Českotřebovský deník 343/2019 (14/12)
Vánoční bleší trh na Splavě ozdobil kolorit  adventu
Pro pořadatele Vánočního Blešího trhu Pavla Kohoutka a Martina Mičku byla na třetí adventní sobotu slyšet jen samá chvála. Byl zajímavý výběr dárkového zboží, často velmi ojedinělého, spousta zájemců. Zima opravdu nevadila, nikdo nečekal vytopený a klimatizovaný supermarket. Zato nabízený svařák byl vynikající. S takovou akcí je spousta starostí, ale  také radosti, zejména na straně těch, kteří si zde vybrali  pozoruhodný exemplář. A tak zbývá jen popřát do Nového roku další vydařené blešáky na Splavě!

Senioři zakončili rok v Národním domě

Národní dům má nového majitele a je zase otevřen pro veřejnost.
Tuto možnost využila místní organizace Seniorů ČR pro své adventní setkání, poslední v letošním roce. Vždyť žádný jiný sál ve Třebové mimo internátu na Skalce není tak velký.  Tím spolek prakticky završil celoroční plán činnosti místního spolku. Občerstvení bylo zajištěno, horší to bylo s teplotou v sále, vytopit rychle tak velký prostor není zřejmě jednoduché.
Na konci roku se připravují plány ten další, budou to opět zájezdy (tuzemské i zahraniční), vycházky, exkurze, koupání v termálech, setkání na bowlingu, šipky, šibřinky, pečení perníčků... O tom, jak bohatá byla činnost v roce 2019, se můžeme přesvědčit ZDE.
Činnost českotřebovské organizace Seniorů ČR organizuje výbor ve složení  Miloslava Kroftová (předsedkyně), František Smejkal  (místopředseda zajišťující sportovní aktivity) Hana Kubešová, Věra Řeháková, Ing. Helena Bartáková, Marie Dolečková a Zdena Jasanská. (Fotografie z činnosti spolku v roce 2019)    
 
Aktuálně: Hokejbal ligy žen  Loko ČT-HBC Pardubice VIDEO najdete ZDE

 
II. volejbalová liga má za sebou polovinu soutěže
Ženy Sokola Česká Třebová tento víkend nehrály, svoje zápasy 17. a 18. kola v Mladé Boleslavi měly předehrané již v listopadu (dvě výhry 0:3 a 1:3) . V tabulce jsou nyní po odehraných 18 kolech z 36 na 5. místě:
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1   Červený Kostelec 18 12 1 2 3 45:20 1499:1296 40
2   Děčín-Rumburk 18 10 4 1 3 46:25 1609:1444 39
3   Chabařovice 17 10 0 4 3 39:24 1434:1271 34
4   Jablonec n. N. 17 9 2 2 4 38:25 1405:1344 33
5   Česká Třebová 18 9 2 1 6 37:29 1499:1410 32
6   Turnov 18 6 3 0 9 29:37 1412:1460 24
7   Liberec 18 7 1 1 9 32:35 1431:1498 24
8   Svitavy 18 5 3 1 9 31:39 1470:1552 22
9   Žižkov B 18 3 2 3 10 26:45 1508:1583 16
10   Mladá Boleslav 18 0 0 3 15 10:54 1124:1533 3
Muži Sokola Česká Třebová II hráli dvojzápas se Žďárem nad Sázavou a získali další body za dvě vítězství 3:0 a 3:0. V tabulce jsou nyní v polovině soutěže na 2. místě za Českou Lípou.

1   Česká Lípa 18 16 0 0 2 49:9 1395:1102 48
2   Česká Třebová II 18 10 3 0 5 44:25 1596:1479 36
3   Kometa Brno 18 10 0 4 4 38:32 1592:1519 34
4   Hronov 18 9 3 0 6 39:31 1557:1547 33
5   Dvůr Králové n. L. 18 9 1 1 7 37:29 1484:1415 30
6   Choceň 18 9 0 2 7 35:33 1459:1485 29
7   Žďár n.S. 18 8 0 2 8 32:33 1451:1423 26
8   Havlíčkův Brod 18 5 2 0 11 26:41 1439:1535 19
9   Mnichovo Hradiště 18 3 1 0 14 17:46 1274:1481 11
10   Turnov 18 0 1 2 15 15:53 1368:1629 4

Zakončení běžecké sezóny se konalo tradičně v Němčicích
Vyhodnocení Iscarex poháru 2019 a vyhlášení nového ročníku 2020

