Pomůžeme majiteli požárem postiženého domu na Skalce?
Na časté dotazy spoluobčanů zveřejňujeme č.ú. pana Ondřeje Buřívala, kterého postihl  požár střechy a který touto cestou děkuje všem případným dárcům.
Přispět můžete na účet
216 666 768/0600.
Nejedná se o veřejnou evidovanou sbírku, ale zaručuji se svým jménem, že se jedná o ověřené číslo účtu zřízené pro účel pomoci této nešťastné požárem postižené rodině. Rozsah neštěstí je opravdu mimořádný a proto věřím, že občané nezůstanou lhostejní. Zde se problém netýká velkého bytového družstva vybaveného rezervním fondem a možnostmi výhodných úvěrů, ale konkrétní rodiny. Budou Vánoce, radostný čas, přispějme v tento okamžik těm, kteří to opravdu potřebují! Jistě jsou mezi námi spoluobčané, podnikatelé a firmy, které si mohou takový třeba malý finanční dar dovolit.
Na tomto webu budeme k této věci přinášet další informace. Milan Mikolecký