Návštěva nového starosty partnerského města Agrate Brianza  
Starostové obdivovali památky i krásu vzácných kamenů
 
Předposlední listopadový víkend navštívila Českou Třebovou vzácná návštěva.  Poprvé od svého zvolení zavítali do našeho města nový starosta partnerského města Agrate Brianza pan Simone Sironi a koordinátor vzájemné spolupráce pan Fabio Papotti. V časově krátkém, leč pracovně bohatém programu, navštívili společně se starostkou Mgr.Magdalenou Peterkovou řadu významných regionálních památek a uskutečnila se i řada významných jednání.
Po uvítání na radnici proběhlo v sobotu setkání s Mgr.Frühaufovou a Ing.Žáčkovou, při kterém se debatovalo o partnerské výměně škol. Nedělní program byl věnován návštěvě Hernychovy vily s expozicí unikátních kamenů a drahokamů, kterou k 20. výročí svého trvání připravil Mineralogický klub Česká Třebová a předvánoční atmosféru navodila i výstava betlémů s komentovanou prohlídkou ředitele ústeckého muzea. Odpoledne se uskutečnila návštěva Nových Hradů a Košumberku. Pondělní dopoledne strávili ve společnosti ředitelek Městského muzea  Česká Třebová a Domu  dětí a mládeže Kamarád, odpoledne se  návštěvě věnovala ředitelka sociálních služeb.
Toto první setkání nových starostů v České Třebové se uskutečnilo v příjemné  předvánoční atmosféře a plynule tak navázalo na mnohaletou vzájemnou spolupráci obou partnerských měst.
Milan Michalski
 
Foto: Archiv M.Michalski
1.   Starostové partnerských měst Mgr.Magdalena Peterková a Simone Sironi
2.   Z prohlídky expozice drahých kamenů
3.   Návštěva výstavy k 20.výročí založení MK Česká Třebová (zleva:koordinátor setkání Fabio Papotti, starosta Agrate Brianza Simone Sironi, starostka České Třebové Mgr.Magdalena Peterková, Mgr.Milan Michalski, tlumočnice Romana Ježková, ředitel muzea RNDr. Radim Urbánek)  Z expozice betlémů