Českotřebovský deník 352/2019 (23/12)
Nová rámcová smlouva o regionálním televizním vysílání

Na jednání rady města dne 16. prosince 2019 byla schválena rámcová smlouva o zajištění výroby a vysílání televizních zpravodajských reportáží v roce 2020. V dřívějších letech se tato práce, kterou pro město OIK TV vykonává, financovala formou dotace, která však neumožňovala využít obdržené peníze na potřebné investice. Smlouva je nyní sepsána se zapsaným spolkem Orlická mediální skupina, který nesmí vykazovat zisk. Rozsah plnění zůstává obdobný, poskytovatel navíc bezplatně zajistí zařazení a vysílání budoucích akcí objednavatele a jeho příspěvkových organizací do pořadu Kam v regionu. Dále zajistí slevu 20% z ceníkové ceny pro výrobu a vysílání reklamy a reklamního sdělení ve vysílání OIK TV pro potřeby objednavatele a jeho příspěvkových organizací. OIK TV podobným způsobem spolupracuje také s městy Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Letohrad. V roce 2019 tato regionální televize pro město Česká Třebová vyrobila a odvysílala celkem 189 reportáží s průměrnou délkou 1 minuta a 45 vteřin. Reportáže jsou zároveň zveřejňovány na webových stránkách OIK TV, kanálu youtube a facebookové stránce. Díky tomu, že město Česká Třebová v letošním roce vstoupilo do světa sociálních sítí, je nyní možné tyto příspěvky sdílet a zvyšovat tímto způsobem povědomí občanů o společenském, kulturním a sportovním dění v našem městě. Smlouva bude v brzké době zveřejněna v registru smluv.  (Podle www.ceska-trebova.cz)
 
Kdo je Spolek Orlická mediální skupina, z.s.

Ustavující schůze spolku Orlická  mediální skupina se konala 12.12. 2014, stanovy spolku byly schváleny 13.1. 2015. Do obchodního rejstříku byl spolek zapsán Krajským soudem v Hradci Králové dne 17. 2. 2015. Spolek má 3 člennou radu. Předsedou rady spolku je Martin Vašíček (*1975) Velká Skrovnice, místopředsedou Vladimír Kašpar (*1960), Písečná, který působí celkem v 9 dalších společnostech  a  členem rady spolku je Martin Suchý (*1976) České Libchavy. Přidělené IČ je 03783138. Sídlo spolku je v České Třebové v Hýblově ulici 543, tedy v sídle OIKTV, v domě, který je právě ve vlastnictví manželů Kašparových.
V rejstříku jsou jako obor zapsány vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a také reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.  O činnosti spolku a počtu jeho členů či zaměstnanců není však nic známo. Po prostudování stanov však zůstává řada otazníků. Zdá se mi spíše, že jde o účelově vytvořené formální seskupení. S Městem Č. Třebová má podle registru smluv uzavřenu první a tedy jedinou (rámcovou) smlouvu o dílo navíc za podmínek, které jsou pro město horší, než byla předchozí smlouva o dotaci uzavřená s OIKTV. V roce 2020 je ve smlouvě uvedeno jen 164 reportáží, o 25 méně (o 13%) než v r. 2019. Uvedenou slevu z ceníkové ceny reklamy OIKTV je těžké posoudit, protože smlouva je uzavřena s jiným subjektem (spolkem) a ceníky může OIKTV snadno měnit. Ostatní města v regionu (Ústí n.O., Lanškroun) mají smlouvy uzavřeny přímo s OIKTV, pouze Česká Třebová s výše uvedeným spolkem, bohužel přímým zadáním (na výjimku) bez vypsání veřejné zakázky. (mm)
.
Kohouti si zahrají na Štěpána s atraktivním čínským klubem 

