Českotřebovský deník 24/2019 (24/1)  
Úmrtí

Anna Teplanová nar. 1920  Česká Třebová
Marie Kumpoštová nar. 1928 Česká Třebová
František Pernfuss nar. 1950  Česká Třebová
Vladimír Horáček nar. 1955 Česká Třebová
Marta Plecitá  nar. 1946  Dlouhá Třebová
Pavel Kerhart nar. 1943 Semanín
Vladimír Zach  nar. 1946 Dlouhá Třebová
Vlastimila Rybková nar. 1938  Rybník
Štěpán Fraidl nar. 1929 Semanín
Dana Hronová roz. Bindicsová  nar. 1963 Česká Třebová
Karel Vašina  nar. 1954 Česká Třebová
Miloslav Malý nar. 1940  Česká Třebová
Miroslava Dědková nar. 1935 Česká Třebová
Karel Köhler nar. 1938 Česká Třebová
Bohumil Novotný nar. 1933 Česká Třebová
Josef Vaverka nar. 1953 Česká Třebová
Blažena Pakostová nar. 1935 Kozlov
Květoslava Dosedělová nar. 1928 Česká Třebová
Jan Janů nar. 1950 Rudoltice
Jarmila Doubravová nar. 1927 Česká Třebová.
 
Taneční škola Knířovi informuje – únor 2019 

Zveme Vás na jednodenní rychlokurz (workshop)
BACHATY dne 23. 2. 2019 v čase 10 - 12 a 13 - 16 hod.
15. 3. 2019 začínají Taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé.
Poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání.
Zároveň Vám nabízíme taneční obuv. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte
na www.knirovi.cz nebo telefonu 606 223 070.
 
Poděkování

Velice děkujeme Aničce a Vojtovi Šilarovým za krásný a srdečný přístup při individuálních masážích
pro naše dcery Verunku a Terezku. Verča a Terča jsou ve Vaši péči šťastné a spokojené a vždy se
na masáž s Vámi těší. Díky za finanční dopomoc a oslovení sponzorů, kteří nám finanční částkou
přispěli.  S úctou k Vám, manželé Fajtovi
 
V Řetové se bruslí o 106 (ve dne ï v noci)

Jsem moc ráda, že vás mohu informovat, že parta dobrovolníků ve spolupráci s SDH Řetová otevírá pro veřejné bruslení hřiště u tělocvičny. Pokud bude hřiště otevřeno (brána), je možné bruslit. Užijte si tuto skvělou příležitost si v obci bezplatně zabruslit. Děkuji tímto všem, kteří se na přípravě kluziště podíleli. Starostka obce Hana Šafářová, foto Miloslav Renčín.
 
ZÁCHRANKA MÁ NOVÉ SANITKY

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje pořídila šest nových sanitních vozů, které budou nyní sloužit občanům v rámci území Pardubický kraj. Čtyři z nich jsou standardně vybavené vozy zdravotnickou technikou s mechanickým lůžkem pro osoby vážící až 250 kg. Dva vozy jsou potom s velkou skříní, kde je mnohem více místa pro lékaře i záchranáře (dokonce se člověk normální postavy může vzpřímeně postavit). V tomto případě jsou vozidla vybavena elektricky ovládaným lůžkem pro osoby s hmotností až 330 kg. Vyzkoušel jsem manipulaci a je velmi intuitivní a jednoduchá. Můžeme tedy vyřadit starší vozidla a nahradit je těmito novými. O stará projevila zájem Správa a údržba silnic Pardubického kraje pro značení a údržbu vozovek na území našeho kraje. Vše tedy zužitkujeme, dokud to jde.
FB Martin Netolický

Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Česká Třebová nabízí:

-          Letní zájezdy – slevy až 35%
-          Slevy last minute- Egypt, Kapverdy, Maledivy atd.
-          Wellness a lyžování v tuzemsku i v zahraničí autobusem i vlastní dopravou
-          Na Vaši návštěvu se těším v pondělí a ve čtvrtek v kanceláři 9-12  14-16 hod. Na telefonu a mailu kdykoliv.
Hana Vraspírová, tel. 723226287, mail :hvtour.ca@seznam.cz

