Českotřebovský deník 30/2019 (31/1)  
3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se uskuteční 11. února 2019

Studovna Městského muzea v České Třebové v Klácelově ulici v České Třebové. Jednání bude zahájeno v 15:00 hod.
Investiční projekty a financování
Schválení rozpočtu města na rok 2019
Majetkové záležitosti
Smlouvy o dotacích
Spolupráce s regionální televizí OIK TV – schválení dotace
Obecně závazná vyhláška o regulaci a provozování hazardních her
Různé

 Hungaria zastaví ve Třebové, ovšem jen mimořádně

Zitra 1.2. 2019 z důvodu odjezdu delegace Slovenských železnic mimořádně zastaví v České Třebové IC 173 Hungaria do Bratislavy. Pokud chcete využit tento vlak na svoji cestu směr Brno, Bratislava mate možnost, která se příliš neopakuje, což je ovšem škoda. Jak vidět, tak tato zastávka nijak neohrozí včasnost  proti grafikonu a její zrušení v České Třebové je jen schválnost úředníků...

Dobrá zprávy pro Třebováky: Lékárna BENU v Masarykově ulici opět v provozu. U polikliniky dost chyběla.....


Českotřebovská pirueta

Už podruhé se na zimním stadionu v České Třebové rozezněly hudební doprovody závodních jízd a na ledě se bojovalo o cenné kovy v krasobruslení. Na letošním ročníku „Českotřebovské piruety“ startovalo 90 závodníků z 15 klubů z celé republiky. Závod byl pořádán v pěti kategoriích v rámci projektu Brusličky a ve třech Poháru ČKS C. Česká Třebová měla zastoupení ve všech věkových kategoriích a celkem ji reprezentovalo 24 krasobruslařek. Od nejmladší pětileté v Přípravce až po zkušenou patnáctiletou Žačku.
Na stupních vítězů se rozdalo 25 pohárů a 7 z nich zůstalo „doma“. Místní bruslařky po krásných a bojovných výkonech získaly 3x zlato, 2x stříbro a 2x bronz.
Nejlepším závodníkům z kategorie „Benjamin“ předala medaili s pohárem starostka města paní Magdalena Peterková, která přijala pozvání a divácky podpořila nejen třebovská děvčata.
Celodenní závodní klání bylo úspěšné také díky sponzorům a dobrovolníkům, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme.
Výsledky českotřebovských závodnic: 
Kadet A1: (15 závodnic)
2. Vendulka Absolonová, 4. Anička Macháčková, 9. Simča Foffová,  13. Adélka Absolonová, 15. Adélka Karlíková
Cvrček 1: (7 závodnic)  7. Amálka Klumparová 
Cvrček 2: (21 závodnic)   9. Kristýnka Chudá  11. Sofča Vápeníková 16. Simča Poulová  19. Natálka Čížová
Benjamin 1: (17 závodnic)
1. Verča Broulíková  2. Monča Petráňová  4. Terezka Rašková  5. Andrejka Petráňová  6. Lucka Říhová  9. Nelča Broulíková
Přípravka: (7 závodníků) 3. Lucka Hánělová  4. Ellie Ruferová  7. Anička Vavřínová 
Nejmladší žačky: (6 závodnic)   1. Terezka Smolová 
Mladší žačky: (9 závodnic)  5. Anetka Smolová
Žačky: (7 závodnic)  1. Nikča Orlichová  3. Radka Hůlková                                     (FOTO KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB)

