2013: Česká mše vánoční zahájila Vánoce již 14. prosince

V kostele sv. Jakuba  se uskutečnila tradiční předvánoční akce,  Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby  v provedení Komorního orchestru Jaroslava Kociana posíleného o dechové nástroje (dirigent MgA. Bohuslav Mimra) a posíleného smíšeného pěveckého sboru Bendl Česká Třebová (sbormistr Josef Menšík).  Sólové party zpívali: Jana Ženková (soprán), Magda Vopařilová (alt), Milan Motl (tenor) a František Čech (bas).  Koncert měl vysokou úroveň a velký ohlas u veřejnosti. Pro mnoho rodin je Rybova mše skutečným začátkem Vánoc.

Milan Motl, FrantišekČech