Českotřebovský deník 28/2019 (29/1)  
Únorové vydání Českotřebovského zpravodaje v prodeji

Dne 29. ledna odpoledne proběhla distribuce únorového vydání Českotřebovského zpravodaje na část prodejen v České Třebové, zítra  30/1 dopoledne bude distribuce dokončena.
Únorové vydání zpravodaje opět přináší zajímavé články ve většině rubrik, úvodník Karla Kubišty se věnuje skautskému roku 2019, Pavel Stejskal se věnuje 170. výročí železnice Česká Třebová - Brno a připomínáme, že právě nyní v únoru  uběhlo 100 let od vzniku prvního zahrádkářského spolku. Ve sportovní části je úplný přehled oceněných sportovců na úrovni okresu,  všímáme si Velké ceny České Třebové v judu mládeže a lednových bojů HC Kohouti, kteří stojí nyní na prahu play-off (čtvrtfinále) nebo také turistických zimních akcí na Palici a na Andrlově chlumu.  V obsahu únorového čísla najdeme tři rozhovory: s Táňou Řehákovou (nejen) o 20. výročí  kosmetického studia Táňa, s Pavlem Saquou o nové dětské skupině Kulíšek a  do třetice jde o rozhovor Jaroslava Plocka s Pavlem Zemenem před jeho klavírním recitálem, který bude dne 12. dubna v Malé scéně. Zajímavé jsou i zprávy u regionu, kde  se dočteme nejen o osudu litomyšlské vily Klára, ale také o aktuálním stavu stavby přivaděčů k dálnici D35, kde se začalo, možná pozdě, ale přece hledat řešení jak   přivaděč z České Třebové zavést na dálnici aby nebylo třeba jezdit přes Litomyšl.  Samozřejmostí je úplný přehled kulturních programu v měsíci únoru v Kulturním centru, Modrém trpaslíku v Městské knihovně a Městském muzeu, program DDM Kamarád a RC ROSA.
 
Zimní tábor na Kozlově s poctami pro Františka Umu

O víkendu 25-27.1.19 se konal již 25.ročník zimního táboření na Kozlově. Postavilo se 29 stanů, 1 teepee a spalo tam asi 59 lidí. Táboření se velmi vydařilo, počasí nám přálo a všichni byli spokojeni. V sobotu za námi dorazili také Lněničkovi ze Strakova se psím spřežením samojedů a povozili nejen děti. Přijeli nás navštívit také moderátoři Zdeněk Novák a Jitka Slezáková z Českého rozhlasu Pardubice, který si pro posluchače nachystal hodinový přenos přímo živě z dějiště táboření. Mezi tím nám začala hrát dechová hudba Řetůvanka, která všemu dodala slavnostní atmosféru. Vše bylo završeno slavnostním vyvrcholením, kdy hlavní organizátor František Uma obdržel od KČT čestné uznání, rodina mu upekla nádherný dort a zazněla státní hymna. Na toto setkání přijeli tradičně ze všech koutů republiky a také z Polska. Všichni se těší na další ročník, který už bude v režii vnuka Františka Umy, Pepy Tomana. Samozřejmě, že František Uma nebude chybět, protože bez něj by to nebylo ono.  OT

