Vzpomínka na MUDr. Elišku Bartákovou                           

Smutná zpráva o úmrtí populární českotřebovské dětské lékařsky MUDr. Elišky Bartákové přišla před 16 lety těsně před Vánoci  v roce 2003. Eliška Bartáková zemřela v požehnaném věku 91 let. Byla vzácným člověkem. Z jejího působení v ordinaci pediatra ji znala velká část českotřebovské veřejnosti a ještě dnes na ní vzpomíná..

Vychodila obecnou školu na Parníku a studium na zdejší reálce zakončila maturitou v roce 1930. Zvolila si lékařské povolání a působila na řadě míst. Paní Eliška  se v našem městě stala první dětskou lékařkou na místním zdravotním středisku. K osudovému seznámení se svým manželem Ing. Jaromírem Bartákem došlo v roce 1944 v Benešově, kde Eliška Záleská působila v tamější nemocnici a ing. Bartáka  do okolí tohoto města přivedly pracovní povinnosti. Vztah obou mladých lidí skončil  později svatbou.

Dostala také nabídku na vynikající asistentské místo na dětském oddělení fakultní nemocnice Ke Karlovu nebo místo primáře dětského oddělení v ústecké nemocnici. Přesto nastoupila do dětské ordinace ve svém rodném městě, kde působila od roku 1951 až do svého odchodu do důchodu. Vždy se snažila, aby její ordinace byla dobře vybavena a pracovala na dobré úrovni. Po odchodu do důchodu se velmi dobře starala o svou maminku, která se tak dožila vysokého věku 102 let.

Manželé Bartákovi velice  brzy splynuli s kulturním životem našeho města. Kromě  pravidelných návštěv koncertů KPH připomeňme jejich velký zájem o výtvarné umění, podnícený bratrem paní Elišky, zdejším knihařem a junáckým pracovníkem Františkem  Navarou. Paní doktorka Bartáková chodívala zpívat do pěveckého sboru Bendl, do svého vysokého věku sledovala dění v našem městě. 

Připomeňme si  některá data z jejího života

         Datum narození ,,,,,,,,,,, 22.5.1912 na Parníku, otec Josef Záleský  –  obuvník, matka Cecilie Záleská – porodní asistentka

         Obecná škola na Parníku, reálka v České Třebové s maturitou v roce 1930

         Přírodovědecká fakulta university Masarykovy v Brně plus latina 1930-31

         Lékařská fakulta university Masarykovy v Brně 1931 až do uzavření za okupace

         Ambulance Česká Třebová …………………. 01.04.1941 – 31.10.1942

         Nemocnice v Litomyšli ……………………… 15.11.1942 – 30.11.1943

         Nemocnice v Benešově ……………………. .10.01.1944 – 22.05.1945

         Dokončení studia v Brně……………………...MUDr. od…...14.12.1946

         Nemocnice v Benešově……………………….01.02.1947 – 30.05.1948

         Zemský úřad pro tuber.děti v Košumberku …   01.06.1948 – 30.11.1948

         Fakultní nemocnice Praha 2 – Ke Karlovu …    01.12.1948 – 30.04.1951

         Dětská lékařka od ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.   15.04.1951           

         OÚNZ v České Třebové …………………  …01.05.1951 – 15.06.1971

         Odchod do důchodu ………………………   ..15.06.1971, zemřela 21.12. 2003.

Fotografie manželů Bartákových z 26. srpna 2002