Nevzdávejme zřízení dálničního exitu Litomyšl ve tvaru T 


Přímé připojení na D35 na schváleném "MÚK Litomyšl-sever" realizovaném ve tvaru písmene T lze s pomocí Ministerstva dopravy a ŘSD do územního řízení ještě zařadit
Územní rozhodnutí pro úsek D35 Litomyšl - Janov I. etapa zahrnující trasu D35 od km 52,2 po 57,5 dosud nebylo vydáno. Stavby spojené s realizací D35 v tomto úseku tedy ještě nejsou definitivně  schváleny. Důležité je nyní v lednu zachovat tuto možnost při projednávání Aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje, kde je tento exit včetně navazujícího přivaděče navržen k vyřazení. Veřejné projednávání se bude konat v Pardubicích dne 17. ledna 2020.
 
Pro možnost zachování dálničního exitu Litomyšl - sever  hovoří tato fakta:

l Shodná aktuální stanoviska rady města Česká Třebová a  rady města Litomyšl pro zachování exitu ve tvaru T umožňujícího napojení Orlickoústecka a Českotřebovska, podpora podnikatelské veřejnosti z České Třebové a Ústí n.O., podpora Regionu Orlicko Třebovsko. 
l Podpora občanů ve městech Česká Třebová, Ústí n. O. i Litomyšl, ale také i z Němčic
l Možnost zachování dříve navrženého silničního připojení směr Ústí a ČT v územním plánu kraje. Důvod zrušení exitu, t.j. požadavek města Litomyšl, byl již platným usnesením změněn. Existuje shoda v tom, že rameno dálniční křižovatky směr Litomyšl je nadbytečné a má být vynecháno, zatímco napojení z oblasti na sever a východ zde má být zachováno. Z územního plánu kraje je tedy třeba vypustit jen trasu od dálnice kolem Kornice směr Lány.  Obdobně ještě nyní existuje možnost upravit  trasu dálničního přivaděče vedoucího kolem města Choceň. V případě přímého připojení Českotřebovska a Ústecka na D35 zde jde o podobný případ týkající se trasy přivaděče z oblasti, která je mezi prioritami územního plánu kraje, viz zde:
Pomohou nám poslanci, senátoři a krajští zastupitelé?

Na tento úkol sami  podporující občané a zastupitelé nebo rady měst nestačí, potřebují účinnou podporu na úrovní Pardubického kraje  (zejména při probíhajícím projednávání aktualizace územního plánu kraje) a spoléhají také na pomoc poslanců a senátorů zvolených za Pardubický kraj a pomoc odborných pracovníků Ministerstva dopravy ČR. Je bohužel skutečností, že z 10 poslanců zvolených za Pardubický kraj není ani jediný přímo z Orlickoústecka. Proto doporučuji oslovit všechny poslance, nevěřím tomu, že by nereagoval ani jeden z nich.
Všichni nemají mezi svými prioritami dopravní politiku státu, ale v tomto případě jde o přípravu rozhodnutí, které může trvale negativně ovlivnit dopravní připojení regionu, významně omezit nejen dopravní dostupnost Českotřebovska a Ústecka, ale  velmi razantně negativně ovlivnit rozvoj města  Litomyšl, sídla památky UNESCO. Právě přes litomyšlské Zámecké návrší se má podle stávajících záměru vést veškerá doprava na dálnici. Přes Litomyšl má zcela zbytečně projíždět  na 5000 vozidel  denně navíc, které tam jet ani nechtějí?  Proč takto zhoršovat bezpečnost občanů a turistů v Litomyšli, obtěžovat je hlukem a exhalacemi?  Zatímco v okolí nově zřizované památky UNESCO v Kladrubech nad Labem připravuje Pardubický kraj poměrně náročná dopravní opatření a investice, aby zde nebyly žádné dopravní problémy,  tak v Litomyšli naopak zbytečným zrušením dálničního exitu nažene všechna na dálnici jedoucí vozidla do města přímo k litomyšlském u zámku? Na takovém opatření proděláme všichni. Odvolejte proto rozhodnutí o zrušení dálničního exitu Litomyšl a zařaďte jej jako dálniční křižovatku tvaru písmene T umožňující  přímé připojení měst na severu a východě od dálnice !
 