Krizové centrum začíná pomáhat v Žamberku

V lednu 2019 zahájilo svou činnost v Žamberku Krizové centrum, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Jedná se o službu, která doposud byla dostupná až ve Svitavách. V okrese Ústí nad Orlicí je tak doplněna síť dalších dobře fungujících služeb pro rodiny, kterou tvoří rodinná centra, azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
„Vznik centra považuji za příklad velmi dobré spolupráce místních samospráv, kraje, místní akční skupiny a poskytovatelů sociálních služeb. Právě díky této spolupráci došlo ke zmapování potřeb v regionu, k obsahovému vymezení služby i k zajištění financování,“ uvádí radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Provoz služby je financován v rámci sítě služeb Pardubického kraje (služby Krizová pomoc a Odborné sociální poradenství). Služby nad rámec zákona č. 108  (Programy pro rodiny, Asistovaný kontakt, Mediace) jsou financovány dotací MAS ORLICKO, z. s. ve výši bezmála čtyři miliony korun.
„Největší přínos Krizového centra vnímám hlavně v jeho dostupnosti a odbornosti. Služba je nastavena tak, aby každý, kdo dnes potřebuje bezodkladně řešit svoji akutní krizovou situaci, mohl přijít. Několikatýdenní čekací lhůty u naléhavého stavu nejsou možné. Naši odborníci mají služby rozděleny tak, aby byli schopni poskytnout neodkladnou pomoc ihned. Včasná a dostupná pomoc může zabránit rozvoji těžkých krizí, zkratovému či suicidálnímu jednání,“ konstatuje Pavel Tvrdík, ředitel Centra J. J. Pestalozziho.
„Z mého pohledu hlavně psychologa a psychoterapeuta je vznik centra poslední kostičkou ve stavebnici sociálních služeb, které zajišťují péči o rodiny v krizi v našem regionu. Klienti, kteří neměli prostředky, aby za službami dojeli, se ocitali v pasti. Rodina, dospělí nebo dítě potřebují v krizi svůj prostor a čas, aby mohlo dojít ke změně, a to vše nyní dostali,“ komentuje situaci ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí Petra Novotná.
Centrum nabízí zdarma okamžitou pomoc a podporu lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči. Většinou se jedná o rodinné krize a konflikty, partnerské problémy; ztrátu zdraví či blízkého člověka; týrání a zneužívání dětí, domácí násilí na ženách, dětech, seniorech, traumata účastníků dopravních nehod a trestných činů, myšlenky a pokusy o sebevraždu a další problematické situace.
Zájemci zde najdou také potřebné poradenství například s bydlením a nezaměstnaností, při sepisování žádostí, odvolání či dovolání k soudu nebo při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Rodinám ve složité životní situaci, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou určeny služby Asistovaný kontakt a Mediace. „Je skutečností, že obecně počet ohrožených rodin neklesá. Důvodů je mnoho, ale bez ohledu na příčiny jsou to právě děti, kterých se vážná krize v rodině nejvíce dotkne a do svých životů si často nesou zátěž v podobě traumat a špatných výchovných vzorců. Věřím, že díky krizovému centru se podaří rodičům a jejich dětem včas pomoci tak, aby mohli žít běžný a uspokojivý život,“ uvádí radní Pavel Šotola. Služba se zaměřuje na prevenci rozpadu rodiny nebo zmírnění důsledků rozpadu rodiny. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím sociální, psychologické a terapeutické péče o členy rodiny, mediací nebo komplexním programem Asistovaný kontakt. Ten je indikován např. v případě, že druhý rodič po rozvodu (rozchodu) ztratil kontakt se svým dítětem a má zájem tento vztah navázat.  Kladným výsledkem služby je, pokud nemusí být děti umístěny do péče mimo rodinu a pominou nebo jsou eliminovány příčiny, kvůli kterým byla rodina svěřena do péče OSPOD.
Centrum J. J. Pestalozziho je nezisková organizace, která má 26 let zkušeností se sociální prací. Jedná se o jednu z nejstarších a největších neziskových organizací v Pardubickém kraji.
 
Venkovské prodejny jsou ohrožený druh.

