Připojení na dálnici - v hodině dvanácté svitla nová naděje


Minulý týden mohlo potěšit každého Českotřebováka (a jistě nejen i spoustu dalších lidí)  přijaté usnesení rady města Litomyšl, které je pro nás velmi důležité. Bylo usnesení číslo 1019/2019 v tom to znění:

RaM podporuje záměr Města Česká Třebová v přímém napojení na dálnici křižovatkou ve tvaru "T" tak, aby se občané České Třebové a okolí, v případě, že pojedou na dálnici přes Litomyšl, napojili na dálnici přímo, bez nutnosti projíždět obydlenou oblastí Prokop, kolem historického zámeckého areálu a naší největší základní školy.

Obdobné usnesení rady města Česká Třebová bylo přijato již dříve v letošním roce a jeho cílem je přímé připojení na dálnici D35 před Litomyšlí na MÚK Litomyšl  - sever, který prošel zkoumáním vlivu na životní prostředí EIA, ale byl po té dodatečně z trasy dálnice vypuštěn. Z České Třebové a také z Ústí nad Orlicí by pak všichni museli přejet dálnici , dojet do Litomyšle a jejími ulicemi a křižovatkami projet až na současný průtah městem a po něm se dostat na dálnici na MÚK Litomyšl západ, tedy u obce Řídký. Je to nejen zdržení, ale také spousta zbytečných exhalací a zvýšené dopravní nebezpečí díky automobilům, které by tudy musely projet, aniž by chtěly. Dálniční exit Litomyšl - sever byl z plánů vypuštěn na přání města Litomyšl po roce 2014, kdy toto opatření bylo navrženo v textu tzv. Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Pardubického kraje. (Návrh mohl projít ovšem jen proto, že se město Česká Třebová se v roce 2014 tohoto exitu rozhodnutím svého tehdejšího zastupitelstva neuváženě vzdalo).
Letos na jaře se zjistilo, že jezdit z ČT a UO na dálnici přes Litomyšl je velká blbost a začalo se hledat nějaké "náhradní řešení", které ovšem s obnovením tohoto dálničního připojení nepočítalo. Tlak na obnovení letos od jara  roste i mimo město Česká Třebová, zejména v Litomyšli, jejíž občané právě vyvolali iniciativu za zvýšení bezpečnosti v ulicích města  s výsledkem ve výše uvedeném usnesení. Text doc. Tomáše Havránka byl nedávno uveden i v Českotřebovském deníku. Pokud by se nepodařilo vybudovat dálniční exit "Litomyšl - sever" současně se stavbou D35, bylo by to už navždycky! Cesta  ze Třebové na D35 (vedoucí za humny) oklikou přes Litomyšl by také byla proti zdravému rozumu....
Je tedy vyhráno? Proč se píše v nadpise o hodině dvanácté?
Jde o to, že se velmi blíží termín definitivního "vygumování" MÚK Litomyšl - sever z mapy přijetím nové Aktualizace č.3 ZÚR Pardubického kraje. Veřejné projednávání návrhu je již svoláno na 17. ledna 2020 do Pardubic. Text i mapy tohoto návrhu jsou již na webu k dispozici a mohu z nich citovat a také přetisknout i mapu, ve které je trasa českotřebovského přivaděče k tomuto exitu pěkně vyškrtána.
Je zajímavé, že v úvodní části velmi obsáhlého více než dvousetstránkového dokumentu se píše o prioritách, mezi které patří napojení měst ve východní části kraje, jmenovitě Ústí n.O., Č, Třebová, Lanškroun a Moravská Třebová na D35, aby nás potom následně od dálnice vlastně odstřihli.  Na straně 83 textového dokumentu se již dočteme, jak byl splněn úkol č. 14 daný při poslední úpravě ZÚR PK z roku 2014: prověřit možnost vypuštění MÚK Litomyšl sever:
Odpověď je jasná: MÚK Litomyšl sever se v Aktualizaci č. 3 vypouští  včetně navazujících koridorů staveb D38 a D63, tedy přeložek silnic358 a 360, a to na základě prověření požadavku města Litomyšl.
No a nyní jak Česká Třebová, tak samotné město Litomyšl již navrhuje něco jiného, tedy křižovatku tvaru T, tedy s napojením "měst na severu" a vynecháním ramene vedoucího směrem na Litomyšl.  Nám toto postačuje, doufejme, že to bude postačovat i tvůrcům územně plánovací dokumentace a zejména  ŘSD, které je v zastoupení státu investorem.  Stále se jedná o připojení pro vozidla do 12 tun, větší kamiony v centru České Třebové nechceme a nepotřebujeme.

Mapka z hlavního výkresu návrhu aktualizace č. 3 ZÚR PK

Zatím jde v první řadě o vybudování dálničního sjezdu, tedy vlastního exitu.  Tvar T nám nevadí, je pro nás optimální.
Řeší hlavně problém Litomyšle, tedy zachrání jim pozemky, které by rameno silnice vedené na zmíněný exit znehodnotilo.
Teprve v návaznosti je třeba vyřešit kudy se na něho dostat. Buď po stavbě v nakresleném koridoru D38, tedy obchvatu Němčic, což by bylo pro Českou Třebovou nepřímější řešení a bylo by to i řešením budoucnosti pro Němčice, které by se zbavily tranzitu přes  obec.. Další (asi lacinější) možností by bylo využití rozšířených "obslužných komunikací" kolem dálnice až na trasu stávající II/358 . Pak by všechna auta projela přes Zhoř a Němčice po stávající trase a před dálnicí by se dala napravo cca 2km k exitu Litomyšl sever. I toto řešení  může mít smysl, protože v budoucnu by mohlo pokračovat po rekonstrukci silnice III. třídy přes Pazuchu (mimo Semanín) přímo do průmyslové zóny České Třebové, na Metrans a přes tzv. "tunely" přímo na obchvat města a tedy I/14. Tato trasa by nepřiváděla vozidla k nám do středu města a byla by tedy asi nejužitečnější. A naše průmyslová zóna by tak získala přímé připojení na dálnici a tím i rostla v ceně.
Náčrt je již z  r. 2013, kdy ještě nebyly tunely tak dobře průjezdné a tak vznikla i úvaha o možném přemostění nádraží.
V České Třebové se tímto problémem zabývá místostarosta Ing. Dalibor Zelený, přistupuje k tomuto úkolu velmi zodpovědně, stejně jako např. k jednání o protihlukových stěnách. Čas na vyřešení je nyní opravdu velmi krátký. Bylo by správné, aby se podařilo nyní upravit aktualizovanou územně plánovací dokumentaci Pardubického kraje. Nic se nestane, pokud se "škrtaný" koridor stavby D38  nyní v mapě ponechá jako jedna z alternativ budoucího připojení České Třebové na nejbližší dálniční mimoúrovňovou křižovatku.
Milan Mikolecký 8.12. 2019