Českotřebovský deník 344/2019 (15/12)

Vánoční trh v Nádražní ulici 


Ráno bylo ospalé a  deštivé.Přesto sousedy v Nádražní ulici vzbudil brzo hluk spojený se stavbou prodejních stánků, které bylo třeba také osvětlit,. Vše se podařilo. Když jsem procházel Nádražní ulicí po deváté hodině, tak zde byl ovšem klid   Kolem jedenácté hodiny to bylo však již jinak, stánky byly v obležení, přicházel právě průvod poutníků s oslíkem jdou do betlémy. Zastavil se na trzích a zde byly  shromážděným návštěvníkům byly jedním z poutníků přečteny dva vánoční příběhy, ovšem stylizované zcela jinak -  jiným více současným a tedy snad srozumitelnějším jazykem. Ten pravý biblický příběh je přece znám a tak si zaslouží pro vzbuzení pozornosti i parafrázi, která zaujme. Program na trzích byl ovšem celodenní.... (mm)