Českotřebovský  deník 16/2019 (16.1.)
Česká Třebová uctila památku Jana Palacha

Ve výroční den 16. ledna 2019 uctila památku studenta Jana Palacha, který se právě před 50 lety na Václavském náměstí sebeupálil,  skupina Třebováků, sympatizantů s iniciativou Milion chvilek pro demokracii.  Sympatizanti této iniciativy se nesešli v České Třebové poprvé, můžeme připomenout jejich loňské akce  na českotřebovském Starém náměstí.  Scházejí se vždy, když je zapotřebí  veřejnosti připomenout významnou událost, kde se jedná o ohrožení demokracie. Loni to bylo např. v okamžicích tvorby vlády podpořené o komunisty. Nyní si připomněli hrdinský čin jednotlivce, jehož význam  dokážeme pochopit právě až nyní po tolika letech. Jan Palach byl student, ale velký znalec dějin našeho národa a ctitel Mistra Jana Husa. Nelze klást rovnítko mezi jeho činem a upálením Jana Husa v Kostnici, kde hájil pravdu bezu ohledu na následky. Jan Palach nebyl ke svému činu nikým nucen, jednal z vlastního popudu. Zanechal  po sobě nejen dopis s jednoduchými podmínkami. Požadoval vlastně málo, jen svobodu bez cenzury, zákaz vydávání tehdejších novin sovětské okupační správy (tzv. Zprávy), šířících sovětskou a zrádcovskou propagandu. Snad se s kamarády chystal i přepadnout rozhlas a vynutit si vysílání svých podmínek rádiem.  Nakonec si zvolil úlohu mučedníka, kterou ceníme stále více až po mnoha letech, zapsal se totiž do dějin odporu proti sovětské aroganci, moci a okupaci a to velkým písmem.

Vždyť z  let 68/69 si dnes pamatujeme  především jen srpnovou okupaci, sovětské tanky a rozstřílené Národní muzeum, potom až lednový čin Jana Palacha a nakonec dvě slavná vítězství československých hokejistů nad sbornou komandou, která slavil celý národ.

Sympatizanti iniciativy Milion chvilek zapálili proto u památníku Mistra Jana Husa  s fotografií Jana Palacha svíčky a postáli,  a diskutovali o tom, jak to vlastně bylo před padesáti lety. Uvědomil jsem si, že jsem ze všech nejstarší, že jsem vlastně ročníkem "Palachův spolužák" a že  jsem to všechno osobně prožil jako jediný ze skupiny. O to více si vážím všech mladých, kteři považovali za potřebné v den Palachova výročí něco udělat i kdyby to bylo jen to zapálení svíčky. A jsem velmi rád, že se takových našlo v našem městě ještě více, svíčky plály u Palachovy  fotografie také na Starém náměstí u Mariánského sloupu.  Milan Mikolecký


Zemřela Olga Kužílková

Ve skříňkách pohřební služby se veřejnost seznámila s oznámením o úmrtí paní Olgy Kužílkové, dřívější předsedkyně občanského sdružení Přátelství. Její velkou zásluhou bylo zřízení denního stacionáře A centrum v České Třebové v roce 1997 v bývalé mateřské škole na Lhotce. Toto zařízení sloužilo pro tělesně a zdravotně postiženou mládež nejen z České Třebové, ale i z okolí a postupně se rozvíjelo. Olga Kužílková  věnovala zajištění chodu a financování tohoto zařízení  všechny své síly. Občasné sdružení zajišťovalo funkci zřizovatele stacionáře, získávalo podporu finanční prostředky od sponzorů na zřízení a jeho provoz. Díky spolupráci s poslancem Radko Martínkem se podařilo zajistit i další rozvoj. Bylo to v roce 2005, kdy díky dotaci byla umožněna nástavba budovy.  Takto rozšířený objekt pak od roku 2006  již umožnil fungování týdenního stacionáře. To bylo tehdy jediné řešení, samostatný denní stacionář nebylo tehdy možné ekonomicky udržet. Stacionář v této podobě v roce 2013 převzalo město Česká Třebová a jeho příspěvková organizace Sociální služby a takto slouží dodnes. V sociální oblasti udělala paní Olga Kužílková pro město velký kus práce. Čest její památce!
Na fotografiích Olga Kužílková v roce 2004 jedná s poslancem Radko Martínkem o dotaci na nástavbu a přebírá automobil pro dopravu klientů stacionáře ..
Statistika větrné smršti z úterý 15. ledna

Při cestě z práce mě před Litomyšlí zastihla vánice, kdy jsme neviděli ani před auto, natož vozidla projíždějící v protisměru. Kombinace větru a sněhu byla nebezpečná na silnicích všech tříd. My jsme se klouzali na silnici v Němčicích směrem na Zhoř a mohu konstatovat, že to bylo tak tak. Silničáři okamžitě vyjeli a do 90 minut byly silnice ošetřené. Pro zajímavost bylo najeto celkem 8000 km, spotřebováno bylo 260 tun soli, 300 tun inertního posypu a řidiči najeli celkových 350 hodin. Za komplikace v dopravě se omlouváme, ale naši pracovníci dělali, co mohli a myslím, že kalamitní meteorologickou situaci trvající pár desítek minut zvládli!
FB Martin Netolický
 
České dráhy podporují předání výtopny v Chocni pro železniční muzeum

Hejtman Martin Netolický jednal s místopředsedou představenstva Českých drah Michalem Štěpánem a starostou Chocně Janem Ropkem o záměru vybudovat v budově bývalé výtopny na choceňském nádraží železniční muzeum. Jedním z problémů v rámci záměru je rozdílné vlastnictví budovy a pozemku pod budovou v rámci Českých drah a Správy železniční a dopravní cesty. České dráhy záměr podporují, a proto budou hejtman se starostou pokračovat v jednání se zástupci SŽDC.
„Z hlediska Českých drah je budova jako taková nepotřebným majetkem, pro který nemá využití a nebude bránit plánům na rozvoj celé oblasti. Záměr města o zisk budovy do jeho vlastnictví trvá a budou proto vedena další konkrétní jednání. Nyní nás čeká debata se SŽDC, které je vlastníkem pozemků pod budovou. Věřím, že i v rámci tohoto jednání budeme úspěšní a majetkové záležitosti tak budou co nejdříve vyřešené a budeme moci s městem začít řešit konkrétní kroky, které povedou vytvoření muzea,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl, že v rámci čerpání evropských fondů po roce 2020 bude zřejmě možné znovu čerpat dotace na oblast cestovního ruchu. „Vedení města řadí projekt muzea jako jednu ze svých priorit, a proto dělá maximum proto, aby se záměr podařilo dotáhnout do konce. My jsme připraveni pomoci nejen v těchto majetkových jednáních, ale následně také finančně s vybudováním muzea jako takového, řekl hejtman Netolický.
 
Moravská Třebová: chystá se technické lyceum se zaměřením na letectví

Záměr Pardubického kraje zřídit v rámci moravskotřebovského gymnázia technické lyceum se zaměřením na letectví získává konkrétní obrysy, a to včetně zájmu potenciálních studentů. Konkrétní počty uchazečů bude kraj znát v březnu letošního roku po uplynutí lhůty pro podání přihlášek ke studiu na středních školách. V rámci zajištění průběžné informovanosti všech stran jednali hejtman Martin Netolický a radní pro školství Bohumil Bernášek s ředitelkou gymnázia Alenou Plocovou, místostarostkou Moravské Třebové Danielou Maixnerovou, předsedou školského výboru krajského zastupitelstva a starostou Svitav Davidem Šimkem a prezidentem Aeroklubu ČR Vladimírem Machulou.
„V rámci jednotlivých burz škol, prezentačních akcí a dnů otevřených dveří se ukazuje, že tento obor s celorepublikovou působností přitahuje pozornost uchazečů o studium. V tuto chvíli se jedná pouze o předběžný zájem, který bude upřesněn po konci podávání přihlášek ke studiu na konci února. Začátkem března uvidíme, jaké budou reálné počty uchazečů. Poté budeme jednat o dalším postupu včetně jednotlivých úvazků v rámci odborných předmětů či zajištění ubytování,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Kromě určité ubytovací kapacity na Integrované střední škole se nabízí rekonstrukce v tuto chvíli uzavřeného internátu přímo proti gymnáziu, kde se rovněž nachází stravovací provoz pro obě naše střední školy a jednu základní školu ve městě. V tuto chvíli odbavuje přibližně 700 strávníků,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Přípravu na otevření oboru přibližuje krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „V tuto chvíli máme rozpracovaný detailní učební plán nového oboru. Pedagogický sbor školy je připravený zajistit základní výuku s tím, že na odborné předměty bude škola spolupracovat s experty z praxe či vysokých škol,“ uvedl radní Bernášek.
 
Dvě nové ředitelky byly jmenovány do funkcí

Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání jmenovala na základě doporučení výběrové komise dvě nové ředitelky. Vedení Středního odborného učiliště technického v Třemošnici se 1. února ujme Jana Sýkorová. Novou ředitelku Magdalenu Dvořákovou stejný den přivítají na Speciální základní škole a střední škole ve Svitavách. „Obě paní ředitelky velmi dobře znají prostředí svých škol. Do jejich manažerské pozice jim přeji hodně elánu, spokojené pedagogy a úspěšné žáky,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.
 
Výměna oken v budově speciální školy Pardubice je nutností

Radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání rozhodli o výzvě na podání nabídky na rekonstrukci oken ve Speciální mateřské škole, základní a praktické škole Pardubice. „Chceme nahradit stávající konstrukci meziokenních pilířů. Stávající dřevěná a ocelová okna a sklobetonové výplně budou nahrazeny plastovými okny. Současné konstrukční prvky jsou dožilé. Vzhledem k netěsnosti některých prvků dochází k zatékání do objektu a ke komplikacím při větrání. Některé prvky mohou dokonce ohrožovat bezpečnost uživatelů. Realizací investice dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a prodloužení životnosti celého objektu,“  sdělil Roman Línek, náměstek hejtman.

Fotografie pro pamětníky                                                     

Fotografie pochází z roku 1960 a dnes už takový snímek dávno nenafotíte. Fialův Mlýn býval přitom dlouho jednou z nejvyšších budov ve městě.  Mlýnským náhonem  tekla voda z Javorky a Vrbovky, která ve městě potom poháněla několik mlýnů. Na místě náhonu a mlýna je dnes Malá scéna, parčík a garáže. Vpravo rodinné domky v Mlýnské ulici.