Českotřebovský deník 21/2019 (21/1) 
Asistenti prevence kriminality budou nadále pokračovat
Město Česká Třebová na základě zkušeností z jiných měst se v roce 2015 rozhodlo zřídit dvě pracovní místa „Asistentů prevence kriminality„ (dále jen APK) s tím, že budou zařazeni pod Městskou policii.  K zajištění financování APK byla vybrána varianta realizace projektu prostřednictvím Úřadu práce ČR. Na základě výběrového řízení byli vybráni dva muži, kteří vykonávali funkci APK od ledna 2016. Ke konci téhož roku  své působení v této funkci ukončili na vlastní žádost. Město Česká Třebová mělo zájem v projektu APK pokračovat, a proto na základě výběrového řízení byli vybráni noví asistenti (dvě ženy).  Pracovní činnost APK byla zaměřena především na sídliště Borek, včetně celého území města Česká Třebová. Pokud bych měl zhodnotit práci  APK,  vidím v jejich  činnosti velký přínos nejen pro sídliště Borek, ale i pro celé město Česká Třebová. Vencl Petr, velitel MP
T.J. Sokol Česká Třebová, Odbor sokolské všestrannosti
pořádá Šibřinky
v sobotu 16. února 2019 v sokolovně Na Skále
pro děti od 14,00 hod.  pro dospělé večer od 19,00 hod.
tanec, soutěže, tombola, domácí zákusky, pro děti vhodná obuv do tělocvičny  Hudba Primátor

Peklák v plném provozu

Oba svahy a všechny služby v provozu. Výborné, podmínky, sluníčko.
Na svazích leží 20-40 cm sněhu. Postupně dosněžujeme a ještě vylepšujeme svahy.
Dosněžování místy probíhá i za provozu.

Poděkování z Mateřské školy U Koupaliště
Děti a zaměstnankyně z MŠ U Koupaliště děkují panu Davidu Broulíkovi za vyrobení nového dřevěného vláčku pro děti  a za ostatní kvalitní truhlářské práce. Irena Brůnová, ředitelka školy

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v České Třebové - Hliníkách

pořádá pro své členy a všechny zájemce z řad vlastníků zahrádek z České Třebové

a okolí odbornou besedu s praktickou instruktáží

PŘEDJARNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Beseda se koná v sobotu 2. března 2019 ve Spolkové chatě Hliníky

od 14 hodin, od 15:30 hodin instruktáž na blízkých zahrádkách.


Město Česká Třebová podle čl. ll Pravidel č. 3 pro pronajímaní bytů v majetku Města Česká Třebová pro Sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 2 volné byty o velikosti 1+2 na Semanínské ulici v České Třebové: - byt č. 14 v čp. 2084 a byt č. 8 v čp. 2085
Žádosti o byty si mohou Zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová.
Vyplněné žádosti se všemi přílohamı je nutno předat do podatelny MěU nejpozději v úterý 19.02.2019.
 
Pavel Kovář zahájil v orlickoústecké knihovně nový ročník Akademie volného času.

 
První letošní přednáška cyklu Akademie volného času zajistil  ústecký rodáka Prof. RNDr. Pavel Kovář, profesora geobotaniky přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ke kterému se hlásí ovšem také Česká Třebová. U nás ve Třebové totiž Pavel Kovář vyrůstal od 10 let a je absolventem českotřebovského gymnázia. Můžete se sním potkat ve městech při jeho pravidelných návštěvách našeho města. Také do Česakotřebovského zpravodaje napsal nejeden článek. Na fotografii převzaté z Orlického deníku  se můžeme přesvědčit, že jeho přednáška na téma "Ostrovy nové divočiny v kulturní krajině" vzbudila pozornost, všechna místa v přednáškovém sále byla obsazena. V připravené přednášce na zajímavé téma  seznámil posluchače s příběhy spolupráce přírody na obnově post-průmyslových areálů v naší zemi i jinde.
Celý cyklus "Akademie volného času" orlickoústecké knihovny stojí za pozornost, lze jej srovnat s cykly seminářů, které požádá v České Třebové městské muzeum. Zde jsou však témata  opravdu různorodá a zaměřená tak aby zaujala veřejnost. Knihovna pro to má v Ústí vhodné podmínky. I to by mohla být výzva k tomu, abychom skutečně usilovali o vybudování moderní městské knihovny v takové podobě, která by umožnila i takovýto cyklus akcí. V Ústí nad Orlicí čeká na posluchače během  roku celkem osm přednášek, v té příští 13. února Pavel Holásek pohovoří na téma Historie a krása královské hry šachy pro nešachisty.
 
Balet ve Skutči láká dospělé i děti

Do zahájení festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč zbývají dva měsíce a pořadatelé hlásí další téměř vyprodaný titul. Je jím balet Labutí jezero. S nejslavnějším a nejoblíbenějším baletním titulem na skutečský festival zavítá Severočeské divadlo z Ústí nad Labem.
Pohádkový námět a nezapomenutelná Čajkovského hudba nejsou jedinými taháky tohoto klasického baletu. Vyznačuje se totiž neobvyklou náročností a od všech tanečníků si vyžaduje preciznost a vysokou úroveň klasické techniky. Přesto pořadatelé takoví zájem neočekávali.
 „Labutí jezero v provedení ústeckého divadla bylo na programu festivalu poprvé už v roce 2011 a následně v novém nastudování s větším počtem tanečníků znovu v roce 2014. O tom, že toto novější nastudování je výborné, svědčí i fakt, že ho Severočeské divadlo má stále na repertoáru. Proto jsme se rozhodli ho po pěti letech zopakovat,“ říká Lenka Frídlová z pořadatelského týmu. Aby baletní představení mohla být pravidelně na programu festivalu, zainvestovalo město (které je pořadatelem festivalu) před pár lety renovaci podlahy jeviště Kulturního klubu Skuteč. Na balet, zejména jde-li o klasický titul, se do Skutče sjíždějí i zájezdy s dětmi. „Na představení přijíždí téměř pravidelně autobus děvčátek z tanečního oddělení ZUŠ Chrudim, letos poprvé přijedou také žačky ze ZUŠ Polička,“ doplnila informaci Lenka Frídlová. Labutí jezero festival uvede v neděli 7. dubna 2019 od 16 hodin. V prodeji jsou už pouze lístky na přístavky. Festival, který trvá od 17. března do 12. května nabízí také operu, operetu, velké hudební projekty na zimním stadionu i komorní koncerty na různých místech.