Českotřebovský deník 22/2019 (22/1)  
K problematice další možné privatizace městského bytového fondu 

Privatizace bytů, kde nebyly žádné legislativní překážky, byla v České Třebové provedena do roku 2010. Město nyní má ve svém vlastnictví sociální byty, které potřebuje a které obsazuje podle schválených pravidel.. Jde o byty v domech čp. 1400 (červeňák), 2100 (DPS), čp. 983 v Matyášově ulici a byty na Semanínské ulici, jejichž správu pomáhá zajišťovat Naděje. Dále vlastní  objekty v tzv. "čtverci" na Farářství a  domy čp. 1979 - 1983 na sídlišti Trávník v dřívější Václavské ulici, Zde byly provedeny rekonstrukce a nástavby, v podmínkách dotace bylo byty držet ve vlastnictví města 25 let. Ve vlastnictví města jsou také byty v domě v ulici Na Strouze v sousedství Úřadu práce. Město má také podíl v obytném souboru  na Moravské ulici (bezbariérový byt), byty ve školkách apod.  Ve vlastnictví města jsou také nyní prázdné byty (vyžadující rekonstrukci) a "nebyty" v domě čp. 7  a čp. 80 v Klácelově ulici a 5 prázdných nevyužívaných bytů (vyžadujících rekonstrukci) na Parníku v bývalém "Domě služeb", ve kterém je Pošta 03. 
O možnou privatizaci zbývajícího městského bytového fondu mají jejich uživatelé velký zájem, nyní platí stanovené nájemné, aniž by mohli ovlivnit kam budou vybrané prostředky v jejich domě využity. A v případě bytů v tzv."čtverci" je díky velké ploše bytů nájemné poměrně vysoké.  Na legislativní podmínky privatizace zbývajícího městského bytového fondu jsem se zeptal vedoucího odboru majetku Ing. Jiřího Smrčky.
Nejjasnější situace je u tzv. "jezevčíku" na sídlišti Trávník, tedy čtyřpodlažního domu čp. 1979 - 1983, kdy legislativní překážka privatizace skončí v letošním roce, v r. 2020 by bylo možné tyto byty privatizovat.  
V případě tzv. "čtverce" končí zákaz privatizace u některých rohových domů také již v letošním roce, ale u posledního  nejpozději rekonstruovaného domu  se jedná až o rok 2022.  Na všechny provedené rekonstrukce se státní dotace nevyužívaly, takže  v některých domech ani legislativní překážky nevznikly.  Důležitá je ovšem také informace o tom, že lze MMR ČR požádat i o výjimku a umožnit tak privatizaci  i před stanoveným termínem. To by bylo např. vhodné u obytného souboru "čtverec", kde by bylo nešťastnější, aby privatizace proběhla současně pro celý soubor za stejných podmínek. 
Je třeba  především rozhodnout o tom, zda je vůle zastupitelstva tyto městské byty vůbec prodat a také zjistit zájem současných nájemníků o privatizaci. Podmínky privatizace jsou dány, existují pravidla, která byla používána. Cena privatizovaného bytu  vychází z desetiletého nájmu, který je pak upravován příslušnými koeficienty za amortizaci a započítávají se i provedené opravy a rekonstrukce. Jako první krok, nejlépe v letošním roce, by byla anketa  provedená ve spolupráci s uživateli  uvedených bytů. Výsledek ankety by pak byl vodítkem pro zastupitele, kteří budou o privatizaci rozhodovat i pro odbor majetku, který by mohl požádat ministerstvo pro místní rozvoj o schválení výjimky tak, aby se s privatizací čtverce nemuselo čekat až do roku 2022.
K privatizaci tzv. čtverce.  Tento obytný soubor obsahuje  unikátní "vnitroblok", který stojí za to dobře využít k dalšímu zvýšení kvality bydlení v této lokalitě. " Dosud se mělo za to, že to nejlépe zvládne město tak, když se tyto byty privatizovat nebudou.  Jenže stejný výsledek lze zajistit i tak, že proběhne privatizace obytného souboru jako celku a město může být dočasně i vlastníkem těch bytů, jejichž obyvatelé nebudou mít o privatizaci zájem a bude tyto byty pak prodávat postupně v dalších letech. Podle mých současných zjištění zájem odkoupit si užívané byty převažuje. Od privatizace si uživatelé bytů slibují především možnost rozhodovat o penězích ve fondu oprav, dnes musí chodit prosit o všechno na Tezu...  Finanční prostředky získané prodejem budou jistě vhodným posílením rozpočtu města a mohly by se např. také věnovat na úpravu vnitrobloku, který by mohl po určitou dobu zůstat ve vlastnictví města. Existuje totiž např. zajímavý záměr vybudovat zde třeba dvoupodlažní nebo s podzemím i třípodlažní parkovací dům se zelení na střeše, s jedním vjezdem a jedním výjezdem. Aby byl projekt financovatelný, tak by se parkovací stání mohla podle zájmu prodávat nebo i dlouhodobě pronajímat. Vznikla by zde zajímavá  možnost bydlet, žít i parkovat.
Privatizace domů na Trávníku bude jistě jednodušší a lze předpokládat, že bude realizována. Obecně je pravidlem, že o privatizované domy se jejich majitelé ať již družstva nebo společenství vlastníků starají lépe než  město. Prodejem domů město získá jednorázově finanční prostředky, za které může rekonstruovat nyní neobsazené a nevyužívané byty vhodné třeba jako byty startovací, které potřebujeme, chceme-li ve městě zajistit podmínky pro mladé lidi. 
MILAN MIKOLECKÝ
Byli jsme hosty v Českém rozhlase Pardubice, zúčastnili jsme se dnů otevřených dveří

Dne 11.1.2019 jsme dostali jedinečnou příležitost a to být v živém vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Chtěli byste vědět, jak se vyrábí naše paletky a čaje? Co to obnáší? Jaké plány a cíle do budoucna máme? Tak si poslechněte náš rozhovor na stránkách Českého rozhlasu Pardubice.
12.12019 jsme se opět zúčastnili dne otevřených dveří na VOŠ a SŠ technické v České Třebové. Sklidili jsme velký úspěch s naší multifunkční paletkou, kterou již můžete zakoupit na našem e-shopu. Pokud byste si od nás chtěli koupit nějaký výrobek, můžete nás navštívit na našem e-shopu www.paletea.cz. Sledovat nás můžete na facebooku a instagramu yourpaletea.
Nové interaktivní učebny patří mezi nejmodernější v České republice

Slavnostního otevření nových studijních prostor určených pro výuku matematiky a IT na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích se zúčastnili minulý týden radní Bohumil Bernášek a Hana Štěpánová. Celkovou investici za 8,2 milionů korun podpořil Pardubický kraj částkou 1,4 milionů korun.
„Modernizací a přestavbou stávajících prostor školy byly vybudovány dvě nové odborné učebny pro výuku matematiky a informatiky a dále odborný kabinet matematiky. Nové učebny jsou bezbariérové. Pořízeny byly nové počítače, nábytek a další vybavení pro výuku. Cílem je zkvalitnění výuky na gymnáziu,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.
Technické vybavení učeben umožňuje nejenom podporu výuky matematiky a zejména geometrie v prostoru, součástí projektu je i návrhářský 3D software. Zajímavostí navrženého řešení je i speciální konstrukce pracovních stolů, umožňující zasunutí monitorů pod desku stolu, aby nepřekážely studentům při sledování dění u katedry. „Kapacita každé učebny je 32 studentů. Rozvrhy jsou navrženy tak, aby se v nových učebnách vystřídalo co nejvíce žáků,“ vysvětlil Petr Harbich, ředitel gymnázia.
Interaktivní učebny na pardubickém gymnáziu patří díky svému vybavení k nejmodernějším v České republice. „Celkové náklady na rekonstrukci cly 8,2 milionů korun.  Dotace z Evropské unie byla 6,4 milionů korun. Pardubický kraj přispěl částkou 1,4 milionů korun.  Zbylé peníze byly ze státního rozpočtu,“ řekla Hana Štěpánová, radní odpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
 
Obdobný projekt modernizace se dokončuje i na českotřebovském gymnáziu

Všechny stavební a montážní práce na budově a v učebnách jsou dokončeny, chybí dodat poslední objednané pomůcky a jejich kompletace. Vše také spěje ke slavnostnímu otevření a předání rekonstruované a nově vybavené  budovy gymnázia, i zde se bude za účasti hostů "stříhat páska"....
 
