Českotřebovský deník 14/2019 (14/1)   
Park u gymnázia pod sněhem  - 11. ledna 2018. Foto VV.

Poděkování

Vážení spoluobčané, letos se u nás již devatenáctým rokem konala největší celostátní dobrovolnická akce - íkrálová sbírka. Mezi námi žije mnoho lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních. O tom, že lidé nemyslí pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým, svědčí skutečnost, že se podařilo nashromáždit 244 504,- Kč. Děkuji touto cestou všem štědrým dárcům, kteří otevřeli své domovy i svá srdce a podpořili tak charitní služby. Poděkování patří také organizátorům za čas věnovaný ípravě, průběhu a vyhodnocení sbírky. Ještě jednou všem děkuji a přeji dobrý rok 2019.
                                                                                                                                        Magdaléna Peterková
 
Jak se děti z MŠ U Koupaliště starají o zvířátka v zimě

V naší  MŠ učíme děti poznávat, že zima pro volně žijící zvířátka není vůbec jednoduchá.
Po celý podzim společně s dětmi i rodiči sbíráme  přírodniny, které potom na bobech vozíme do lesa ke krmelci. Za okny a na zahradě krmíme ptáčky a sledujeme jejich ptačí divadlo, když se perou o semínka slunečnic. Ani na kačenky v Javorce nezapomínáme. Už když nás vidí, připlouvají ke břehu a čekají, co jim děti přinesly dobrého.
Dalšími zvířátky, které chodíme krmit, jsou ovečky paní Kalinové na Jelenici. Když jsme byli 10.ledna u nich naposledy narodilo se zrovna malé jehňátko.Děti vymýšlely jméno, ale musíme počkat, protože se ještě neví, jestli je to kluk nebo holka.
Je fajn, když z naší školky, hned zadními vrátky můžeme chodit za zvířátky
                                                                                                                 Děti a učitelky z Mateřské školy U Koupaliště 

Hledáme nájemce provozovny restaurace ve spolkové chatě ZO ČZS Hliníky. V budově jsou dvě oddělené místnosti, vybavená kuchyňka, sklad a sociální zařízení. Vytápění  je etážovým topením s krbovými kamny. Uvnitř je cca 60 míst k sezení. K dispozici je venkovní posezení s grilem a tanečním parketem s přístřeškem pro hudebníky. Nájem činí  4750,- Kč měsíčně + energie.  Jako bonus nabízíme  na vytápění objektu pro  první sezonu dřevo zdarma.  V případě zájmu volejte – 736 607 707. Rádi Vás provedeme restaurací a vše ukážeme.


Provozní budova tvrze Bouda bude dokončena ještě v letošním roce

Tvrz Bouda na Králicku je nejchladnější veřejnosti přístupnou památkou v České republice. Jejím vlastníkem je od roku 2011 Pardubický kraj, který se od této doby snaží vylepšovat nejen návštěvnický, ale také provozní komfort. Nyní kraj hledá zhotovitele provozní budovy, která umožní vystěhování provozu ze vstupního objektu, který by tam mohl sloužit dalším expozicím. Předpokládaná hodnota stavby činí 21 milionů korun včetně daně.
„Tvrz Bouda patří mezi hojně navštěvované lokality v našem regionu, a proto se od roku 2011 snažíme návštěvníkům, ale i obsluze zajistit co největší komfort. Vše začalo elektrifikací za 11 milionů korun. Chybějící napojení bylo pro provoz a další rozvoj limitující, protože jsme se museli spoléhat na dieselové generátory, jejichž provoz byl nejen hlučný, ale především finančně nákladný. Dalším krokem je přesunutí provozních prvků včetně poklady a občerstvení mimo vstupní objekt, který má jednoznačně potenciál pro umístění dalších expozic,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme chtěli pro tento projekt získat prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, což se vzhledem k nastaveným podmínkám nepodařilo, a proto budeme stavbu realizovat z rozpočtu kraje. Původně jsme předpokládali, že stavbu zahájíme již v loňském roce, avšak vzhledem k problémům s projektantem můžeme zahájit soutěž až nyní. Naší podmínkou je, aby byla budova postavena do konce roku 2019, a proto v dubnu předpokládáme předání staveniště. Ke splnění termínu by nám mělo pomoci také pomocné kritérium délky realizace stavby,“ řekl hejtman Netolický s tím, že následně by měl být realizován projekt, jehož cílem je odstranění stavebně-technických závad vstupního objektu, což následně umožní budoucí umístění expozic. 
Dělostřelecká tvrz Bouda, kterou ročně navštíví 14 tisíc turistů, je jedním z mnoha objektů československého opevnění, jež bylo budováno ve třicátých letech minulého století. Je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí a jako jediná je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů, postavených v nejvyšším stupni odolnosti. Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní.

Hledáme nového kolegu – kolegyni
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice přijme od ledna 2019
- učitele/-ku anglického jazyka pro 1. stupeň na úvazek 6 hodin týdně
- pomocnou sílu do kuchyně na částečný úvazek
Kontakt: reditel@zs-ustecka.cz, tel. 465 531054 nebo 605 717350.

Jak vypadala tehdejší státní reálka před 100 lety: předběhla svou dobu...

Fotografie pro pamětníky, kterých už ovšem mnoho nemáme...

Studentky TRADING CENTRE mají zájem o vlastní podnikání

Ve čtvrtek 20. prosince se konalo v Pardubicích regionální finále projektu „Soutěž a podnikej“. Z naší školy se podařilo dostat před odbornou porotu této celorepublikové soutěže dokonce dva projekty:  CatCafé studentek Petry Šuglové a Jaroslavy Malinové  a projekt Catering Rejman Elišky Rejmanové. Po bezmála čtvrt roce práce na svém podnikatelském záměru vytvořily studentky tzv. Lean Startup, metodiku, která je ideální pro rozjezd podnikání. Na základě úkolů a pomoci přiděleného mentora validovaly svůj nápad, vypracovaly MVP, minimální funkční produkt, který následně prezentovaly před regionální porotou.
Projekt CatCafé plánuje vznik kočičí kavárny jako místa plného pohody, kam se hosté budou rádi vracet, potěší je přítomnost úžasných koček, ale také příjemné prostředí, kvalitní káva a poctivé domácí dezerty. „Kočky už svou přítomností mění atmosféru, dokáží do sebe vtáhnout negativní energii a přeměnit ji na pozitivní. Jsou to skvělí parťáci, když je vám ouvej. Jsou nápomocní už tím, že nemluví a jen se vám stočí na klín do klubíčka,“ říkají autorky projektu.
Projekt Catering Rejman chce zajišťovat cateringové služby vhodné pro velké společenské akce, konference, ale také pro menší rodinné oslavy. „Sdělte nám Vaše přání a my zajistíme vše ostatní“, to je hlavní motto této společnosti.
Petra s Jarkou se umístily se svým projektem CatCafé na výborném 2. místě, Eliška se svým projektem Catering Rejman zase získala cenu publika. Účast na soutěži dala studentkám nejen mnoho zkušeností a příležitostí, ale také další motivaci k tvorbě vlastních projektů. 
A protože oba podnikatelské záměry byly vypracovány velmi profesionálně, může se stát, že časem v Litomyšli objevíte novou kočičí kavárnu nebo si zajistíte hostinu u firmy Catering Rejman. Kdoví?
Ivana Zemanová
Lyžování na Pekláku pokračuje 

Provoz vleku je v čase 9-19 hodin (bez přerušení) v provozu je pouze hlavní svah Peklák.  Malá sjezdovka Zahrádky a lyžařská škola prozatím ještě mimo provoz. Ski servis a půjčovna vybavení v provozu.  Sněhu není mnoho, na svahu leží 10-30 cm sněhu. Jak podmínky dovolí tak budeme tuto situaci postupně vylepšovat. Protože v průběhu dne není vzhledem k měkkému podkladu možná úprava svahu rolbou, bude provozní doba 9-19 (bez přerušení) platit do odvolání. Strojová úprava svahu bude probíhat vždy 1x denně po ukončení provozu.  Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
Hledání dodavatele na stavbu pardubické psychiatrie pokračuje