Udržení venkovských prodejen je v jednotlivých obcích v regionu stále větším tématem. Pardubický kraj proto v rámci letošního dotačního programu změnil podmínky čerpání podpory, aby bylo možné smysluplně podpořit více obcí. Jednou z těch, které dlouhodobě kraj podporuje je obec Vysočina, kterou v rámci svého středečního výjezdu navštívil hejtman Martin Netolický. Konkrétně společně se starostou Tomášem Dubským zavítal do obchodu ve Rváčově, který je jednou ze součástí obce Vysočina. Ta se v roce 2015 stala Vesnicí roku Pardubického kraje a v celostátním kole skončila druhá.
„Problematika venkovských prodejen se bohužel prozatím nestala celostátním tématem, ačkoliv jsem přesvědčený, že pokud chceme na našich obcích udržet základní služby a mladé, tak musíme otevřít debatu i na úrovni státu, který by měl mít zájem, aby se i kvůli omezování služeb nevylidňoval český venkov. Musíme si uvědomit, že vesnické prodejny jsou ohroženým druhem, a proto od  letošního roku nově podpoříme i obce do 700 obyvatel oproti přechozí hranici 500 lidí. Zároveň budeme kontrolovat i obrat jednotlivých prodejen. Chceme především podporovat ty prodejny, které tuto pomoc reálně potřebují. Plni totiž nejen svoji primární funkci zásobování obyvatel, ale také jistou funkci sociální, jelikož je především pro seniory jednou z mála možností pro setkávání. Ačkoliv je to druhotná funkce, tak je velmi důležitá,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Obec Vysočina je jedním z příkladů toho, jak oživit fungování obce. Vzhledem k tomu, že jednotlivé místní části na sebe nenavazují, tak je v celé obci obchodů více. Kromě Rváčova, kde město usiluje o odkup prodejny, funguje další obchod v Dřevíkově v budově, kde sídlí také obecní úřad a hned vedle je hospoda,“ řekl hejtman Netolický při návštěvě obce, která se sestává z Možděnice, Dřevíkova, Svobodných Hamrů, Rváčova a Veselého Kopce.
Bytový dům či parkoviště na Veselém Kopci. Vysočina připravuje řadu projektů
Starosta Tomáš Dubský společně s místostarostou Zdeňkem Štenglem seznámili hejtmana s připravovanými projekty obce. Jedním z nich je záměr vybudovat ve Rváčově bytový dům pro pět rodin či parkoviště pro deset automobilů vedle autobusové zastávky. Hejtman zároveň se starostou projednával možnosti podpory některého z projektů v rámci dotaci pro problémové mikroregiony, v rámci kterého je na celý kraj vyčleněno pět milionů korun. „Obec zároveň plánuje úpravu parkoviště na Veselém Kopci, který patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v regionu. Vzhledem k tomu, že chceme turistům nabídnout i tento komfort, tak ve spolupráci s obcí připravíme projekt na obnovu penetrace celého parkoviště. Předpokládám, že bychom mohli projekt podpořit až 50 procenty, což představuje přibližně 200 tisíc,“ řekl hejtman Netolický.
Proseč chce vybudovat novou sportovní halu

Třetím jednáním hejtmana Martina Netolického při výjezdu do regionu Skutečska bylo setkání se starostou Proseče Janem Macháčkem. S tím hejtman řešil jednotlivé investiční projekty města a možnost čerpat státní a evropské dotace.
Město připravuje například výstavbu sportovní haly a dostavbu učeben své základní školy. „Současné nastavení dotačního titulu je takové, že neumožňuje z dotačních prostředků postavit halu v areálu školy, což je z mého pohledu kritérium, které je naprosto nesmyslné. Základním cílem by mělo být, aby sportoviště bylo využíváno co nejvíce, tedy dopoledne školáky a odpoledne sportující veřejností. Budeme chtít jednat se státem, aby vyšel nastavením více vstříc obcím podobné velikosti jako Proseč,“ řekl hejtman Netolický, který se detailně seznámil s připravovaným projektem. „V tuto chvíli má město připravenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení na stavbu sportovní haly za řádově 25 milionů korun. Hala by měla vyrůst na místě původní tělocvičny z roku 1961, která již svým stavem neodpovídá dnešním potřebám,“ řekl hejtman Netolický. Toho starosta města Jan Macháček seznámil také s dalším projektem na dostavbu odborných učeben základní školy za přibližně 17 milionů korun.
Hejtman se starostou hovořil také o nastavení evropských fondů v příštím programovém období. „Pro současné období jsme šli proti trendu jiných zemí. Zatímco v Polsku či Francii vznikaly regionální operační programy, tak u nás došlo k centralizaci do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu. I přesto, že se v rámci ROPů dařilo velmi dobře čerpat, byly i přes odpor krajů zrušené,“ řekl hejtman. Ergotep je vzorem v sociálním podnikání.
Město chce rozšířit průmyslovou zónu. Jedním z významných zaměstnavatelů v Proseči je společnost Ergotep, která je zároveň vzorovým sociálním podnikem, jelikož až 90 procent všech zaměstnanců společnosti tvoří tělesně nebo mentálně postižení. „Nejdůležitější ze všeho je, že se lidé s handicapem dostávají do běžného pracovního procesu. Společnost si chválí také spolupráci s městem, což je jeden z nezbytných předpokladů dalšího rozvoje,“ řekl hejtman netolický. Společnost Ergotep působí v bývalém areálu společnosti ETA v Proseči. Mezi její klienty patří například Česká pošta, Československá obchodní banka, Tescoma či Hamé. I v souvislosti s působením společnosti připravuje město rozšíření průmyslové zóny. Zároveň starosta seznámil hejtmana s projektem na vybudování residenční lokality, jelikož chce udržet mladé lidi ve městě.
 
