2012:  Rybova mše vánoční

se sbory Bendl, Otakar a KOJKem


Úterý 18. prosince 2012 od 19:00 - kostel sv. Jakuba Česká Třebová.
vystoupili: Komorní orchestr Jaroslava Kociana  Česká Třebová řízený dirigentem Bohuslavem Mimrou
smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová sbormistr Mgr. Josef Menšík
Smíšený pěvecký sbor Otakar Vysoké Mýto
sólo Jana Ženková - soprán, Magdaléna Vopařilová - alt, František Mikeš - tenor, František Čech - bas