Kraj se zapojí do projektu na dobíjení  elektromobilů

V Pardubickém kraji by v dohledné době měla vzniknout síť dobíjecích stanic pro elektromobily. O realizaci a dotaci z operačního programu Doprava se uchází komerční subjekt, ale na přípravě by se zejména konzultační a administrativní formou měl podílet i Pardubický kraj.
„Rozvoj elektromobility je jedním z cílů aktualizované energetické koncepce kraje a navíc projekt umožní i výhodnější provoz elektromobilů Pardubického kraje a jeho příspěvkových organizací bez dalších finančních nákladů,“ říká hejtman pardubického kraje Martin Netolický.
Hlavním úkolem Pardubického kraje bude vytipovat vhodná místa pro zřízení dobíjecích stanic. „Tyto lokality by měly mít dobrý stav elektrorozvodné sítě, být veřejně přístupné 24 hodin a dobře dopravně dostupné, mít vhodnou plochu pro parkování a nabíjení vozidla, mít větší odběry elektřiny s příznivým tarifem. Zatím oslovujeme naše nemocnice, školy, Správu a údržbu silnic a další organizace. Uvidíme, kde o to bude zájem, a kde budou vhodné podmínky,“ uvádí radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová.
Žadatel (komerční subjekt) pak bude na základě smluvního vztahu s Pardubickým krajem provozovat dobíjecí stanice na své náklady. Po ukončení udržitelnosti (5 let) může Pardubický kraj danou infrastrukturu převzít do své správy, dohodnout se s žadatelem na prodloužení jejího dalšího provozování nebo v případě neefektivního provozu může žadatel danou  dobíjecí stanici zrušit.
Zda tyto plány uspějí se žádosti o dotaci, bude jasno až koncem letošního roku.
Půl miliardy navíc na investice v kraji

Více než půl miliardy korun získal počátkem letošního roku do svého rozpočtu Pardubický kraj ze zlepšeného výběru daní za rok 2018. Stejně jako v přecházejících letech pomohou tyto prostředky investiční činnosti kraje v oblasti dopravy, školství, kultury či zdravotnictví. Rozdělení první části, tedy 323 milionů korun, schválili na svém pondělním jednání krajští radní. Zbývající prostředky zůstanou v krajské finanční rezervě.
„V letošním roce nás čeká zahájení velkých investičních akcí, pro které chceme mít vytvořenou finanční rezervu. Ceny na stavebním trhu rostou, a proto se nechceme dostat do nekomfortní situace stran financování. Za zmínku stojí stavba nové nemocnice v Moravské Třebové nebo výstavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Obě tyto stavby chceme dominantně financovat z vlastního rozpočtu bez zapojení úvěru. Vedle toho pokračujeme v rekonstrukcích silnic, investicích do kultury, sociální oblasti, ale také chceme podpořit dalšími prostředky dobrovolné hasiče,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že krajská rada schválila rozdělení 323 milionů korun na základě požadavků jednotlivých odborů. Zbývající prostředky zůstanou v rezervě finančního odboru.
 
Přerozdělení části prostředků ze zvýšeného výběru daní roku 2018:
Doprava a silniční hospodářství - 250 milionů korun
Sociální věci – 23,8 milionů korun
Kultura a památková péče - 35 milionů korun
Zdravotnictví - 6,2 milionů korun
Krizové řízení -  5 milionů korun
Sport a cestovní ruch - 3 milionů korun

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v České Třebové - Hliníkách

pořádá pro své členy a všechny zájemce z řad vlastníků zahrádek z České Třebové

a okolí odbornou besedu s praktickou instruktáží

PŘEDJARNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Beseda se koná v sobotu 2. března 2019 ve Spolkové chatě Hliníky

od 14 hodin, od 15:30 hodin instruktáž na blízkých zahrádkách.


