Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 2009                        
Římskokatolickou farností  - děkanstvím Česká třebová uvedli v sobotu 19. prosince v kostele sv. Jakuba tradiční předvánoční provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
 
Účinkovali:      Komorní orchestr Jaroslava Kociana  
                         Smíšený pěvecký sbor  BENDL, sbormistr: Mgr. Josef MENŠÍK   
                         Smíšený pěvecký sbor OTAKAR – Vysoké Mýto, sbormistr: Věra MILEROVÁ
Varhany:          Blanka   POUKAROVÁ
Sólisté:             Martina Houdová - soprán,  Helena Nerudová - alt,  František Mikeš - tenor, František Čech - bas
Dirigent:           MgA.  Bohuslav  MIMRA
 
Posluchači zaplnili kostel i v neobvykle mrazivém počasí, výkonem orchestru, sólistů i  početného spojeného pěveckého sboru byli skutečně nadšeni, dojmům určitě pomohla  vynikající akustika českotřebovského kostela sv. Jakuba. Právě pro takové prostředí byla mše napsána a provedení v podmínkách sálu Kulturního centra by takového účinku nikdy nedosáhlo. Krásné dílo českého skladatele  tradičně zahájilo vánoční svátky v České Třebové. Také na jejich závěr můžeme přijít 9. ledna do kostela sv. Jakuba na tradiční Tříkrálový koncert smíšeného sboru Bendl a Lanškrounského smíšeného sboru....