Vyřešit rekonstrukci požárem postiženého domu na Skalce nebude vůbec jednoduché
Měl jsem dnes možnost prohlídky domu, ve kterém před 11 dny ještě působili  hasiči. Děs a hrůza, dům je zralý na totální rekonstrukci. Nejde jen o nové krovy, promočené podhledy, rekonstrukci  elektrorozvodů , topení a vody, nové podlahy a obnovu izolací, ale také o porušenou statiku budovy, která si vyžádá zcela zásadní  úpravy v části  přiléhající hlavní komunikaci. Zachránit se podařilo prakticky jen koupelnu v přístavbě do zahrady. Zahrady velmi dobře udržované svědčící o tom, že zde bydlela rodina, které záleží na na prostředí ve které, žijí.
V domě čp. 661 bydleli dříve učitelé Plemeníkovi, po jejich rozchodu a odchodu ze Třebové dům zakoupil na přechodnou dobu majitel, který nesplácel hypotéku a dům se dostal do dražby. V té době byl dům opuštěný a to se podepsalo na jeho stavu.  Ondřej Buříval byt zakoupil cca před pěti lety a postupně jej upravoval, modernizoval pro svou rodinu. Stálo to spoustu peněz... Přízemí bylo již  moderně upraveno, rekonstruováno, nahoře byly prostory připraveny pro další využití. Když už se vše pomalu dostávalo "do cílové rovinky", tak přišel nešťastný 5. prosinec 2019, na který celá rodina, ale i sousedé ze Skalky hned tak nezapomenou.
Co je zničeno je vidět na dále uvedených fotografiích. Bude třeba strhnout nejen poškozenou konstrukci krovů, ale také severní štítovou zeď, která by po odstranění krovů havarovala,  a odbourat také stropy a především zeď přiléhající k hlavní ulici až nad úroveň oken v přízemí a znovu stabilizovat statiku budovy nově vybudovaným železobetonovým věncem. Příčina problémů se statikou domu je na následujících fotografiích:
Při požárů se rozpálila ocelová konstrukce podpěr, vetknutých do ocelových travers, podpěry se žárem pokroutily a posunuly traverzu do venkovního zdiva, ve zdi vznikly trhliny. Stabilitu domu nyní vyřeší jen nově vybudovaný věnec ve výšce nad okny přízemí. Nad přízemím v místnostech k silnici bude tedy nutné vybudovat  nové stropy.... 
Konstrukci bude třeba rozebrat, to nemůže dělat jednotlivec, je tu velké nebezpečí zřícení a zavalení. Firmy mají nyní Vánoce, musí se počkat do ledna. Odhodlání opět dům rekonstruovat majiteli nechybí. "Musím začít znovu od začátku. A vlastně ještě s horším startem, než poprvé před pěti lety. První šok je za mnou, přede mnou odhodlání a spousta práce", říká Ondřej Buříval. "Bydlení máme zatím zajištěné u rodičů, ovšem jen krátkodobě, rodina má být pohromadě, máme malé dítě, které potřebuje oba rodiče. Město nám nabídlo náhradní sociální byt v Borku, my jsme zatím sehnali trochu lepší možnost v nedalekém Ústí nad Orlicí. Rekonstrukce domu se nepodaří mávnutím kouzelného proutku, než bude dům zase k obývání, budou to měsíce i roky tvrdé práce. Dům byl samozřejmě pojištěn a první jednání s pojišťovnou již proběhla. Není to ale tak, že by nám pojišťovna vyplatila nějaké volné peníze, bude se podílet na úhradě stavebních prací, musíme vždy řešit nejlevnější výběr ze tří cenových nabídek - prostě nebude to vůbec jednoduché. Přitom jde o práce, které nelze bez odborné stavební firmy realizovat", dodává Ondřej Buříval.
Jak vypadá poničení přízemí budovy:  Zde již byly díky samotnému majiteli první práce zahájeny. Jde např. o odstranění systému teplovodního vytápění, instalací, v jedné místnosti již byla vytrhána podlaha, v druhé je stále vodní laguna. Bude třeba odstranit i promočené  sádrokartonové podhledy, izolace  Něco lze rozpoznat z fotografií:
 

Výše uvedené svědectví o tom, jak vypadá dům této rodiny po požáru,  jistě nepotřebuje další komentář. Znovu proto zveřejňuji číslo účtu pana Ondřeje Buřívala.
Přispět můžete na účet 216 666 768/0600.
Nejedná se o veřejnou evidovanou sbírku, ale zaručuji se svým jménem, že se jedná o ověřené číslo účtu zřízené pro účel pomoci této nešťastné požárem postižené rodině. Jak je vidět z fotografií, tak rozsah neštěstí je opravdu mimořádný. Proto věřím, že občané nezůstanou lhostejní. Připomeňme si, že se problém netýká velkého bytového družstva vybaveného rezervním fondem a možnostmi výhodných úvěrů, ani zabezpečeného majitele prosperující firmy, ale konkrétní mladé rodiny s malým dítětem, která nyní bydlí v náhradních podmínkách a potřebuje hodně sil a prostředků k obnově domu, který jim shořel doslova nad hlavou. 
Budou Vánoce, radostný čas, přispějme v tento okamžik těm, kteří to opravdu potřebují! Jistě jsou mezi námi spoluobčané, podnikatelé a firmy, které si mohou takový třeba malý finanční dar dovolit.  Milan Mikolecký