Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 2007                         
Text k fotografiím nemohu zatím jednoduše dohledat, proto jen stručně: 
 
Koncertní provedení se konalo stále ještě ve velkém sále Kulturního centra a bylo součástí dalšího koncertního programu.
Vzhledem k tomu, že okolních městech se adventní provedení Rybovy mše konalo v chrámových prostorách, rak stále bylo více hlasů pro přesun koncertu do kostela sv. Jakuba, kde jsou lepší akustické podmínky, i když teplota je nižší.
 
Výhodou Kulturního centra byla možnost prodloužit program o další koncert.  Sólisty mše lze poznat z fotografií:
Bendl v tomto roce vystoupil na koncertním provedení mše ve Vysokém Mýtě. (na posledním obrázku)

V. Mýto