2008 - Česká mše vánoční poprvé v kostele sv. Jakuba        
Do roku 2007 se před vánočními svátky konala pravidelně koncertní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby ve velkém sále Kulturního centra. S postupujícími roky sílil hlas volající po tom, aby se tyto koncerty konaly v chrámovém prostoru, pro který byla mše napsána a posluchači tak měli nový komplexní dojem doplněný "prodlouženou" koncertní akustikou. Letos 20. prosince se to podařilo a zaplněný kostel byl svědkem opravdu vynikajícího koncertu. Dirigent Bohuslav Mimra nastudoval Rybovu mši se svým Komorním orchestrem Jaroslava Kociana posíleným o dechovou sekci, se smíšenými pěveckými sbory Otakar z Vysokého Mýta (sbormistryně Věra Milerová) a Bendl Česká Třebová (sbormistr Josef Menšík) a s osvědčenými  sólisty  Janou Ženkovou - soprán, Helenou Nerudovou - alt, Františkem Mikešem - tenor a Františkem Čechem - bas.  Koncert se opravdu vydařil, byl hodně navštíven, soudím, že by se posluchači, kteří přišli do kostela do sálu Kulturního centra sotva vešli. Koncert v kostele byl opravdu slavnostní. Na úvod pogratuloval dirigent Bohuslav Mimra  O. Miloši Kolovratníkovi k jeho dnešním narozeninám a předal mu od účinkujících symbolický dárek.   Hudebníky a zpěváky odměnili posluchači obrovským potleskem, proto musela být závěrečná část Rybovy mše ještě opakována.  Koncert byl skutečně velkým zážitkem.