Muzeum v přírodě Vysočina v Hlinsku změnilo zřizovatele

V polovině prosince loňského roku sloučilo Ministerstvo kultury čtyři skanzeny do jedné střešní organizace – Národního muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.  Patří sem nově i Soubor lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci a v Hlinsku, který dosud patřil pod Národní památkový ústav. První náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek se dnes sešel s generálním ředitelem Národního muzea v přírodě Jindřichem Ondrušem, aby projednali další spolupráci.
„Pardubický kraj si jako jediný v republice nechává už od roku 2003 zajišťovat oblast tradiční lidové kultury namísto svých příspěvkových organizacích v kultuře odborníky, kteří se této oblasti dlouhodobě a systematicky věnují ve skanzenu Veselý Kopec a v Betlému Hlinsko. Proto nás nyní zajímá, jakým způsobem po těchto změnách budeme ve spolupráci pokračovat,“ konstatuje Línek.
„V současné době postupně přebíráme k Valašskému muzeu v přírodě tři další muzea - Soubor staveb lidové architektury Příkazy na Olomoucku, Soubor lidové architektury Zubrnice na Ústecku a také váš Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku,“ popisuje nynější stav Jindřich Ondruš a pokračuje: „Tento proces by měl být hotový do konce března. Celkem bude mít nová organizace na 150 zaměstnanců a její výhodou bude možnost využít odborné pracovníky ve všech lokalitách a vzájemně si vypomáhat či vyměňovat expozice. Budeme mít i jednotnou grafickou identitu.“
„Určitě je to pro nás krok správným směrem. Měla by se nám zjednodušit agenda a navíc budeme pohromadě s organizacemi, se kterými máme stejnou problematiku i požadavky vůči Ministerstvu kultury,“ vysvětluje Ilona Vojancová, ředitelka dílčí organizace s novým názvem Muzeum v přírodě Vysočina. To mělo v loňském roce celkovou návštěvnost téměř 75 tisíc lidí a patří po Valašském muzeu v přírodě s 350 tisíci návštěvníky na druhé místo.
Pardubický kraj v posledních dvou letech zintenzivnil propagaci tradiční lidové kultury. „Nové zápisy na krajský seznam nemateriálního dědictví i nové Nositele tradice vyhlašujeme a představujeme nyní na slavnostním setkání vždy v září na setkání pracovníků v kultuře. Budeme rádi, když nastavená spolupráce bude pokračovat na podobné bázi jako dosud i s novým zřizovatelem. Dohodli jsme se proto, že připravíme novou smlouvu o spolupráci, která zohlední i náročnost jejich práce pro Pardubický kraj tak, aby to bylo oboustranně výhodné,“ uzavřel jednání Línek.
Všechny přítomné potěšila také zpráva, že ruční výroba žinylky, zapsaná na krajském seznamu nemateriálního dědictví, byla v prosinci 2018 zapsána i na národní seznam a patří mezi ty statky, které by mohly aspirovat i na zápis mezinárodní. V Hlinsku se jí věnuje Josef Fidler.
Ukázka parlamentního menu - leden 2019

Také byste se chtěli stravovat za tyto ceny . Oni ti chudáci poslanci jsou ohrožený druh, je třeba jim pomáhat