Lyžařská sezóna na Pekláku má novinku: nové parkoviště


Při tání  stékající voda dokázala vytvořit na parkovišti rozblácené kaluže. Letos to bude jiné.  Poměrně značným nákladem vybudovalo Město Česká Třebová pro parkovní novou asfaltovou plochu velikosti fotbalového hřiště  a to v těsné blízkosti sjezdovky. To mají opravdu málokde. Navíc zde bude parkování zdarma. Je to bonus, který dostávají lyžaři na Pekláku.
Parkoviště bylo vybudování podle projektu na tzv. "nástupní místo bikerezortu Peklák"  a má navíc také připravená parkovací místa pro kempování  i s elektrickými přípojkami a přístřešky.  Teď se jen postarat o to, aby bylo dobře využito.   To všechno by nebylo, kdyby  nebyla přidělena dotace pro projekt "Singletrack glacensis", která má za cíl zajistit optimální letní využití lyžařského a bikrosového areálu Peklák tak, aby dobře sloužil pro široký region a v případě bikreů třeba i pro  zájemce z daleka.   
Je ovšem pravda, že zde vzniká něco, z čeho město zisk mít nebude, pouze starosti a výdaje. Jde o to najít optimální celoroční využití přírodního areálu, s jehož budováním se začalo již v roce 2006. Projekt rostl spíše košatil pod rukama, jednu chvíli byl  až vlastně megalomanský. Potom následovalo vystřízlivění a po loňském přidělení dotace (podařilo se ji zajistit až na druhý pokus, neboť při "prvním podání" se polská strana ukázala jako lehkomyslná a nevěrohodná) se letos začalo s výstavbou. Zatímco singletracky na lesních pozemcích budou dokončeny až v roce příštím, tak parkoviště jako letní i zimní "nástupní místo" slouží už dnes. 
Co se vlastně stavělo - nebylo to jen parkoviště.
Projekt Singletrack Glacensis je odporovaný  dotací z EU.  S pomocí dotace bude vybudováno cca 15 km lesních  cest pro bikery (singletracky) a  rekonstrukcí projdou sjezdové tratě v délce 4 km. K tomu bude ještě z dotace vybudována se 1/3 parkoviště. Na ty zbylé dvě třetiny parkoviště a nyní kanalizaci vedoucí z areálu Peklák přes areál Fotbalového klubu až dolů k silnici už žádná dotace nebyla, právě tato část se stavěla letos za naše městské peníze. Jedná se o tzv. "vynucené investice", bez kterých se to ostatní nedá zkolaudovat. To samozřejmě "výhodnost dotace" relativizuje. Ale takto to bývá u většiny dotací.... 
Práci, provedl Profistav Litomyšl. Do výkopu kanalizace bylo umožněno přiložit vodovodní plastové potrubí pro budoucí možnost zasněžování bez použití zdrojů pitné vody. Na celé ploše parkoviště je řešen  odvod dešťové vody z jeho plochy a drenáže.  Budování singletracků a rekonstrukce sjezdových tratí provádí firma JRD, která spolupracuje s odborníky kteří s budováním tzratí pro bikery mají zkušenosti.
Celkem, bude muset město zaplatit ze svého částku kolem 20 mil. Kč. Tato "lahůdka pro bikery" je tedy  financována po započtení všech projektem vynucených investic ze strany města je tedy v procentech dotace podstatně nižší než avizovaná Co myslíte, kývli by na takovou alternativu zastupitelé, kdyby jim byla takto předložena? Bohužel podklady byly zastupitelům  předloženy postupně po částech a byly to tedy vlastně jen polopravdy. Zájem o to prosadit tuto akci jako megalomanskou mělo nejen bývalé vedení města, ale také management Regiopnu Orlicko Třebovsko reprezentovaný  firmou OHGS, která si všechny činnosti účtovala.
V plánu úprav "nástupního místa Peklák" je ještě navíc zahrnuto nahrazení stávajících  stavebních buněk u parkoviště zděnou budovou pro poskytování služeb na vyšší úrovni se sociálním zařízením. (To v plánku není nakresleno). Zatím se s touto  tzv. "stavbou 4" nepočítá, není to také ani podmínka pro kolaudaci areálu.  Pokud bychom chtěli ještě stavět tuto budovu, bude to dalších skoro 20 milionů navíc. Podobně město již dříve ustoupilo od budování tzv. "dobrodružné věže". Máme prostě jiné priority.....

Ještě snímky rozestavěného parkoviště ze srpna 2019: