Adventní koncert dechové hudby Řetůvanka                  
V sobotu podvečer se uskutečnil v chrámu sv. Prokopa v Dlouhé Třebové adventní koncert DH Řetůvanky. Orchestr ve velkém obsazení předvedl velice pestrý repertoár složený s orchestrálních skladeb světových autorů a tradičních vánočních melodií jako například Purpura  nebo Tichá noc a jiné. Koncert se po všech stránkách velice vydařil, o čem svědčil nejen zaplněný kostel, ale i opakovaný závěrečný aplaus posluchačů ve stoje.