Kulturní dům v Němčicích byl opět zcela zaplněný sportovci z východočeského regionu. Dopoledne byl odstartován poslední závod sezóny - Běh kolem Zlatého pásku, který se však již do hodnocení Iscarex poháru nezapočítával.  Vyhodnocení  se konalo v odpoledních hodinách, opět se ukázalo, že Iscarex pohár je pro sportování všech generací v přírodě, tedy mimo dráhu nenahraditelný.  Velký díky za podporu tohoto sportu patří především společnosti Iscarex a jejímu majiteli  Janu Šimůnkovi, bez jehož podpory by tento projekt rychle skončil. To všechno si  uvědomují především sami běžci, kteří se účastní více než padesátky závodů s minimálním startovným, ze kterého by závody organizovat nešlo. Proto se mimo oceňování nejlepších také neslo sálem KD v Němčicích poděkování Janu Šimůnkovi. Nebyli zde tentokrát žádní zástupci územní samosprávy, proto bylo děkování samotných sportovců opravdu spontánní a upřímné. K výsledkům připravím samostatný text. (mm)


Požadavky na energ. náročnost budov se stavebním povolením od 1. 1. 2020

V České republice od roku 2016 do roku 2020 dochází k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám. Jedná se o energetický standard tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie. Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k požadavkům na energetickou náročnost budov se stavebním povolením od 1. 1. 2020 je někdy  překrucováno.
Výsledkem postupného náběhu je stav, kdy všechny budovy, pro které je podána žádost o stavební povolení od 1. 1. 2020, budou muset splňovat standard BTNSE. Samotné požadavky, které BTNSE musí splňovat, jsou definované ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně musí každá nová budova splňovat požadavky na ukazatel průměrného součinitele prostupu tepla, celkové dodané energie a primární neobnovitelné energie. Oproti jiným metodikám (pro pasivní a jiné standardy) nemají tyto požadované parametry absolutní hodnotu (jako je to v případě měrné potřeby tepla na vytápění), ale jsou specifické pro každou hodnocenou budovu. Metodika výpočtu energetické náročnosti je založena na porovnání hodnocené budovy s tzv. referenční budovou, což je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy (softwarově namodelovaná budova, která je totožná s hodnocenou budovou, přičemž parametry stavebních konstrukcí a užívaných technických systémů odpovídají minimálním požadovaným hodnotám stanovených vyhláškou).
Pokud hodnoty ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou větší než hodnoty týž ukazatelů pro referenční budovu, pak hodnocená budova splňuje zákonné požadavky. V případě BTNSE jsou kladeny přísnější požadavky na kvalitu stavebních konstrukcí a snížení primární neobnovitelné energie užité v budově. Proto je pro referenční hodnotu BTNSE uplatňován požadavek pro snížení průměrného součinitele prostupu tepla na 0,7 násobek referenční hodnoty pro novou budovu a uplatňuje se požadavek na snížení primární neobnovitelné energie o 10 –25 % v závislosti na typu budovy oproti nové budově. Tyto požadavky na BTNSE byly do českého právního řádu zavedeny v roce 2013, tj. v předstihu před nabíhajícími daty, aby se stavební sektor stihl připravit na výstavbu budov v tomto standardu.

Co se týče ukazatele třídy energetické náročnosti budovy, jedná se o budovu, která je ve škále energetických tříd A – G většinou zařazena do kategorie B, v některých případech dosáhnou parametrů BTNSE i budovy v kategorii C.

BTNSE se významně neliší od v současnosti kvalitně stavěných budov a nejedná se tedy budovu, jejíž spotřeba energie by se blížila k nule, jak by mohlo z názvu vyplývat a jak bývá v mediích často uváděno. Nicméně takto optimálněji navržená budova bude mít kvalitnější vnitřní prostředí. Za letních horkých dnů v ní nebude docházet k přehřívání a stejně tak v zimním období nebude docházet výraznějším propadům vnitřní teploty, a to právě z důvodu zvýšených požadavků na kvalitu konstrukcí a prvků (okna, dveře) obálky budovy. Budova bude snadněji plnit hygienické požadavky pro pobyt osob.  (Zdroj stanovisko MPO ČR)
Školička bruslení

Školička je organizována Mládežnickým hokejovým oddílem TJ Lokomotiva Česká Třebová. Školička je zaměřená na výuku hokejového bruslení a jeho zdokonalení.  Provádějí ji licencovaní trenéři se zkušenostmi při práci s mládeží.   Výuka probíhá dle nejnovějších metodik a bruslařských trendů, s ohledem na věk a možnosti dětí.   V roce 2020 bude školička probíhat v hodinových lekcích, 2 x týdně - Leden/ Březen, celkem 20 hodin. Informace tel.: 731 182 767