Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 2006
Kulturní centrum Česká Třebová 17.12. 2006
Komorní orchestr Jaroslava Kociana s dechovou sekcí VSO, dirigent Bohuslav Mimra,
pěvecké sbory Bendl Česká Třebová (sbormistr Josef Menšík) a Otakar Vysoké Mýto (sbormistr Pavel Zerzán)
sóla: Jana Ženková - soprán, Pavla Mikolecká - alt, František Mikeš - tenor, František Čech - bas
V I. polovině koncertu vystoupil v malém  klavírním recitálu Jiří Kadavý
 
Tradiční vánoční koncert  opět přilákal do sálu Kulturního centra mnoho posluchačů. Pěvecký sbor Bendl byl posílen o sboristy z Vysokého Mýta, takže celkem zpívalo téměř sedmdesát zpěváků.  Rybova mše, určená především pro chrámové prostředí zazněla v prostředí Kulturního centra, kde byla jeho pohostinnost na vykoupena poněkud horší akustikou, část intenzity zvuku sboru, umístěného až v hloubce jeviště, zůstávala nahoře v provazišti. Rybova mše v sále Kulturního centra je však tradicí a proto bych neměnil. Také proto, že koncert obsahuje mimo Českou mši vánoční ještě další program, který předvánoční večer dále obohacuje. Letos se o to zasloužil vynikající českotřebovský klavírista  Jiří Kadavý, který v malém klavírním recitálu přednesl Sonátu E. Griega a tři české tance Bohuslava Martinů. Naprosto precizně, tak jak jej známe z jeho předchozích vystoupení.  Všechny skladby přednesl zpaměti, stejně jako např. před půldruhým rokem Schumanův Koncert a moll, op. 54 pro klavír a orchestr (přednesený s KOJKEM), který zůstává v paměti českotřebovských posluchačů spojen ze závěrečným koncertem  Hudebního festivalu Antonína Bennewitze 2005. Jak Jirka Kadavý řekl po koncertu, tak není vyloučeno, že se pustí do dalšího projektu klavírního koncertu s doprovodem orchestru, samozřejmě Komorního orchestru  Jaroslava Kociana, se kterým si dobře rozumí. Můžeme se tedy dále těšit na obohacení zdejšího koncertního pořadu.
Přednesená Rybova mše měla vynikající úroveň, na koncert přijeli i posluchači odjinud a netajili se tím, že to byl pro ně velký zážitek.  Je třeba ocenit nejen výkon  orchestru, sborů a sólistů, výkon ale i velkou organizátorskou práci, spojenou s organizováním také akce, navíc ve velmi vytíženém předvánočním čase. Vždyť na celém projektu se podílela stovka účinkujících! Škoda snad toho, že elektrofonické varhany, které mají v Rybově mši důležitý part, byly nahrazeny keyboardem, který je přece jenom nemohl plně nahradit. Takové varhany, umožňující využít daleko větší akustické možnosti instalovaných rejstříků, v Kulturním centru máme, byly nedávno (9. listopadu) s úspěchem využity na koncertu Kruhu přátel hudby při koncertu violisty prof. Lubomíra Malého.  Na závěr koncertu připravili posluchači účinkujícím velké ovace, závěrečná část Rybovy mše musela být ještě znovu zopakována. -mm