Českotřebovský deník 353/2019 (25/12)
Skauti rozdávali Betlémské světlo pod vánočním stromem na Starém náměstí 

Na této již tradiční  akci  byla velká účast skautů všech českotřebovských oddílů i veřejnosti. (Foto Petr Skopal). Nebyla to jediná skautská akce na Štědrý den. Již ráno po osmé hodině se skauti z 5. oddílu a někteří další shromáždili ve skautském středisku a se svými vedoucími odešli na další tradiční akci - krmení zvířátek v lese v Křivolíku. I tato oblíbená akce měla velkou účast skautů a  skautek. 
 
Kohouti versus Draci

Poslední utkání letošního roku odehrají hokejisté České Třebové ve čtvrtek 26. prosince, kdy
přivítají čínský tým China Golden Dragon, hrající druhou českou ligu. Mezinárodní přátelský zápas se bude hrát od 17.00 hodin, partnerem utkání je město Česká Třebová.
China Golden Dragon je projekt, který úzce souvisí s tím, že v roce 2022 bude dějištěm zimních olympijských her Peking. Pořadatel nechce hrát podřadnou roli ani v ledním hokeji, proto vyslal do České republiky mladý tým, aby tady sbíral cenné zkušenosti. Tým China Golden Dragon hraje od letošní sezony druhou českou ligu (skupina střed). Mužstvo je ubytováno na Kladně, kde také každý den trénuje, své domácí zápasy hraje na zimním stadionu ve Slaném.
Trenérem mužstva je bývalý vynikající československý hokejista Jiří ŠEJBA. Trojnásobný mistr československé hokejové ligy a mistr světa ze světového šampionátu 1985 v Praze.
„Zápas se hraje na druhý svátek vánoční, jiný termín nebyl z pohledu čínského týmu možný. Nemyslím, že by to měl být pro hokejové fanoušky nějaký zásadní problém. Naopak, je to ideální možnost k odreagování se od vánočních oslav a stále stejného televizního programu,“ míní manažer českotřebovského klubu Vladimír Vaněk a závěrem se smíchem dodává:
„Čtvrteční podvečerní filmy a pohádky může každý vidět minimálně každé Vánoce.  Vidět čínské hokejisty v České Třebové, to může být opravdu jednou za život…“
UPOZORNĚNÍ: na hokejový zápas Kohouti Česká Třebová – China Golden Dragon neplatí permanentní vstupenky, vstupné je 50 a 30 korun.
 
Co bude v roce 2020 v České Třebové dražší

Nájemného z pozemků pro hrobová místa
Mění se dosavadní cena nájemného ve výši ze 7 Kč/m2/rok na 20 Kč/m2/rok. Skokové zvýšení ceny je odůvodněno tím, že se cena dlouhodobě neměnila.
 
Sazba za zpoplatnění věcných břemen zřizovaných na majetku města
Jde o nově podané žádosti, běžných občanů města se netýká, pouze pro budovatele nových podzemních sítí. 
l  pro sdělovací vedení, kabely nízkého a vysokého napětí 300 Kč za běžný metr + DPH v zákonné výši, při šířce věcného břemene 0,5 m a ochranném pásmu 1 m po každé straně vedení,
l pro vedení ostatních inženýrských sítí a jiné druhy břemen 100 Kč za zatížený m2
Cena za věcné břemeno byla dosud v České Třebové daleko nejnižší ze všech měst v regionu, i nyní po zvýšení ceny se dostane na nižší stupeň zpoplatnění , v mnohých městech jsou ceny účtované za věcné břemeno vyšší.
 
Zvýšení cen pro pronájem pozemků v majetku města užívaných pro zemědělskou prvovýrobu,
pro činnosti ZO ČZS a uživatele zahrádek 
l zemědělská prvovýroba z 10 % z BPEJ na 30 % z BPEJ, 
l u zahrádek z 0,50 Kč/m2/rok na 1 Kč/m2/rok, 
l u zaměřených staveb z 5 Kč/m2/rok na 10 Kč/m2/rok.
 