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila zahájení nového výběrového řízení na stavitele psychiatrického pavilonu v Pardubické nemocnici. Kraj v loňském roce nechal původní výběrové řízení zrušit vzhledem k výraznému překročení původní předpokládané ceny a podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi uchazeči, zrušil výběrové řízení. S koncem roku zrušení výběrového řízení posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a proto kraj může nyní zahájit za upravených podmínek novou soutěž.
Pardubický kraj získává kontrolu nad celým postupem výběru zhotovitele celé stavby, ale zároveň plnou odpovědnost za tento proces. Důvodem je zajistit, aby nebylo ohroženo čerpání evropské dotace na tuto velmi důležitou stavbu.  „Naším cílem je tuto soutěž otevřít co největšímu množství potenciálních uchazečů, kteří z mého pohledu nebyli v rámci předchozího procesu připuštěni kvůli poměrně tvrdým kritériím. Nyní jsme snížili nároky na předchozí reference v oblasti zdravotnictví, protože stavba psychiatrie není z hlediska náročnosti centrálním příjmem. Věřím, že se nám tímto krokem podaří zvýšit konkurenci mezi potenciálními dodavateli. Dále budeme soutěžit mimo ceny také délku realizace celé stavby. Po zkušenostech v oblasti dopravy budeme toto kritérium nasazovat také v rámci dalších staveb,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Na výstavbu pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici získal kraj dotace z rozpočtu Evropské unie. „Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 280 milionů korun včetně daně. V rámci 54. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu jsme získali částku 220 milionů korun, což je významný úspěch v rámci celé republiky, kdy jsme se zařadili mezi osm úspěšných žadatelů. Cílem této výzvy obecně je zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče a tím zvýšit úspěšnost začlenění duševně nemocných zpět do společnosti,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr, který přiblížil také smluvní zajištění mezi krajem a Nemocnicí Pardubického kraje a.s. „Tím, že jsme pod sebe převzali výběrové řízení, vystupujeme v pozici centrálního zadavatele, což znamená, že provedeme celé zadávací řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele stavby. S tímto dodavatelem pak smlouvu o dílo uzavře naše akciová společnost,“ doplnil radní Ladislav Valtr.
„Předmětem investice je především novostavba objektu oddělení psychiatrie a klinické psychologie včetně napojení na areálové rozvody, úpravy komunikací, přeložky inženýrských sítí, demolice části zpevněných ploch a oprava oplocení v západní části areálu nemocnice,“ sdělil 1. náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
 
Dnešní den 14/1 v historii: Den hippies, květinových dětí                                    

 14. ledna 1967 se v San Francisku konala demonstrace s názvem Human Be-In, na které na sebe poprvé v masovém měřítku upozornila komunita tzv. hippies neboli květinových dětí. Zajímavost: hnutí hippies okamžitě ovlivnilo i dění za Atlantikem, a to zvlášť v hudbě. Angličtí Beatles ještě v roce 1967 nahráli skladbu, která by se šmahem mohla stát hippie-hymnou - píseň All You Need Is Love - a jejich album z tohoto roku Sgt. Pepper´s Lonely Heart Club Band naopak svým psychedelickým nádechem velmi ovlivnilo americký rock. Kytarista Beatles George Harrison také v euforii navštívil epicentrum v Haight-Ashbury, ale byl natolik vyděšen místními poměry, že se rozhodl opustit konzumaci LSD
 
Talentové zkoušky zahájily přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy bylo zahájeno talentovými zkouškami. Jejich složení je podmínkou pro přijetí na sportovní gymnázium a konzervatoř v Pardubicích. Talentové zkoušky jsou dále vyžadovány na vybraných oborech na Střední průmyslové škole stavební  Pardubice, Střední škole zahradnické a technické Litomyšl, Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí a Střední škole cestovního ruchu a grafického designu Pardubice.
Dne 7. ledna se uskutečnily talentové zkoušky na Sportovním gymnáziu v Pardubicích. Navštívil je i radní pro školství Bohumil Bernášek. V letošním roce podalo na Sportovní gymnázium nebývale velké množství uchazečů. „V minulosti se k nám hlásilo zhruba 100 žáků. V letošním roce je to 160.  Z tohoto zájmu jsme samozřejmě potěšeni. Pro příští školní rok budeme otevírat dvě třídy po třiceti žácích. “ sdělil Radim Novák, ředitel školy. Kromě talentových zkoušek, musí budoucí studenti na jaře složit i standardní přijímací zkoušky. Jednotlivé části přijímacích zkoušek jsou bodované. Další body mohou získat úspěšní reprezentanti a také ti, kteří byli aktivní v mimoškolních aktivitách. Součet bodů určuje celkové pořadí.
Studium na škole je velmi náročné. Kromě třiceti hodin teoretické gymnaziální výuky absolvují studenti šestnáct hodin sportovní přípravy týdně.
 „Ve stávajícím školním roce je v 9. ročnících základních škol 4 114 žáků, což je o 144 žáků více než v loňském roce. Chci všem současným deváťákům popřát, aby si vybrali školu, na které je bude studium bavit a která je dobře připraví na budoucí profesní život“ sdělil radní Bernášek.