U červeňáku máme nově upravený park                              
Celá úprava prostoru, který přiléhá ke Žluťáku a také k červeňáku začal na základě přání obyvatel Domu s pečovatelskou službou v roce 2016. Podle jejich přání byla vypracována studie  na několikaetapovou úpravu klidové zóny ohraničené  červeňákem, žluťákem, budovou TEZA a  budovou VDA. 
Tento prostor byl již osázen zelení před lety, nyní šlo o jeho úpravu do té podoby, aby lépe sloužil zdejším obyvatelům. 
Název akce "Revitalizace venkovních prostor - plocha B" byla na základě výběrového řízení přidělena společnosti Chameleos, s.r.o. Luže. v hodnotě 482 tis. Kč včetně DPH.  Letos se tento parkový prostor  dokončil o poslední třetí etapu. Došlo k úpravě cestní sítě nového parku, vznikla odpočívadla doplněná lavičkami s opěradly. Práce byly realizovány v rekordní době  dvou měsíců října a listopadu, počítá se ale ještě s tím, že založení nových trávníků bude ovšem provedeno v jarních měsících roku. 
Práce byly skutečně dokončeny, je to zaznamenáno na fotografiích. Obyvatelé červeňáku jsou s návrhem i provedením prací spokojeni. Snad jen namítají, že lavičky jsou (zatím) na přímém slunci, že by bylo lépe je umístit pod stromy. Nové mlatové cestičky usnadňují cestu od žluťáku na  Farářství (dříve se tudy chodilo vyšlapanou pěšinou v trávníku) a také přímo spojují trasu z parkoviště Billa k červeňáku tak, že nemusí po asfaltové cestě, kde jezdí motorová vozidla.
Při diskuzijsem  zjistil, že se podařilo díky přání zdejších obyvatel upravit zbytečný schůdek při nástupu na nové cestičky tak, aby byl skutečně bezbariérový. Mnoho lidí zde chodí na nákupy s tzv. chodítky, o které se opírají a schod, původně v projektu navržený, by cestu velmi znesnadňoval.

Fotografie z 5.prosince 


Fotografie ze 14. listopadu