TEZA vrátí městu částku 1,5 milionu korun

Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA, s.r.o., Česká Třebová  uložila na valné hromadě společnosti konané dne 16. prosince jednateli společnosti učinit veškeré kroky vedoucí ke snížení základního jmění společnosti a vyplacení částky ve výši 1.500.000 Kč zakladateli, a to do 30.06.2020.  Tuto částku získala TEZA od města Česká Třebová v roce 2013 v souvislosti s odkoupením hotelového domu čp. 1906 na Trávníku. Dům však rekonstruován pro bytové účely podle původních předpokladů  nebyl, TEZA dům prodala  developerovi, který zde bude v r. 2020 budovat byty, má již k tomu stavební povolení.  Dříve získané finanční prostředky dosud ležely na účtě společnosti TEZA a nyní budou zpět vráceny městu Česká Třebová.
 
Otužilci v Javorce nechají odplavat rok 2019

Stane se tak 29. prosince odpoledne od 14 hodin na letos vyčištěné tůňce javoreckého potoka nad rybářskou líhní.  Akci požádá spolek Otužilci Česká Třebová, z.s. (IČ: 08208972 ).
 
Seskok parašutistů na stadion na Skalce a fotbalové hřiště Pod Jelenicí

Seskok provedou v rámci další sportovní akce Dne seskoků specialistů armády ČR, zástupců  43. výsadkového praporu Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim, na atletický stadion  Na Skalce,a na fotbalové hřiště pod Jelenicí,  ve dnech 18.08.-20.08.2020
 
Dům čp. 2040 v Borku - přestavěná hospoda Belveder v exekuci

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. st. 3130 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2040, označená jako rodinný dům - parc.č. 1751/2 ostatní plocha o výměře 44 m2 - parc.č. 1873/3 ostatní plocha o výměře 90 m2 - parc.č. 1873/5 ostatní plocha o výměře 599 m2. Budova je nevyužívaná. Krov je dřevěný, střecha sedlová, vchodové dveře prosklené, okna plastová.Přístup z místní nezpevněné komunikace, pozemky neoploceny. Podle informace z katastru je majitelem společnost B+B Praha,  nemovitost má  uvedeno zástavní právo exekutorské. První neúspěšná dražba byla vyhlášena již na podzim roku 2018, kdy byla vyvolávací cena cca 1,1 mil. Kč. Byla zde restaurace Belveder, později "klub" se sporným hodnocením veřejnosti.
 
Exekuce v Broulíkově ulici pomohla zřídit lékařskou ordinaci

Jde o události z let 2012 a 2013, kdy se konala opakovaná dražba domu čp. 747  na rohu Broulíkovy a Slovanské ulice Stav domu uvedeného na fotografii vlevo si snad každý připomene.  Dělal našemu městu ostudu na docela slušně frekventovaném místě blízko dopravního terminálu a pošty 02.  Dům  byl ve stavu odpovídajícímu podprůměrné údržbě. Stáří budovy byla tehdy 110 let. V roce 1970 byla nemovitost údajně rekonstruována. Byla zde bytová jednotka o dispozici 4+1 rozdělena na předsíň, chodbu, pokoj, pokoj, kuchyň, pokoj, koupelnu a WC,  Nedobrovolnou dražbu bylo třeba opakovat, ani podruhé se  v září 2013 nenašel nikdo, kdy by zaplatil základní cenu 500 tisíc korun, Cena objektu z úředního odhadu byla určena na 1300 tis. Kč.  Dům se pak podařilo  prodat až v dalším roce 2014. Byl následně zbourán a přestavěn. Byla zde pak rychle vybudována ordinace praktického lékaře a jsou zde i další zdravotní služby. Dnes má nové číslo popisné 2187. V tomto případě exekuce pomohla vyřešit umístění ordinace praktického lékaře (mm)