Hokejisté České Třebové si zahrají o vánočních svátcích, ve čtvrtek 26. prosince přivítají soupeře z daleké Číny. Atraktivní duel Kohoutů s týmem China Golden Dragon se bude hrát od 17.00 hodin.
Klub připravuje doprovodný program. Během přestávek uvidí diváci vystoupení mladých krasobruslařek, uskuteční se tradiční soutěž ve střelbě na branku. Té se zúčastní trojice šťastných diváků, kteří si za patnáct korun zakoupí slosovatelný barevný zápasový program. První stovka dospělých diváků, kteří předloží platnou vstupenku, dostane při příchodu na zimní stadion panáčka na zahřátí. První dvě stovky diváků se mohou těšit na sladký dárek.
Upozorňujeme, že na hokejový zápas Kohouti Česká Třebová – China Golden Dragon neplatí permanentní vstupenky (sponzoři klubu budou mít svá místa k dispozici). VSTUPNÉ: 50 a 30 Kč.
 

Pořad bohoslužeb v České Třebové a okolí 23. - 27- prosince 2019


Stomatologická pohotovost do konce roku 2019 v našem regionu


Lékařská pohotovostní služba

Pro dospělé  Orlickoústecká nemocnice, přízemí pavilonu C neurologického oddělení
Telefon:  465 710 192  Ordinační / Provozní doba: So, Ne, svátky: 9.00–18.00
 
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost
Orlickoústecká nemocnice, ambulance dětského oddělení
Telefon: 465 710 191
Ordinační / Provozní doba:  So, Ne, svátky: 8.00–18.00
 
Lékárenská pohotovostní služba

Ve svátky 24. - 26. 12  pouze nemocniční lékárna Orlickoústecké nemocnice, 8.00 hod.–12.00 hod. 
 
Webové stránky mohou být také staré a nefunkční

Příkladem je stránka http://www.nasenemocnice.cz/nemocnice-usti-nad-orlici , která je jistě více než 5 let stará, nepřesná, jsou zde uvedeni na funkcích v nemocnici lidé, kteří již zemřeli: MUDr., Radomír Lána, MUDr. Jiří Cihlář,  dále třeba Světlana Jeřábková prošla od této doby zveřejnění nejen funkcí v nemocnici v Litomyšli a nyní je ředitelkou Rehabilitačního ústavu  v Brandýse nad Orlicí. Vše odpovídá době, kde ještě byla Orlickoústecká nemocnice jako samostatná.  Nyní je již pět let součásti akciovky Nemocnice Pardubického kraje. Přesto si myslím, že by se  o zrušení tohoto webu měl současný management orlickoústecké nemocnice postarat.Taková stránka by neměla být dosažitelná. Veřejnost nemusí být o posledních změnách informována a bude se odkazovat na  nesprávné informace. (mm)
Příběh bezdomovce Františka Kováře

Příběh to je smutný a má tragický konec.
František Kovář nar. 20. června  1952 jako jediný syn  bydlel se svými rodiči v České Třebové v Lidické ulici v rodinném  domku čp. 877.
Pracoval a plnil své povinnosti do té doby, než se musel plně věnovat péči o své rodiče, kteří bylo plně odkázáni na jeho pomoc.  To bylo zapotřebí zařídit někdy v roce 1996. Od té doby jsou evidovány nedoplatky na dlužném pojistném od Všeobecné zdravotní pojišťovny, které postupně narůstaly. František kovář dostával upozornění, která však na poště nepřebíral, domníval se, že starost o rodiče je přednější.   Věc se dostala až k soudnímu projednání, které se konalo 9. února 2005. Pokračování ZDE
 

CHL má pro letošek odehráno

Druhá část CHL je asi v polovině a můžeme uvést tabulky, které budou platné po celé vánoční prázdniny.  Veškeré podrobnosti jsou na webu zimního stadionu, tedy statistika všech zápasů, trestů, rozlosování platné do konce druhé části. Z přehledu se dozvíme, že  od září do prosince byly celkem kontumovány 4 zápasy. Děje se tak pod pokutou 500 Kč. Třikrát se to týkalo týmu TEPI (Tepelná čerpadla Česká Třebová  a jednou  týmu z Osíku.