Vánoční koncert Základní umělecké školy                           


V pondělí 9. prosince, v termínu pro koncerty poněkud mimořádném, se ve velkém sále Kulturního centra uskutečnil Vánoční koncert souborů a sólistů hudebního oboru českotřebovské Základní umělecké školy. Po úvodním vystoupení DPS Kajetánek, který se tentokrát představil se sbormistryní Petrou Kotyzovou v poněkud užším složení, vystoupil Smyčcový soubor složený  z houslistů a violoncellistů  2. - 5. ročníku školy  s doprovodem klavíru. Vedoucí souboru Jitka Nováková vybrala tři zajímavé skladby, ze kterých jistě všechny nejvíce potěšila především skladba J. F Wada Adeste Fideles. Další část koncertu byla věnována sólovým vystoupením nebo komorní hře. Mezi osvědčenými esy jako je např. klavíristka Marie Vomáčková a houslista Adam Janíček (oba ze 7. ročníku) potěšilo vystoupení malého Richarda Skopala (2.ročník) na pozoun, který se svým učitelem Filipem Hájkem a maminkou provedl tradiční vánoční skladbu I. Berlina Bílé Vánoce.
V další části koncertu vystoupil Smyčcový orchestr složený s žáků vyšších tříd smyčcového oddělení vedený Bohuslavem Mimrou a  závěrečné vystoupení zajistil Taneční orchestr se svými sólisty vedený Milanem Špičákem.