Smutná zpráva: zemřel Ing. Otokar Dobrovský                 


S Otou Dobrovským jsem měl spojeno jedno datum označené v kalendáři: prvního července, kdy slavil narozeniny. Letos již jedenaosmdesáté. To abych nezapomněl gratulovat, stejně jako on nikdy nezapomněl na ty moje narozeniny. Nyní k tomu musím přidat ještě druhé datum 6. prosince, které je spojeno s Otovým poměrně náhlým úmrtím.
Ota Dobrovský byl známý českotřebovský divadelní ochotník, recitátor a loutkář. Českotřebovský kulturní život se bez Oty Dobrovského neobešel mnoho desítek let.  Jako mnoha jiným Třebovákům se stala i jemu osudem železnice. Po absolvování tehdejší jedenáctiletky (maturoval v roce 1956), pokračoval na vysoké škole dopravní a jako inženýr pracoval celý život na železnici v České Třebové, konkrétně v lokomotivním depu a na Provozním oddíle ČSD. Po celý život byl  velkým třebovským patriotem, absolventem našeho gymnázia, ke kterému se také stále hlásil jako aktivní člen spolku jeho absolventů. Mohli jsme jej vidět také v průvodu při letošních oslavách 110. výročí založení. Bohužel naposledy.  Byl stálým návštěvníkem kulturních a zábavných programů v České Třebové, dovedl ocenit práci muzikantů, divadelníků, nešetřil chválou nad povedenými pořady. Jeho vztah k divadlu nejdříve loutkovému se vytvářel již od mládí, v loutkářském kolektivu se vlastně seznámil se svou budoucí manželkou a to pak chodil k loutkářům ještě raději.
Jeho vztah k divadlu nejdříve loutkovému se vytvářel již od mládí.  O práci v divadelním odboru Hýbl dovedl poutavě vyprávět, byl dvacet let (!) jeho předsedou. Na zažloutlých stránkách divadelního almanachu  můžeme zjistit velký výčet jeho rolí, často i s manželkou Hanou. Za všechny připomenu např. Past na myši, která byla uvedena v souvislosti s otevření nově postavené Malé scény v březnu 1966. Rád vzpomínal na všechny, kteří s ním společně užívali prkna, která znamenají svět, např. Olinku Markovou, Magdu  Blodíkovou, Jarmilu Vařečkovou, na Jaroslava Hosnedla, Miroslava Chudého, Jaromíra Šlemra, Čeňka Hampla, Karla Tomše, Oldu Bittla, Luboše Hýbla a spoustu dalších. Jeho divadelní působení nyní převzal od svého otce jeho syn Otakar. Za svou práci pro amatérské divadlo byl v roce 2014 po zásluze oceněn udělením Zlatého odznaku J. K.Tyla. Pro kulturní dění v našem městě udělal neuvěřitelně velkou práci a zůstal po celý život skromným a rovným člověkem.
Velkým zázemím pro Otokara Dobrovského byla jeho rodina.  Za to, že vznikla, mohou především loutkáři, konkrétně soubor vedený  režisérem J. Benátským.  Hana, tenkrát ještě Pařízková, tehdy vodila (a mluvila) především Kašpárka, ale také Karafiátovy Broučky - a spolu s ní i Otokar Dobrovský původem z Dlouhé Třebové. Díky loutkářům se s Hanou seznámili a kulturnímu dění v našem městě pak byli věrni po celý život. A nejen oni, ale i rodiny jejich dětí. S manželkou Hanou žil ve spokojeném manželství od 25. března 1961 až do dne, kdy Hana prohrála svůj dlouhý boj s těžkou nevyléčitelnou chorobou. Tato událost jej těžko zasáhla. Ještě v čerstvé paměti mám 19. březen 2011, kdy si Otokar a Hana Dobrovských datum svého sňatku na naší radnici po 50 letech znovu připomněli.
Vztah Otakara Dobrovského staršího k rodnému městu jsem mohl sledovat  zblízka díky častým kontaktům a jeho příspěvkům pro Českotřebovský zpravodaj. Záviděl jsem mu jeho stálou velkou aktivitu., se kterou sledoval veškeré místní dění, ze kterého si dokázal vybírat především tu pozitivní stránku.
Čest jeho památce!  Milan Mikolecký