Vydavatelem Českotřebovského zpravodaje se stává město, Českotřebovské noviny končí

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 9. prosince schválilo doporučení rady města a přijalo změny ve vydávání městského periodika, kterým se od lednového čísla 2020 stává Českotřebovský zpravodaj. Je podepsána dohoda dosavadního vydavatele a zástupce města o předání vydavatelských práv. Českotřebovský zpravodaj má za sebou padesátiletou historii a tímto rozhodnutím si udržel kontinuitu vydávání i pro další léta. Tato možnost a nabídka vedení města byla také důvodem pro to, že dosavadní vydavatel  nabídku města akceptoval.

S tímto postupem nesouhlasili zastupitelé zvolení za hnutí Nestraníci, kteří  si Českotřebovské noviny zavedli, ústy své mluvčí JUDr. Magdaleny Peterkové ml. podali protinávrh, který ale nebyl schválen. Z událostí spojených se vznikem Českotřebovských novin v r. 2016 lze soudit i účel periodika. Mělo to jistě i spojitost s problémy, které mělo hnutí Nestraníci již po komunálních volbách 2014. Tehdy se předchozí velikánská podpora Nestraníků u veřejnosti začala rozmělňovat a vyrovnávat. Vydávání (nezávislého) Českotřebovského zpravodaje tím mělo být znesnadněno. Při zdůvodňování tohoto  kroku zastupitelům pak tehdejší starosta města nepravdivě uvedl, že Českotřebovský zpravodaj bude končit. Byl sice hned na jednání opraven, ale toto zdůvodnění se přesto do tisku dostalo a mne jako vydavatele poškodilo. Musel jsem si tehdy vyžádat tiskovou opravu, kterou jsem však musel napsat sám - kdo by takovou "malichernost," jako záměrné nepravdivé informování  přece řešil... 

Českotřebovský zpravodaj od ledna 2020 bude mít  nový formát A4, barevný tisk na rotačce, který je finančně výhodný, v obohaceném rozsahu nebude chybět společenská kronika a také historická rubrika, zpravodaj se dostane i k dosavadním odběratelům - Třebovákům žijícím po celé ČR.  Obsah bude řešit společně vedoucí redaktorka Mgr. Hana Sychrová a mediální asistent města Jiří Holý, posuzovat redakční rada. Věřím, že bude mít i přehlednější uspořádání.

Změna vydávání městského tisku neušla ani redakci OIKTV. Z jednání zastupitelstva připravila rychle reportáž, kde je tato skutečnost byla zmíněna i v titulku. Důležité slovo v reportáži měla právě představitelka opozičních Nestraníků M. Peterková mladší, která se netají tím, že s pokračováním Českotřebovského zpravodaje jako městského tisku nesouhlasí. To, že zde existuje Českotřebovský zpravodaj právě kulatých 50 let a bylo právě vydáno jeho 600. číslo, je sice raritou, ale OIKTV toto řešit nepotřebuje a tak si nevšímá. To je malý příklad "vyváženého televizního vysílání" byť nadstandardně dotovaného z městského rozpočtu.

Milan Mikolecký