Českotřebovský deník 29/2019 (30/1)  
Na Pekláku jsou ideální podmínky

Kombinace přírodního a technického sněhu nemá chybu, tak dorazte, lepší to být nemůže.
Navíc na Pkeláku chystají v následujících dnech zajímavé akce:
- na prázdniny připravila lyžařská škola akcičku pro malé lyžařské žáčky (v příloze)
- na pondělí hned po prázdninách (11.2.) připravujeme spolu se Ski teamem Česká Třebová veřejné závody v obřím slalomu.

 

Kozlovský kopec nabízí: krásnou zimu, připravené parkoviště i lyžařské stopy

Kouzelné zimní snímky bylo dnes 30. ledna 2019 možné nafotit všude v okolí krajině.  Možná nejlepší ranní snímky by byly z Třebovice, Zádulky a okolí rybníku Hvězda, kde zmrzlá mlha vytvořila na všech stromech silnou námrazu.  Klasickým blízkým  místem je Kozlovský kopec  a Kozlov. Z fotografií je vidět, že tu jsou vynikající zimní podmínky i scenerie.... Jen serpentinu by bylo dobré ještě projet a někde rozšířit, pořádně se zde dvě auta nevyhnou....

Koncert učitelů ZUŠ velmi vydařený

Zveřejním pro začátek alespoň závěrečnou děkovačku všem vystupujícím, kteří se předvedli veřejnosti,  žákům a jejich rodičům na tradičním lednovém koncertu, aby předvedly  většinu nástrojů, které se na zušce vyučují.  Více ve zvláštním příspěvku....

Návrhy na ocenění kraje projednají zastupitelé v únoru

Radní Pardubického kraje projednali návrhy na letošní ocenění kraje, které jim předložil poradní sbor zastupitelstva složený ze zástupců všech zvolených politických stran a hnutí.
„V letošním roce se nám sešlo 9 nominací na Cenu Michala Rabase za záchranu a 26 nominací na Cenu za zásluhy o Pardubický kraj. Z toho navrhujeme udělit dvě ceny za záchranu a čtyři za zásluhy. Konečné slovo ale bude mít Zastupitelstvo Pardubického kraje, které se sejde 19. února v Českých Heřmanicích,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Slavnostní vyhlášení ocenění se uskuteční tradičně ve Východočeském divadle, a to 13. května.
Radní zároveň schválili vyhlášení dalšího ročníku nominací na ocenění kraje v těchto dvou kategoriích. Nominační formuláře najdou zájemci už nyní na webových stránkách kraje na adrese: www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje  nebo na recepci krajského úřadu v Pardubicích.
Laureáty minulých ročníků v Ceně za zásluhy byli například architekt Miroslav Řepa, sochař Olbram Zoubek, manželé Kučerovi, kteří provozují zámek Nové Hrady, zakladatel skanzenu Veselý Kopec Luděk Štěpán, chirurg Karel Havlíček, geolog Daniel Smutek, sbormistr Vlastislav Novák, prorektor univerzity Miroslav Ludwig a mnozí další.
 
Pardubický kraj se zabývá ochranou studentů

V polovině ledna se sešli zástupci odboru školství krajského úřadu se zástupci čtyř škol, ve kterých se uskuteční projekt Stop násilí na školách. Ten má za úkol zlepšit informovanost studentů a žáků v případě útoku na školské zařízení. Pro Pardubický kraj jej zajišťuje Česká asociace Okinawského karate a kobuda, jejíž zástupci byli setkání přítomni.
„Vybrali jsme z každého okresu jednu školu. Jednou z nich byla například i zdravotnická škola z Ústí nad Orlicí. Důvodem byl i fakt, že zdravotníci se ve svém zaměstnání stávají terčem útoků,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za oblast školství.
Na setkání se zástupci škol dozvěděli, proč byly právě jejich školy vybrány. Se zájmem si vyslechli podrobnosti k projektu a byli potěšeni zájmem Pardubického kraje o bezpečnostní problematiku. „Naše škola byla tímto oslovením velmi potěšena, neboť věnujeme bezpečnosti našich žáků velkou pozornost. Sami jsme již pořádali podobnou jednorázovou akci, na kterou bychom tímto projektem navázali. Zástupce Asociace na mě působili profesionálním dojmem. Věřím, že celá akce proběhne ke spokojenosti všech a že bude pokračovat i v budoucnu,“ sdělila Klára Jelínková, ředitelka Gymnázia Josefa Ressela
„Cílem projektu je naučit se vnímání okolí. Praktický nácvik východisek z nebezpečných situací v návaznosti na dění ve světě. Komunikace na téma prevence kriminality nebo vytvoření týmového ducha studentů a jejich posílení psychické odolnosti. V rámci projektu se studenti seznámí i s praktickými prvky sebeobrany,“ vysvětlil Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.
Pardubický kraj se bezpečností na školách zabývá dlouhodobě. V roce 2018 byly za podpory ministerstva vnitra uspořádány na školách v Pardubickém kraji semináře k ochraně měkkých cílů – konkrétně pedagogů.   
„Rádi bychom zvýšili povědomí středoškoláků o nebezpečích, která život přináší. Chystáme proto i další formy proškolování, např. ve spolupráci s Policií České republiky,“ dodal Bohumil Bernášek. 
Pilotní projekt na školách v Pardubickém kraji bude realizován od února po dobu deseti měsíců. Účastní se ho žáci následujících škol: Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi, Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Poličce.
Pardubický kraj do projektu investoval částku 200 tisíc korun.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v České Třebové - Hliníkách

