Co uvidíte v ZŠ Na Rovině                                                     
Píšu zprávu o tom, co jsem viděl, slyšel a zažil při dni otevřených dveří 12.12.2019 v dopolední výuce českotřebovské školy Na Rovině. Z šatny vedou dveře do dvou velkých učeben, češtinářské a matematické. Po jejich obvodu vidím řadu polic a poliček, díky nimž mají žáci na dosah ruky desítky, možná stovky promyšlených a názorných učebních pomůcek určené pro nejrůznější partie uvedených předmětů. Uprostřed koberec a po učebnách několik různými směry orientovaných lavic a stolečků. Jsou tu také dvě menší místnosti: knihovna a počítačová učebna. Za okny vidím rozlehlou zahradu, i ta patří k prostorům určeným pro děti.
Asi 25 dětí ve věku první až páté třídy společně zahájilo den. Rozvrh říká, že dnes bude M a ČJ: každý si zvolí, kterým z těchto předmětů se hodlá zabývat. Výuka začíná v kruhu na koberci. Učitelka pomáhá rozdat práci. Dva chlapci si zvolí slovní úlohu na převody jednotek a odcházejí k počítači zjišťovat vzdálenost mezi Českou Třebovou a Betlémem. Prvňáček, který potřebuje procvičovat sčítání, se dohodne na spolupráci se čtvrťačkou a řeší příklady na tabuli. Ostatní děti se také rozejdou po třídě a každý začíná pracovat na učivu ze svého individuálního učebního plánu. Nikoho neruší, že jednu z pomůcek si našla moje roční dcera a vesele si při hraní výská. Nikoho – ani učitelku! - neznervózňuje, že po třídě chodím já, neznámý muž, že koukám dětem přes rameno. Každý si soustředěně a v klidu dělá to své. Když se učitelka zrovna nikomu nevěnuje, zodpovídá mé otázky.
Pak odcházím do druhé učebny. Tam se už všichni pilně vzdělávají: Starší děvče na koberci trénuje mužské vzory podstatných jmen. Dvě děti u stolu na pracovním listu procvičují psaní písmen. Několik dětí drží v ruce knihu a čtou, jedno z nich si k tomu dělá poznámky na papír. Jedno děvče na mou prosbu najde papír a moje dcera společně s předškolačkou si na něm zkouší razítka s písmenky. Na konci hodinu a půl trvajícího výukového bloku se děti s učitelkou usadí do kruhu a jeden po druhém řekne, čím se zabýval, co se při tom nového naučil a zodpoví dotazy učitelky k danému tématu.
Ze školy si odnáším atmosféru bezpečí, klidu, úcty k člověku i zájmu o vzdělávání. Připadalo mi, že kantoři zde dělají svoji práci rádi a děti se zde rády učí. A k tomu všude fascinující učební pomůcky, které přímo zvaly k tomu, aby si je člověk vzal do ruky, zkoumal, používal. A to myslím stojí i za dva tisíce školného měsíčně.
 
Kamil Vystavěl
775 025 617
vystavel.kamil@gmail.com