Poslanci a senátoři zvolení za Pardubický kraj ve volbách v roce 2017

Bc. Mikuláš Ferjenčák (33), Piráti, Přelouč
JUDr. Jan Chvojka, (39) ČSSD, Chrudim, také zastupitel města )
MUDr. David Kasal (50), ANO, Chrudim, zastupitel města, lékař - alergolog
Jiří Kohoutek (55) SPD,  žije v Horním Jelení, okr. Pardubice. (živnostník)
Ing. Martin Kolovratník (45)  ANO Pardubice zastupitel města
Ing. Jaroslav Kytýr (56)  ANO, krajský zastupitel, Svitavy - jednatel společnosti SPORTES, radní v Svitavách
Jaroslav Martinů (58)  ODS Polička, býv. starosta města (od r. 2006),
Ing. Květa Matušovská (35) KSČM, zastupitelka obce Javorník, okres Svitavy
Ing. Jan Řehounek, (45) ANO, Pardubice, krajský zastupitel, náměstek primátora Pardubic
Mgr. Marek Výborný (45) KDU-ČSL  Heřmanův Městec, předseda KDU-ČSL, zastupitel města v Heřmanově Městci
Senátor za obvod 46 - Ústí n.O.  Ing. Petr Šilar (KDU-ČSL)
Senátor za obvod 50 - Svitavy Michal Kortyš (ODS)
Senátor za obvod 43 - Pardubice Mgr. Miluše Horská (KDU-ČSL+Nestraníci)
Senátor za obvod 44 - Chrudim  Ing. Jan Tecl (ODS+ STAN+STO)

Je za 1 minutu dvanáct. Nemarněme zbytečně čas a proveďme vše co můžeme, aby nebylo třeba dělat jen následná náhradní a provizorní zachraňující řešení, neveďme  vozidla na účelové komunikace, máme-li ještě možnost využít dříve navržených  řešení. Důsledky vypuštění dálničního exitu  Litomyšl nebyly v plné míře domyšleny. Nebude-li exit zřízen při stavbě dálnice, nebude potom už nikdy, bude to opravdu "na věčné časy".

Kdo na ZRuŠENÍ EXITU LITOMYŠL prodělá:

Českotřebováci, Oušťáci a motoristé z regionu, kterým je takto ztížen přístup k páteřní komunikaci státu, i když jim vede za humny
Obyvatelé Zhoře a Němčic, kteří budou zbytečně trpět zvýšeným dopravním provozem (nebudou mít obchvat)
Obyvatelé Litomyšle, kudy pojede zbytečně několik tisíc automobilů po jejich komunikacích a vůbec by tam nemuseli jezdit a ani tam jezdit nechtějí!
Zbytečně se zhorší bezpečnost, exhalace i hluk na litomyšlských komunikacích. Památku UNESCO by měl Pardubický kraj i stát chránit a ne k ní vést zbytečnou dopravu!

Zbývá snad ještě petice organizovaná především v postižených obcích a městech Česká Třebová, Ústí n. O. a Litomyšl. Města Česká Třebová, Ústí nad Orlicí (ani jejich občané) nejsou účastníkem územního řízení a tak jediná možnost jak hlasitě promluvit do tohoto problému bude zřejmě rychlé zřízení petiční akce. Věřím, že se najde pro tuto možnost dost podporovatelů.  Zatím ji promysleme. Až se vyspíme do nového roku 2020 budeme rozhodnuti.

Milan Mikolecký 28.12. 2019


Graficky lze požadavek vyjádřit v návrhu aktualizace ÚP kraje v mapce