Privatizace dalších městských bytů ano či ne?                    
Jednání o problematice možnosti privatizace městských bytů v tzv. Čtverci, tedy domech čp. 1101 - 112  se konalo v  úterý 4. prosince ve velkém sále KC. Na jednání byli pozváni obyvatelé 114 bytů v tomto komplexu a větší část z nich opravdu přišla.  Problém možné privatizace  je ožehavý, opravdu "oříšek k rozlousknutí" a podle reakcí na jednání není stanovisko obyvatel zcela jednotné.
Zatímco většina městských bytů již privatizací prošla, tak byty zejména ve "Čtverci"  a v tzv. jezevčíku 1979 - 1983 nikoliv, neboť zde vzhledem k investicím se státní dotací existovala legislativní zábrana. Bude uvolněna v příštím roce  pro byty v jezevčíku a v r. 2022 ve Čtverci. Na možnost privatizace se ptá již  delší dobu nemálo zde bydlících rodin. To byl důvod proč se nyní privatizace dostala do fáze zjišťování zájmu nájemců.  Anketa rozeslaná do těchto domácností nebyla plně pochopena, vyvolala  řadu emocí.  Proto město přikročilo k organizování vysvětlujících setkání s obyvateli uvedených domů. První jednání se uskutečnilo s obyvateli jezevčíku v listopadu. Zde již byla anketa uzavřena. Pro privatizaci se zde vyslovilo necelých 70% domácností.  Problémem je především stanovení "běžné ceny", protože legislativní podmínky jsou nyní jiné, než byly při poslední privatizaci v roce 2009.  Je proto otázka, proč mezitím nebyla nyní již stejně neplatná dříve schválená privatizační pravidla zrušena. Stále jsou stále vyvěšena na webu města, jako by byla v platnosti, i když neodpovídají  platné legislativě. Prvním úkolem tedy bude tato zastaralá pravidla zrušit, mělo se tak stát již dávno.
Problém nejasností kolem transakční ceny trápí také obyvatele Čtverce, kteří především současně naříkají na stavební stav sto let starých objektů, zatékání, nevyužitelné sklepy, plísně atd. Lze říci, že beseda byla jakousi konfrontací nájemníků se správcem městského bytového fondu. Škoda že na tuto besedu TEZA nepřipravila přehled finančních nákladů vložených v jednotlivých letech do správy bytů, do oprav a investic do domů včetně porovnání s vybraným nájemným. Po předchozí listopadové besedě s obyvateli jezevčíku bylo jasné, že to bude potřeba. Mohlo vše být jasnější, mohla být k dispozici jasná čísla. Takto se rozvíjely zbytečné emoce.
Bojovná nálada v sále
Byl jsem i na této druhé besedě, aby se dozvěděl, kdo chce a kdo nechce byty privatizovat. Abych věděl, jaké názory mají ve Čtverci bydlící občané. Nahlas se proti privatizaci přímo vlastně nikdo neohlásil, tato část zde sice byla, ale spíše mlčela. Ti, kteří se jinak k privatizaci hlásí, však používali argumenty poněkud zvláštní.  Třeba ten, že někteří zde bydlí již desítky let a nyní by si měli byt kupovat za plnou cenu, když si z ní většinu už vlastně "odbydleli" a byl dokonce vysloven i požadavek na to, kolik jim za to, že si byt "koupí" bude město vracet!  Ano bydlí zde i důchodci, byty jsou velké a běžná cena nemusí být nízká. Ale to jsou přece argumenty pro ty, co privatizovat NECHTĚJÍ !  Nemohou být přece rozdílné ceny podle toho kdo kde a jak dlouho bydlí, ale pouze podle stavebního stavu objektu, jeho stáří a provedených investic, což bude přece obsaženo v odborným posudkem zjištěné ceně. Zdálo se mi, že obyvatelé čtverce byli již dopředu "nabuzeni", snažili se vedení města (které se přišlo zeptat na jejich názor a vysvětlit nejasnosti) "dotlačit ofenzívou do kouta", vyzvat ho k omluvě, aby pak ani omluva za ne příliš jasnou anketu, byť několikrát opakovaná, stejně nepomohla. Jako by tato taktika měla zaručit při možné privatizaci nižší transakční ceny.... 
Zvyšování nájmů je v kompetenci rady města
Mluvilo se také o  obecné tendenci zvyšování nájemného, které  se nyní deset let nijak neměnilo, zatímco inflace  roste, ceny stavebních prací snad ještě více. Přitom ve srovnání s průměrnými cenami nájmů zjištěných Ministerstvem pro místní rozvoj  nedosahují dosavadní českotřebovské regulované hodnoty nájemného ani 50% této vyhlášené průměrné hodnoty. Pokud  však  bylo ze strany vedení města řečeno, že nikdo nikoho k privatizaci nenutí, že jde skutečně jen a jen o rozhodnutí samotných nájemníků dosavadních městských bytů, tak byla najednou rétorika otočena v tom smyslu, že se pak nájemníci Čtverce stanou rukojmím města a to jim bude nájmy jen a jen trvale zvyšovat.  Takže co je vlastně špatně?  Zřejmě obojí, jak privatizace, pokud nebude "za hubičku" jako před deseti lety (a to být nemůže), tak i "neprivatizace", tedy pokračování stávajícího nájemného vztahu.... Prostě bydlení je obecně stále dražší  - vědí to majitelé vlastních domů, tak i ti, kteří bydlí v nájmu a to kdekoliv v republice....
Na věcné problémy spojené s privatizací pak došlo až tehdy, když hlavní emoce opadly. A bylo na co se ptát. Vždyť Čtverec nemá jen bytové domy, ale relativně velký vnitroblokový prostor,  je třeba vědět o tom, jak by vypadal vlastní proces privatizace a jak dlouho by trval, zda musí s privatizací souhlasit všichni bez rozdílu, co je lepší, zda SVJ nebo bytové družstvo atd...
Anketních lístků, rozdaných obyvatelům ve Čtverci se vrátilo jen cca 40%, tedy poměrně málo na to, aby se mohl vytvořit obraz o tom, co si vlastně obyvatelé  těchto objektů přejí. Lhůta na odevzdání byla prodloužena, ale podle ohlasů to možná ani moc nepomůže. protože není žádný termín stanoven,  není nutné spěchat a vše domluvit tak, aby bylo obyvatelům v těchto bytech jasné do čeho by šli, pokud by se k privatizaci rozhodli, a jak by se vše vyvíjelo, kdyby se rozhodli zůstat v městských bytech..... (mm)