Českotřebovský deník 2/2019 (2/1)      
Českotřebovský deník bude i v roce 2019

V roce 2018 navštívilo webové stránky Českotřebovského zpravodaje 321 706 evidovaných návštěvníků. Je to o více než 25 tisíc více než v roce předešlém a to bylo zase o cca 20 tisíc více než předtím v roce v roce 2016.  Vzhledem k několika výpadkům měřícího webu navrcholu.cz lze napsat, že tento počet byl jistě ještě vyšší. Navíc se počítá jen jedna návštěva denně, v řadě případů se jednalo i o další opakované návštěvy. Měřící server dává vydavateli dostatek informací o tom, kteří návštěvníci web navštěvují,  známe jejich IP adresy, také přesné časové rozlišení návštěvnosti, prohlížeče, které používají atd. Podle tohoto přehledu je řada návštěv také hodně z dalekých krajů a cizích států.
Počet návštěvníků stránek webu Českotřebovského deníku stále plynule narůstá. Měsíčně tyto stránky navštívilo  vždy 24 tisíc až 36 tisíc návštěvníků, denně to je včetně sobot a nedělí průměrně skoro tisícovka. A jedná se přitom o web, který se věnuje především dění ve městě a okolním regionu a nemá žádný tým, který by se jeho rozvoji věnoval.
Celkem je na webu k dispozici tisíce článků a statisíce obrázků, zachycených během posledních 20 let, je to tedy poměrně rozsáhlý digitalizovaný archiv historie našeho města Česká Třebová. Jeho rozsah je možné porovnávat např. jakoukoliv městskou kroniku z této doby.  Přímo přístupné jsou však zatím jen články z posledních čtyř let, nemám dostatek webového prostoru, proto starší články jsou bez obrázků a v plné podobě je zasílám zájemcům mailem na požádání, jsou umístěny na serveru redakce. Během roku je takkových zájemců řada. Zatímco na údržbu jiných webů jsou věnovány ročně desetitisíce korun, tady je vše zajišťováno jen za dobré slovo a někdy ani to ne. Jistě by měl být web modernější, dynamický atd. Byly již pokusy s s takovou verzí, ale zůstalo vždy o pokusu. Webové stránky vznikly jako doplněk Českotřebovského zpravodaje již v roce 1997 za spolupráce s tehdejším Dislokovaným pracovištěm Dopravní fakulty Jana Pernera, kde byl server s možností tehdejšího vytáčeného připojení.  Od té doby se hodně změnilo, internet se stal povinnou součástí života podnikatelů a většiny občanů.  Když internet nefunguje, zastaví se život, nefungují banky, doprava, a vlastně řádně nefunguje díky EET ani podnikatelský sektor. Nepřenáší se informace. Začíná to platit také i místním informačním kanálu, protože každý přece dnes všechno hledá na internetu.
Také tištěné noviny mají vždy svou internetovou verzi,  obvykle nikoliv totožnou s tištěným vydáním. Podobně to platí o Českotřebovském zpravodaji.  Jednotlivá vydavatelství se ovšem všelijak brání poskytovat na internetu informace čtenářům zdarma, to by nikdo pak "papírové" noviny nekupoval, a proto dávají návštěvníkům webových stránek do cesty různé překážky, velkou část článků si přečtete až po registraci a úhradě "vstupného". Českotřebovský zpravodaj to neřeší a dokonce zde vlastně zatím nepoužívá ani placenou reklamu, i když dosah zveřejňovaných informací by to měl vyžadovat. Pro zajištění každodenního (vlastně spíše každonočního) provozu - a to opravdu 365 dnů v roce - není jakákoliv dotace, nic, jen snaha zajistit, aby bylo dění ve městě a okolním regionu co nejdříve "venku", tedy na veřejnosti.  Na tuto skutečnost si  veřejnost rychle zvykla  a proto roste ta výše uvedená návštěvnost, která je vlastně jedinou odměnou, současně zjištěním, že nedělám tuto práci zbytečně.  
MILAN MIKOLECKÝ