 
Modernizace zimního stadionu – hned po festivalu

Mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější body programu festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč každoročně patří koncerty na zimním stadionu. Po těch letošních, které jsou zařazeny na začátek května, se město pustí do modernizace technologie chlazení.
Velké crossoverové hudební projekty odstartoval koncert Symphonic Queen v roce 2013. Následovalo Vivaldianno, Vangelis: 1492, Rolling Rock, Pink Floyd Classic, Beatles Mania i koncerty filmové hudby. Loňský 15. ročník uvedl Čechomor – Proměny a projekt Michael Jackson Symphony. Rozsáhlou spolupráci mají pořadatelé v tomto směru s Filharmonií Hradec Králové, která se ve Skutči představí i letos. „Na přání festivalových návštěvníků jsme do programu zařadili slavné muzikálové melodie. S hradeckou filharmonií vystoupí herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová a společně představí nejslavnější Muzikály z Broadwaye. Zazní např. hity z muzikálů My Fair Lady, Bídníci, West Side Story, Chicago a další.,“ uvedla k programu koncertu Lenka Frídlová z pořadatelského týmu.
Podruhé se na festivalu představí také úspěšné pražské těleso – Filmová filharmonie pod vedením temperamentního japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho. V tomto případě si přijdou na své fanoušci takových filmových trháků, jako Harry Potter, Pán prstenů, Piráti z Karibiku, Star Wars apod.
Po realizaci letošních festivalových koncertů začnou na zimním stadionu práce spojené s modernizací technologie chlazení, na kterou město Skuteč získalo dotaci od Státního fondu životního prostředí. „V současné době se připravuje zadávací dokumentace a také harmonogram akce. Vše musíme naplánovat tak, aby zkušební provoz na zimním stadionu mohl začít v druhé polovině září,“ uvedl starosta Skutče Pavel Bezděk. Předpokládané uznatelné náklady se pohybují kolem 24 mil. Kč, dotace činí 25 %. Zbývající část město dofinancuje zvýhodněnou půjčkou s úrokem 0,45 % a dobou splatnosti 10 let.
V minulých letech již skutečští investovali na zimním stadionu do nového osvětlení a oprav sociálního zařízení. Kvalitnější zázemí ocení nejen sportovci, ale i návštěvníci zmíněných festivalových akcí.
 
V Pardubicích se otevře Centrum duševního zdraví, přispěje i kraj

Organizace Péče o duševní zdraví v červenci otevře v Pardubicích nové Centrum duševního zdraví. Pardubice se tak stanou jedním z 16 měst, ve kterém pomoc lidem s duševním onemocněním nabere nový směr. Na jeho vybudování se bude finančně podílet i Pardubický kraj.
Ministerstvo zdravotnictví nedávno vydalo informaci, že organizace Péče o duševní zdraví úspěšně prošla se svou žádostí na provozování Centra duševního zdraví (CDZ) v Pardubicích. Pro osoby s psychickými potížemi tato zpráva znamená vidinu dostupnější péče a její zkvalitnění.
„Rada Pardubického kraje schválila návrh na poskytnutí individuální dotace pro novou sociálně zdravotní péči o osoby s vážným duševním onemocněním ve výši 1,5 milionu korun. Jedná se o vybudování ordinace psychiatra a klinického psychologa a zázemí pro aktivity v rámci služeb denní péče a o zázemí pro zdravotní sestry působící ve vlastním prostředí pacienta.  Tento návrh projedná ještě únorové Zastupitelstvo,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
 
Celková investice činí 3,5 milionu korun. „Předpokládáme, že stejnou částkou jako my projekt podpoří i město Pardubice a zbylou částku zabezpečí organizace z dalších zdrojů,“ dodal Šotola.
Otevřením CDZ vznikne nový systém v péči o lidi s duševní nemocí. Hlavním cílem CDZ je poskytování zdravotní a sociální péče v přirozeném prostředí člověka, například přímo u něj doma. V CDZ bude pracovat jeden multidisciplinární tým složený ze zdravotních profesí psychiatra, psychologa, zdravotní sestry a z profesí sociálního zaměření bude zastoupen sociální pracovník a peer konzultant. „O tento systém péče usilovala naše organizace již dlouhodobě. Naši sociální pracovníci standardně poskytovali služby v terénu, avšak neměli možnost s sebou vzít i zdravotníka, a tak nemohla být péče komplexní. Jsme velice rádi, že se naše vize terénních multidisciplinárních týmů konečně stávají hmatatelnými,“ říká ředitel Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar.
Jak uvádí v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví ministr Adam Vojtěch: „Služby Center duševního zdraví znamenají revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí.“
V současnosti funguje již 5 CDZ ve 4 městech ČR. K nim se nyní připojí 15 nových Center pokrývající péči v dalších 12 městech, Pardubice budou jedním z nich. Toto rozšíření počtu CDZ je velký milník v poskytování služeb lidem s duševním onemocněním. Do budoucna plánuje Ministerstvo zdravotnictví vytvořit síť až 100 CDZ, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice.