RNDr.  Miroslav Malkovský DrSc. vzpomíná na působení v českotřebovské revoluční studentské legii
Brzo ráno 9. května 1945 byla ze studentů gymnázia sestavena Revoluční garda. Dostali modré námořnické blůzy, modré barety s trikolórou a pušky vzor Mauser 98, opakovačky s pěti patronami. Velitelem byl profesor Josef Fiedler, zástupcem studentů Jindřich Růžička (pozdější litomyšlský archivář). Velitelem čety byl desátník Řepa.
Výcvik ve zbrani trval půl hodiny a potom již byl pro revoluční gardu určen úkol: vždy dva členové odváděli po dvou stovkách odzbrojené Němce (jeden v předu, druhý vzadu) na práce při odstraňování protitankových zátarasů v ulicích města.
Dalším úkolem větší skupiny bylo dočasné hlídkování v Třebovicích v Čechách. Nejhorší zde bylo hlídat nahoře u tunelu na trati do Olomouce, kde u odvětrávací šachty bylo křížení dvou silnic a bylo zde nebezpečí vhození trhaviny do větrací šachty.
Ubytování bylo ve škole, jediná strava byl suchý chleba. Posledním úkolem gardy bylo již beze zbraně střežení kolejí při komplikovaném návratu Dr. Eduarda Beneše z Košic do Prahy.
Závěrem nutno uvést, že pro nás bylo velmi milým překvapením, že se prvním porevolučním starostou města Česká Třebová stal oblíbený profesor gymnázia František Vítkovský. Tím se pro nás vysvětlily různé vzkazy, které jsme jako studenti předávali ve městě různým mužům i ženám, neboť starosta se svým štábem fungoval již v posledních měsících války. Žel jen nakrátko, protože 1. září 1945 přešel na místo ředitele gymnázia v Berouně.
Miroslav Malkovský
 
Miroslav Malkovský se narodil 2.října 1927 v České Třebové – Parníku, kde také navštěvoval obecnou školu. V době druhé světové války od 1. září 1939 studoval na reálném gymnáziu v České Třebové, kde v roce 1947 maturoval s výborným prospěchem.
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy Po obhájení doktorské dizertační práce a složení rigorózních zkoušek byl mu v témže roce udělen titul doktora přírodních věd (RNDr.).V roce 1953 nastoupil řádnou tříletou vědeckou aspiranturu v oboru sedimentární petrografie.  V letech 1957 až 1990 pracoval v Ústředním Ústavu Geologickém v Praze. Nastoupil do oddělení sladkovodního terciéru, kde se nejprve podílel na edici Geologických generálních map.
Bydlel v Říčanech u Prahy, nyní  bydlí v Praze, kde pracuje jeho syn Ing. Zdeněk Malkovský. V říjnu letošního roku oslavil 92. narozeniny.  Naposledy jsem se s Miroslavem Malkovským setkal před dvěma a půl lety v pivovaru Faltus, kde poseděl se svými přáteli, spolužákem Prof. Jiřím Mazánkem  a paní Páleníkovou. Vzpomínal  jednak na svou profesní kariéru, ale také na studentská léta v České Třebové. Právě k tomu se vztahuje výše uvedená zajímavá vzpomínka na události spojené s ukončením války, kterou  před několika dny poslal, vlastnoručně a velmi čitelně napsanou.. Navíc se Martinu Šebelovi podařilo získat originál průkazky vystavené Miroslavu Malkovskému jako členu Studentské legie profesorem Fiedlerem.... (mm)

 A ještě fotografie z května 2017