Ekobi v práci také na Nový rok

Stejně jako o vánočních svátcích, tak také po Silvestru na Nový rok vyjely do ulic vozidla Eko Bi, aby zajistil odklízení domovního komunálního dopadu a případný úklid města po silvestrovských oslavách. Služby byla zajištěna, i když nebyla právě jednoduchá, neboť po svátcích byly popelnice většínou velmi přeplněné a navíc se kolem někde také válely další pytle s všelijakým odpadem.  Úklid byl zajištěn a je třeba do Eko bi poslat poděkování.  Našly by se v některých lokalitách někde i neuklizená místa, většínou na chodnících mimo centrum, kde se dařilo oslavujícím osobám po sobě zanechat znatelné stopy,  ale to je vždy např. u nákupních center, která jsou ovšem v majetku příslušné obchodní organizace. 

Vysoké pracovní tempo člověk vydrží okolo deseti let, poté se porouchá. Dovolená by měla být alespoň dvakrát za rok, radí psycholog

Znovu do práce, ve čtvrtek i žáci škol. Najdeme další uzavřené obchody...

Začne opět běžný denní pracovní režim roku 2019, otevřou se ochody, ale i restaurace. Mezi obchody najdeme další prázdné prostory. Skončila dlouholetá činnost Radiotelevizního servisu v Nádražní ulici, na jehož služby si Třebováci zvykli a počítali s nimi, prázdný je prostor po prodejně Salvia v Moravské ulici, a skončila také oční optika p. Lecnara na Starém náměstí čp. 14,  která vlastně navázala na služby Oční optiky, která zde bývala dlouho předtím za minulého režimu. Věřme, že se zase najdou jiní odvážní obchodníci a podnikatelé, kteří by uprázdněné obchody obsadili.  Město by mělo žít především na náměstí a mělo by být snahou obchodníků samotných co nejvíce využít obchodní prostory právě v této lokalitě. Snad i na úkor jiných míst. Moc optimismu ovšem v této věci není, připomeňme stále prázdný ochod "MUSIC" v Hýblově ulici, Harmonii na náměstí, bývalý nábytek v Moravské ulici atd. Knihkupectví Paseka naštěstí zavřelo obchod jen na dva měsíce, poté zase otevře pod jiným zřizovatelem. Třebováci čekají na vyřešení vlastnictví Kubelkova domu s prázdnou hernou K2 na Tyršově náměstí, čekají co bude s objektem bývalé restaurace Beseda, jak bude využit nyní prázdný kryt na Novém náměstí,  nebo prázdná bývalá "hračkárna", smutný je zde také pohled na zavřený bufet Koruna na rohu Smetanovy ulice. V Nádražní ulici je již několik let prázdný prostor po bývalé redakci Orlického deníku, kde pozdějí sídlila chvíli také kavárna Cefé59. Něco málo se obsadit loni podařilo, ale stále je hodně prázdných a nevyužitých prostor, které čekají na nové odvážné podnikatele. Obchodní centra na Parníku  a také rostoucí obrat internetových obchodů však potenciální zákazníky vyvádí jinam.
Rok  2019 by měl podle avizovaných informací přinést start přestavby hotelového domu na Novém náměstí, kde má vzniknout skutečně obrovský počet malých bytů 1+1 a pár bytů větších, také Úřad práce, která se má usídlit v objektu po bývalé restauraci Trávník. Spíše než nárůst kupní síly však přinese další problémy s parkováním. Obecně však pro Českou Třebovou  platí, že na tak malý počet obyvatel a návštěvníků města z okolí s danou kupní silou máme velkou nabídku obchodních prostor navíc poměrně rozmístěných tak, že netvoří ucelený obchodní střed města. Supermarketům také nahrává také omezená otevírací doba....