Konzum Diskont bude 27. ledna uzavřen

Oznamujeme Vám, že dne 27.01.2019 bude prodejna COOP Diskont Česká Třebová, Chmelnice č. p. 129, z důvodu konání inventury uzavřena.  Hana Papáčková  KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
 
Beseda s Šárkou Rezkovou Brabcovou (manželkou Jiřího Brabce)

Zpěvačka Šárka Rezková si přijede popovídat do České Třebové do Caffé Lucerna vedle Gymnasia 24.1. od 17,00. Šárka žije v Holandsku, ale pro návštěvu České Třebové má dobrý důvod. Po tragické smrti manžela Jiřího Brabce byla hodně na lécích a přibrala, teď před šňůrou koncertů s Helenou Vondráčkovou začala hubnout právě v péči ve skupině Táni Hejlové. Jako poděkování, že se vše dobře daří, si přijede popovídat k nám co do Caffé Lucerna tento čtvrtek podvečer.
Ve stejnou dobu je v Městském muzeum vernisáž výstavy STROMY DOMY, ale věřím, že si budu moci alespoň na chvíli přijít Šárku Rezkovou poslechnout Spolu s Táňou Řehákovou jsem rád, že si na nás našla čas. Šárku Rezkovou a Country beat Jiřího Brabce si můžeme poslechnout na https://www.youtube.com/watch?v=QmxfpCMYA6c
 
Jak se má správně "začerňovat"

Úřad pro ochranu osobních údajů zjistil, že velmi často nedochází k anonymizaci adresních údajů žadatelů o informaci. Při zveřejňování poskytnutých informací podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím věnujte tedy důkladnou pozornost osobním údajům fyzických osob, zejména žadatele o informace, a to tak, abyste jeho jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobyt či jinou adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu či jiný kontakt vždy důsledně anonymizovali. Je třeba použít takové Nestačí, pokud v souboru formátu DOC, DOCX nebo PDF použijete pouze nástroj černé zvýraznění, který vede k tomuto výsledku:  neboť černý text, byť zdánlivě nečitelný, zůstává nad tímto zvýrazněním a je možné ho zopírovat např. použitím funkce „Kopírovat a Vložit“ (Ctrl+C, Ctrl+V). Údaje je třeba nahradit jinými znaky, např. XXXXXX, popř. dokument vytisknout, začernit fixem a znovu naskenovat tak, aby byly údaje skutečně nečitelné.

 

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA


Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Jedná se o druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.

Společně s úrovní nejnižšího výdělku dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1150 až 2300 Kč měsíčně. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou výdělková minima platná pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě a ve státní službě, jimž je za práci poskytován plat.

Od 1. ledna 2019 se bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat v rozmezí od 13 350 do 26 700 Kč měsíčně pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin.

 

POJIŠTĚNÍ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH (OSVČ)


Od 1. ledna 2019 se u OSVČ mění splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Dosud musela OSVČ zaplatit zálohu a pojistné ve lhůtě 20 dnů následujícího kalendářního měsíce; při jejím nedodržení musela platit z dluhu na zálohách penále. Při nezaplacení pojistného v této 20denní lhůtě jí nemocenské pojištění zaniklo. Musela se znovu přihlásit, pokud si přála být nadále nemocensky pojištěná; nárok na nemocenské jí vznikl až po 3 měsících trvání účasti na nemocenském pojištění. Nově od 1. ledna 2019 činí lhůta pro zaplacení záloh a pojistného celý měsíc, na který se záloha či pojistné platí a dlužnou zálohu na důchodové pojištění a dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce dalšího měsíce bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění). OSVČ dosud může požádat okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení pouze o snížení záloh na důchodové pojištění. Od roku 2019 může OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, požádat i o zrušení povinnosti platit zálohy. Bude jí vyhověno, pokud dosahuje tak malých příjmů, že lze předpokládat, že nebude povinna za tento rok platit pojistné na důchodové pojištění, a proto zaplacené zálohy za měsíce tohoto roku by jí byly vráceny.