Na hokej zatím doma přišlo v této sezóně 6 092 diváků

Patnáct domácích zápasů, na které přišlo celkem 6 902 diváků. To je bilance českotřebovských Kohoutů v základní části krajské ligy. V divácké návštěvnosti nadále držíme vedoucí příčku!!
První část,  V první fázi sezony hráli Kohouti devětkrát doma, na jejich zápasy přišlo celkem 4 372 diváků. To byl průměr 486 diváků na jedno utkání a prvenství před Moravskou Třebovou (průměr 373) a Chocní (333).
Nadstavba. V soubojích elitní šestky hráli Kohouti pětkrát doma. Na tyto zápasy přišlo celkem 2 530 diváků, což dává průměr 506 diváků na jedno utkání. Na druhé příčce figuruje Moravská Třebová (2 337 diváků).
Základní část Po skončení celé základní části soutěže drží vedoucí příčku tým HC Kohouti Česká Třebová, na medailových pozicích dále figurují Moravská Třebová s Chocní.
Pořadí klubů:
1. Česká Třebová        6 902 diváků (průměr 493)
2. Moravská Třebová  5 693 (průměr 407)
3. Choceň                   3 832 (průměr 319)
4. Litomyšl                  3 811 (průměr 272)
5. Světlá                      3 617 (průměr 258)
6. Chrudim                  2 728 (průměr 195)
7. Chotěboř                 2 190 (průměr 183)
8. Hlinsko                   2 202 (průměr 157)
9. Lanškroun               1 476 (průměr 123)
10. Skuteč                   1 417 (průměr 110)

Výstavba nové moderní budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové

Tato stavba patří mezi tři klíčové zdravotnické investice v kraji, a proto je její plánování zařazeno mezi stavby se zvýšeným dohledem. Hejtman Martin Netolický proto společně s ředitelem nemocnice Pavlem Havířem jednal se zástupcem projektanta, který má přípravu stavby na starosti. Podle zadání kraje dochází k projektování celé budovy tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal potřebám nemocnice a krajské záchranné služby. Celkově by měla moderní nemocnice včetně technologií vyjít kraj na necelých 190 milionů korun bez DPH.
„Projektant v současné době upravuje některé součásti plánované stavby i na základě požadavků samotné nemocnice a zdravotnické záchranné služby či hydrogeologických průzkumů. Pro nás je důležité, aby stavba byla funkční nejen z medicínského hlediska, ale podařilo se dodržet stanovené finanční rámce, které schválila krajská rada. Chceme projekt sledovat krok za krokem, abychom se nedostávali do zbytečných prodlení a případné nejasnosti v rámci dispozic a technických náležitostí řešili společně s projektantem a autorem studie,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten zároveň potvrdil termíny, kdy by kraj chtěl stavbu zahájit a dokončit. „Děláme vše proto, abychom na jaře letošního roku měli zpracovanou projektovou dokumentaci s tím, že stavba samotná by měla být zahájena na podzim téhož roku. Termín pro dokončení, který chceme samozřejmě dodržet, je konec roku 2020,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který připomněl, že se jedná o největší veřejnou investici v Moravské Třebové od roku 1989.
Součástí projektu je kromě samotné nemocnice s 90 lůžky následné péče také stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy.
 
Kraji chybí od státu na sociální služby více než 60 milionů korun

Radní Pardubického kraje dnes schvalovali rozdělní financí pro sociální služby, a to jak ze státních, tak i krajských a evropských prostředků. Dotace musí ještě projít jednáním Zastupitelstva. K zabezpečení základní sítě služeb ale letos chybí kraji 65 milionů ze státního rozpočtu.
„Od státu jsme letos sice dostali 812 milionů korun na sociální služby, ale v tom není zohledněno vládou schválené sedmiprocentní navýšení platů a navýšení zvláštního příplatku. Přestože jsme na nedostatečnou výši prostředků pro rok 2019 upozorňovali jak MPSV, tak i poslance ještě před schvalováním státního rozpočtu, nebylo to nijak akceptováno,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Kraj požadoval na letošní rok z dotace Ministerstva sociálních věcí 1 023 milionů korun, což by umožnilo i mírný rozvoj potřebných služeb a kapacit.
Dalším faktorem, který letos negativně ovlivňuje financování sociálních služeb je výpadek ve financování některých služeb sociální prevence z individuálních projektů hrazených dosud z dotací Evropské unie. Jen v Pardubickém kraji činí tento deficit více než 40 milionů korun ročně.V evropských projektech nám pokračují pouze dvě služby v celkové roční výši 75 milionů korun.  Jedná se o služby azylových domů pro rodiny s dětmi pro roky 2019 – 2021 a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pro rok 2019. V loňském roce jsme z individuálních projektů čerpali celkem 118 milionů korun,“ vysvětluje Pavel Šotola.
Pardubický kraj letos zahajuje také víceleté financování sociálních služeb z krajského rozpočtu na období 2019-2021. „Aby poskytovatelé sociálních služeb především z neziskové oblasti měli alespoň nějakou jistotu ve financování, přistoupili jsme k financování služeb na tři roky. To zajistí v dalších letech rychlejší převod prostředků na účty poskytovatele služeb a celkové snížení administrace,“ dodává Šotola.
V síti služeb Pardubického kraje je registrováno na 130 poskytovatelů a 300 jednotlivých sociálních služeb. Jsou financovány vícezdrojově, z dotací MPSV, kraje, obcí, EU, od klientů a z dalších zdrojů jako jsou nadace a dary.
 