pořádá pro své členy a všechny zájemce z řad vlastníků zahrádek z České Třebové

a okolí odbornou besedu s praktickou instruktáží

PŘEDJARNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Beseda se koná v sobotu 2. března 2019 ve Spolkové chatě Hliníky

od 14 hodin, od 15:30 hodin instruktáž na blízkých zahrádkách.


Stále lze žádat o dotaci na výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť

Pardubický kraj prodlužuje lhůtu, ve které lze žádat finanční prostředky na podporu a rozvoj dětských dopravních hřišť. Tímto programem chce přispět ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. 
„Každý z nás se snaží zajistit bezpečnost svých dětí.  Jejich bezpečný pohyb v silničním provozu je jedním z předpokladů, jak toho docílit. Nejvhodnějším místem na osvojení dopravních návyků jsou právě dětská dopravní hřiště,“ sdělil Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost.
Žádosti lze podat do 28. února 2019. Podrobnosti k programu naleznete na:  http://deska.pardubickykraj.cz/dotacni-programy
Dotace na jednu žádost činí minimálně 10 tisíc korun a maximálně může dosáhnout 400 tisíc. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnuté dotace. Pardubický kraj podporuje tento projekt částkou 3 miliony korun.
 
Josef Ressel a Karel Pippich dostali podobu Igráčka

Regionální muzeum Chrudim hostí od tohoto týdne putovní výstavu s názvem Fenomén Igráček. Ta seznámí návštěvníky s historií a současností legendární české hračky prostřednictvím desítek figurek nejrůznějších povolání a charakterů v historických i moderních variantách. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma Efko-karton s.r.o., která Igráčka vyrábí, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
„Výstavy určené pro dětské návštěvníky mají v krajských muzeích tradičně vysokou návštěvnost. Využívají je školy, ale chodí na ně i rodiče a prarodiče s dětmi. Tentokrát bude moct i starší generace zavzpomínat na hračku svého mládí,“ podotkl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu, majetek a investice.
První Igráček, povoláním zedník, byl vyroben již v roce 1976. Od té doby byly vytvořeny desítky různých povolání Igráčků s odlišnými doplňky. Postupem času však v konkurenci náporu zahraničních hraček upadl v zapomnění, aby byl vzkříšen v roce 2010. Přizpůsobil se profesím nové doby včetně vybavení moderními prostředky. Na výstavě se návštěvníci setkají s doktorem, lékárníkem, policistou, hasičem, výpravčím a průvodčím, řidičem, popelářem, stavařem, malířem, kominíkem, zahradníkem a traktoristou, prostě s celou řadou profesí důležitých pro současnost.
Nově je přidáno prostředí, v němž se figurka pohybuje, kdy je zábavnou formou ukázáno vše, co je k výkonu určité práce zapotřebí. Lze se seznámit s prací v zemědělské výrobě, květinářství, v lékařské ordinaci, lékárně, ošetřovatele v zoo, poštovní úřednice a dalšími nároky na různé profese, které si mohou děti zvolit v budoucnu jako svá povolání. Zároveň tímto způsoben poznávají i techniku dnešní doby. Umožňuje to série s názvem Igráček MultiGO, kdy v jednom balení je figurka s příslušenstvím, např. nákladní auto s výměnnými korbičkami, či různá nová auta a podobně.
Speciálně pro chrudimskou výstavu byly vytvořeny postavy slavného chrudimského rodáka Josefa Ressela, vynálezce lodního šroubu, a významného chrudimského občana Karla Pippicha. Autorem těchto Igráčků je pan Miroslav Svoboda, který pro tuto putovní výstavu vyrobil již celou řadu originálních Igráčků vážících se k jednotlivým místům, kam výstava putovala.
Přijďte se proto do Regionálního muzea v Chrudimi na novou výstavu podívat nebo si i pohrát. Nejen pro děti je tu totiž připravena malá herna. Výstavu je možné navštívit od čtvrtka 31. ledna do neděle 17. března 2019 vždy od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, s výjimkou pondělí.