15 lety v roce 2004 při čtyřměsíční odstávce.  Neznamená to, že by zde  nyní vznikl nějaký havarijní stav, ale řada technologických celků dosluhuje, je na hranici životnosti, údržba je mnohem složitější, než když bylo zařízení "mladší". Před rokem po komunálních volbách sem mířily kroky nově zvolených radních i dalších zastupitelů, aby posoudili situaci na místě. Tehdy byla aktuální nabídka p. Michala na odkoupení celého sousedního areálu, což by umožnilo další rozvoj.  Bylo však konstatováno, že nabídka neodpovídá možnostem využití a byla odmítnuta. To již bylo z provedených šetření známo, kolik bude stát  potřebná rekonstrukce bazénu a to jen v tom v tom rozsahu, jaký dnes provozujeme. Tato částka odpovídala cca 35 milionům korun a každým rokem se díky inflaci s zdražování stavebních a montážních prací navyšuje.

Fotografie: slavnostní otevření krytého bazénu v roce 1980, pásku stříhá předseda OV ČSTV Tláskal

Krytý bazén je velmi potřebné zařízení, slouží občanům všeho věku od malých dětí po seniory, je to zařízení maximálně otevřené veřejnost, těžké si představit, že by  byla Česká Třebová bez bazénu nějakou delší dobu. V provozu je dvakrát v týdnu dokonce již od rána od půl šesté večer do 21 hodin. Bývaly sice doby, kdy byla návštěvnost bazénu dvojnásobná, ale to ještě nebyl bazén např. v Litomyšli. Není třeba si dělat ze současné návštěvnosti těžkou hlavu,  lidé se do Třebovského bazénu vracejí, třeba i proto, že v Litomyšli musí i déle čekat  než se uvolní skříňky. I náš bazén má své výhody, především velikost a tedy prostor, možnost pořádat větší akce. možnost řešit letní provoz (když nemáme žádný venkovní aquapark) Zajišťuje dnes již povinnou plaveckou výuku nejen pro českotřebovské školy, ale jezdí sem děti třeba až z Heřmanic nebo Dolní Čermné. Plaveckou výuku řeší (soukromá) Plavecká škola, která si pro tento účel bazén 4 dny v týdnu na dopoledne pronajímá. Výuku provádí v tříměsíčních cyklech: říjen - prosinec , leden - březen, duben - červen. Už proto je zapotřebí bazén udržet v provozu, pravidelná odstávka je plánována vždy na září, kdy je jinak nejmenší zájem veřejnosti.

Fotografie: koroze bazénu po rekonstrukci bylo nutné řešit dodatečně během čtyřměsíční odstávky v září - prosinec 2004, kdy bazénová vana dostala ochranu nerezovým plechem. Znovuotevření bazénu bylo 16. 12. 2004.

Nicméně přichází čas na postupnou rekonstrukci a modernizaci zařízení. Na potřebnost realizace jsem se zeptal  jednatele Eko Bi. Zdeňka Řeháka. "Rekonstrukci je možné rozdělit na několik etap, některé bude možné řešit i za provozu, ne však všechny. odstávky bazénu v příštím roce.  Součástí bude také pořízení kogeneračních jednotek, které umožní zvýšit účinnost využití energie a sníží provozní náklady. Tuto etapu v objemu cca 4 miliony korun je Eko Bi připraveno financovat ze svých zdrojů.

Dalším celkem, který nutně potřebuje řešit, je (vnější) stavební část objektu, tedy střecha a izolace vnějšího pláště. I to bude možné realizovat v podstatě bez velkého omezení provozu. Nejedná se o havárii, ale stavba  má svoje za sebou a to v náročných podmínkách, delší odklad akce by se mohl vymstít. Ještě není také rozhodnuto, zda střechu pokryjeme  fotovoltaickými  nebo třeba teplovodními panely, byla by to vhodná investice. Cenu této etapy nelze zatím přesněji vyčíslit, je zde ještě více neznámých.

Přerušení provozu bazénu však bude vyžadovat vnitřní rekonstrukce bazénové haly. Nemusí být třeba jednoroční, ale nějaký čas na práci bude třeba stavbařům a montérům poskytnout. Nejde o opravu samotné bazénové vany, ta je v pořádku, ale tzv. ochozů, které  mají mozaikový povrch, denně čištěný mechanicky i podrobený agresivním látkám, potřebuje rekonstrukci stejně jako izolační vrstvy pod keramickým povrchem. To nebude jednoduchá práce a měla by se udělat důkladně. Velmi často řešíme uvolňování některých částí mozaiky, opravám věnujeme např. pravidelné sanitární dny. Současně bude třeba při přerušení provozu provést rekonstrukci technologie, která má nejlepší léta dávno za sebou. Řada trubek je zarostlých, je třeba vyřešit filtrační systém z hlediska kapacity atd. To společně s rekonstrukcí vnitřku haly bude ta nejsložitější a nejdražší etapa. Financování rekonstrukce vnějšího pláště  i vnitřní stavby + technologie bude třeba řešit ve spolupráci s městem, na to samotná společnost Eko Bi nestačí. Věřím, že se najde přijatelný finanční model, bazén je přece především určen pro veřejnost,  nejde o investici pro nějakou úzkou skupinu lidí. Důležitý bude především výsledek, aby byla investice na stavu bazénu znát."

To samozřejmě ještě není všechno. Dožívá i další zařízení, tedy např. šatnový provoz, je třeba uvažovat i o tom, zda je možné uvažovat také o rozšíření  služeb tak, aby zařízení bylo více atraktivní,  poskytovalo více "wellness služeb" a možností. To budou potom ovšem další peníze navíc nehledě na to, že není prostor, kam se rozšířit. V minulém volebním období jsme si (v r. 2018) bohužel nechali "před nosem" vzít možnost rozvoje např. v sousedních  prostorách  kavárny "Dětské ZOO" a další možnost rozšíření se pak ukázala pro město cenově nedostupná. Díky tomu si zatím můžeme např. o sauně jen zdát, i když Zdeněk Řehák varuje, jde o mimořádně neefektivní a ztrátový provoz.

Sám jsem si přinesl z návštěvy bazénu, kde jsem se seznamoval s jeho neduhy a potřebami, pozitivní dojem. Bazén je v rukou profesionálů, jeho zařízení je funkční a pod kontrolou, dlouhodobě neexistují  žádné problémy s hygienou, po instalaci ozonizace bylo dokonce možné snížit intenzitu chlorování. Co je možné, to se průběžně modernizuje. Město nedopustí, aby byla Česká Třebová dlouhodobě bez bazénu a bude se jistě na jeho modernizaci a také budoucím rozvoji finančně podílet.

Milan MikolEcký