Česká mše vánoční 2005  stále v Kulturním centru - navíc krásná harfenistka


Krásná česká klasická vánoční mše jako by k našemu městu patřila.  Hraje se před Vánoci v České Třebové pravidelně v provedení Komorního orchestru Jaroslava Kociana a pěveckého sboru Bendl a vždy nachází plný sál posluchačů a co je nejdůležitější, pokaždé nové a nové tváře v hledišti, chodí sem celé rodiny i s dětmi.   Pro každý koncert dokáže dirigent Bohuslav Mimra přijít vždy s novým obohacením programu. Letos tím obohacením byla  harfenistka Petra Smolíková, která společně s KOJKEM provedla Koncert F dur č. 6 pro harfu a orchestr J.K. Krumpholze. Bylo to znamenité dílo a také zahrané vynikajícím způsobem a to na velmi krásný nástroj. Petra Smolíková, osmadvacetiletá absolventka pražské konzervatoře a také Vysoké hudební školy v Mnichově, byla pro Českou Třebovou velkým objevem. Lze poděkovat Bohuslavu Mimrovi za to, že ji k nám přivedl na jeviště Kulturního centra a samozřejmě samotné harfenistce MgA Petře Smolíkové, jejíž přednes zmíněného koncertu ve spojení s výkonem orchestru byl opravdu velkým zážitkem.

Druhou polovinu koncertu vytvořil tradiční vánoční program. Rybovu Českou mši vánoční přednesli společně Smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová (sbormistr Mgr. Josef  Menšík) a Komorní orchestr Jaroslava Kociana (dirigent MgA Bohuslav Mimra) s varhanním doprovodem Blanky Poukarové (na elektrofonický varhanní nástroj). V sólových partech vystoupili: Hana Bauerová - soprán, Linda Keprtová - alt, František  Mikeš  - tenor a František Čech - bas.  Koncertní provedení Rybovy České mše vánoční  s tolika hudebníky a zpěváky bylo velkým  vánočním zážitkem pro všechny posluchače v zaplněném sále. Dokázalo je vrátit ke kořenům nadcházejících křesťanských svátků, nejkrásnějších svátků v roce. Po koncertu obecenstvo odměnilo všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem a vytleskalo si  ještě dva přídavky, ve kterých byl znovu zopakován závěr mše.

Česká mše vánoční patří v České Třebové k vánočním svátkům, prakticky je přímo zahajuje stejně jako stal tradicí Tříkrálový koncert, který je naopak poslední tečkou za obdobím Vánoc. Je příznačné, že u obou těchto koncertů je aktivním činitelem pěvecký sbor Bendl, který se stal v posledních letech velmi aktivní a jeho společná vystoupení s dalšími sbory ať z ČR nebo zahraničí  mají vždy vynikající úroveň.

Přece jenom se chci na závěr zmínit o jednom zážitku, který mě trochu zkazil radost. Plný sál posluchačů o přestávce očekával otevřené občerstvení, ale nedočkal se. Proto vzal za vděk zdejší automat na horké nápoje. I já jsem nakonec vystál dlouhou frontu, i když jsem vyslechl poznámky "šťastnějších"  stolujících o tom, že nápoje nejsou k pití. Opravdu. Za osm korun jsem dostal místo objednané čokolády jen teplou vodu. Nepil jsem ji, nechal ji stát. Až přijede někdy zástupce firmy, která automat provozuje, může si ochutnat. Měl by se nám všem, kteří jsme dnes automat za své peníze zkoušeli, omluvit. Česká mše vánoční začala fotografováním Bendlovců v malém sále. Přišel jsem bohužel pozdě, zkoušel jsem vedlejší nápojový automat.