Bezplatné studium informatiky pro vybrané zakarpatské studenty

Hejtman Martin Netolický jednal s děkanem Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Josefem Hynkem o možnosti zajistit pro dva vybrané studenty ze Zakarpatské oblasti na Ukrajině bezplatné studium vybraných oborů. Mohlo by se tak jednat o další rozšíření spolupráce kraje s jeho partnerským regionem, který byl součástí prvorepublikového Československa. Vybraní studenti by měli nastoupit od příštího akademického roku.
„Ačkoliv se jedná o nabídku univerzity mimo náš region, tak uděláme maximum, abychom pomohli dvěma studentům či studentkám de facto změnit život tím, že jim bude bezplatně umožněno studium na české univerzitě. V rámci stipendijního programu umožňuje univerzita nejen bezplatně studovat v anglickém jazyce, ale také vyplácí měsíční stipendium, které studentům vystačí na pokrytí všech životních nákladů. Vzhledem k situaci na Ukrajině je toto velká příležitost, jak zajistit lepší život nejen daným studentům, ale potažmo celým jejich rodinám,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Využijeme proto našich kontaktů v Zakarpatí, abychom pro univerzitu vytipovali možné vhodné uchazeče, kteří by od příštího akadeického roku mohl na Fakultě informatiky a managementu studovat. Věřím, že zájem bude velký,“ doplnil hejtman Netolický.

 


Bude vypuštěn  trestný čin pomluvy z trestního zákona?

Navrhovaný zákon vypouští z trestního zákona trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákoníku. Společenský zájem na ochraně osobnosti je již v současné době vhodněji zajištěn prostředky soukromého práva, zejména když se v souvislosti s přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. civilním soudům otevřela možnost uložit náhradu újmy, která může mít vedle reparační funkce také sankční charakter. Čest a dobrá pověst člověka je chráněna dle ustanovení § 81 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že: „Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest soukromí a jeho projevy osobní povahy.“
Podle navazujícího § 82 občanského zákoníku je poskytována ochrana tomu, jehož osobnost utrpěla újmu, a přiznává mu právo domáhat se buď upuštění od neoprávněného zásahu do jeho práv, nebo odstranění nežádoucího zásahem způsobeného následku. Ve smyslu ustanovení § 2596 a 2597 občanského zákoníku lez dovodit, že oběť „pomluvy“ může na účet škůdce vymáhat také přiměřenou náhradu vzniklé škody a nemajetkové újmy, kterou svým jednáním škůdce zavinil, včetně způsobených duševních útrap.
Takovou sankci lze považovat za přiměřenou a dostačující. V případě verbálního útoku na čest fyzické osoby by sankce (soukromoprávní) měla nastupovat pouze v případě, pokud s tím poškozený souhlasí, nikoli ex officio, z moci úřední. Navrhuje se bez náhrady vypustit trestný čin pomluvy ze zvláštní části trestního zákona.  Zdroj: Poslanecká sněmovna

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v České Třebové - Hliníkách

pořádá pro své členy a všechny zájemce z řad vlastníků zahrádek z České Třebové

a okolí odbornou besedu s praktickou instruktáží

PŘEDJARNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Beseda se koná v sobotu 2. března 2019 ve Spolkové chatě Hliníky

od 14 hodin, od 15:30 hodin instruktáž na blízkých zahrádkách.