Českotřebovský deník 359/2019 (31/12)
Poslední deník roku 2019 - třistapadesátý devátý

Zpravodajství bylo během roku poskytováno a aktualizováno prakticky denně, žádný příspěvek nebyl odmítnut. během roku se Českotřebovský deník definitivně rozloučil s Českotřebovským zpravodajem, který nyní vydává město Česká Třebová.  Žádná přestávka nyní nebude, plynule přejdeme do nového roku 2020, kde bud zpravodajství, ale i připomínání minulosti pokračovat. Díky dobré  digitální paměti tak dokážeme přesně na den určit dění v České Třebové či okolí v posledních 16 letech, kdy  bylo denní zpravodajství zahájeno. Bylo to 1. května 2003. Předtím byl uváděn souhrn textů z tištěných vydání Českotřebovského zpravodaje.    Tato tištěná vydání byla postupně digitalizována díky aktivitě českotřebovské městské knihovny.  Webové stránky Českotřebovského deníku jsou dobře navštěvovány podle údajů  statistik navrcholu.cz  tak v roce 2019 navštívilo stránky Českotřebovského deníku celkem 333 118 návštěvníků, t.j. průměrně 27 760 měsíčně nebo 913 návštěvníků denně včetně svátků, sobot a nedělí.
Litomyšl Ohňostroj v 18 hodin, potom rozdávají čočkovou polévku 

Srdečně zveme veřejnost na tradiční ohňostroj a rozlévání čočkové polévky.
V úterý 31. 12. nejprve na Smetanově náměstí u sochy B. Smetany od 18.00 hod. začneme ohňostrojem, na který naváží radní města rozléváním tradiční čočkové polévky. Přijďte se podívat a společně oslavit příchod nového roku.
 
Ústí n.O: Ohňostroj v 17 hodin, před tím od 16 koncert

 

Tříkrálová sbírka na dohled

Do ulic měst a obcí po celé republice vyrazí začátkem ledna tříkráloví koledníci. Největší charitativní sbírka pro lidi v nouzi v Česku se uskuteční už podvacáté.  Přípravy na ni jsou už v plném proudu. „Nesmí se zapomenout na křídy, aby koledníci mohli napsat na dveře známou zkratku K+M+B,“   Výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Doporučený termín koledování v Královéhradecké diecézi je stanoven na 4.-12. ledna.  V té době se do měst a obcí podle charity vypraví zhruba 24 tisíc skupinek koledníků, kteří budou mít zapečetěné kasičky opatřené logem charity, která je pořadatelem Tříkrálové sbírky.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň i tentokrát máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
„Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?“ — Robert Walser
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě.
Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Přímá pomoc lidem v nouzi
V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
 
V čele Pardubické filharmonie bude od 1. ledna varhaník Pavel Svoboda

Proslulý orchestr přepřáhl. Dlouholetou ředitelku Jarmilu Zbořilovou střídá Pavel Svoboda.
Zatím neví, kde mu hlava stojí. Aktivity se mu v poslední době množily. „Došel jsem do stavu, kdy jsem fungoval na třech školách, vedl neziskovku, mám rodinu. Už nechci být tolik na cestách a rozhodl jsem se koncentrovat do jednoho bodu a trochu se usadit. Na varhany si ale vždycky moc rád čas udělám.“ Odcházející Jarmila Zbořilová se nepřihlásila do výběrového řízení a ve funkci končí.
Pardubickou filharmonii považuje nový mladý dvaatřicetiletý ředitel za výborné těleso. „Půjde mi o zachování kontinuity a maximální rozvíjení pozitivních jevů. Nechystám drastická opatření a fatální věci hned v začátcích. Je to manažerská pozice, která ale hodně souvisí s uměním a s koncerty. Do funkce přicházím s respektem a s tím, že se mám hodně co učit. Připravuji se na ni, absolvuji spoustu schůzek.“
Ani posluchači by neměli změnu ve vedení moc poznat. „Budeme pokračovat ve stávajících abonentních sezónách v Sukově síni Domu hudby. V březnu se tam po opravách snad všichni vrátíme. Kromě cyklu Máme hosty se návštěvníci můžou těšit na mimořádné koncerty crossoverového charakteru nejenom klasické hudby.“
Jako aktivní hudebník by měl mít k hráčům blízko. „Snad budu umět se do nich vžít, bude fungovat nějaká empatie. Kolektiv je ale zároveň množina individualit. Věřím, že to společnými silami zvládneme. “
Komorní filharmonie Pardubice vznikla v roce 1969 a byla prvním orchestrálním souborem na východě Čech. Momentálně absolvuje 51. koncertní sezónu. (Podle České rozhlasu Pardubice)
 
Přehled bohoslužeb od 31.12. 2019 do 5.1. 2019 v České Třebové a okolí