Českotřebovský deník 3/2019 (3/1)      
Jak jsme před 27 lety poprvé pašovali Betlémské světlo

Každý rok v prosinci, když se v médiích objevují informace o putování Betlémského světla prostřednictvím skautů vlaky Českých drah za jejich podpory z Rakouska do mnoha míst České republiky, rádi vzpomínáme na prosinec roku 1991, dobu našeho středoškolského studia v Chocni, kdy skautský vedoucí Vojta přišel s informací, že v brněnském kostele svaté Máří Magdalény budou skauti rozdávat Betlémské světlo přivezené z Vídně a ptal se, zda by ho někdo nepřivezl až do České Třebové. Zatímco dnes se Betlémské světlo a jeho cesta a šíření (nejen) Českou republikou staly už jakousi pevnou součástí tradic konce adventu a vánoc, my (a mnoho dalších lidí kolem) jsme o něm tehdy slyšeli poprvé. Sehnali jsme tedy dvě petrolejky a ráno rádi vlakem vyrazili za tímto netradičním dobrodružstvím do města, kde jsme si o několik let později postupně oba prodloužili svá studentská léta a pro hezčí polovinu z nás se dokonce posléze stalo až do současnosti domovem.
I když se dnes železniční národní dopravce k přepravě Betlémského světla jako k sympatické tradici hrdě hlásí, my jsme tehdy ony dva plamínky pašovali jistě navzdory předpisům tehdejších Československých státních drah pod lavicí vlakového kupé s obavami, aby nám v petrolejových lampách nezhasly, abychom vagón nezapálili nebo abychom nebyli zaměstnanci ČSD odhaleni a posléze nebyli vyloučeni z přepravy nebo dokonce přinuceni onen "otevřený oheň" okamžitě uhasit. V každém případě bychom asi nebyli pochváleni za to, že jsme dopravce do dnes už tradiční přepravy zapojili bez jeho souhlasu poněkud, - jak říkají nádražáci, mezi které už dnes patřím - s náskokem.
Ondra Tomeš a Hanka (Steinhauserová) Vávrová,
bývalí členové 1. a 8. oddílu Junáka, střediska Javor Česká Třebová
 
Máme tu nový rok

Hned v úvodu jste mě včera nepotěšil. Hodně mi vadí ukončení Radioservisu.  Chlapi byli šikovní, dokázali poradit a  opravit všechno, od foťáku po ovladač. Ještě že jsem opravy stihla na podzim, ale kam půjdu až se opět něco pokazí?  Kdyby zavřeli Tesco tak mi to vadit nebude, ale tohle je ztráta nenahraditelná. Asi si budeme muset každé dva - tři roky kupovat nové zboží...
Prokletý ohňostroj. Kdyby se jednalo jen o ten silvestrovský v 18 hodin, nemám problém. Je pěkný, bezpečnost dodržena a každý se na to může připravit. Ale je nutné střílet i během roku, Po legálním ohňostroji střílí ještě celý večer až dlouho po půlnoci!  A čím větší hňup, tím větší rány. Hluk a střílení řeší zatím jen národní parky. Správy všech čtyř parků, Krkonošského národního parku, NP Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko, novelu uvítaly. „Pro divoká zvířata je používání zábavní pyrotechniky, které doprovází hlasité výbuchy a ostré světelné efekty, velmi stresující."  A nejen pro zvířata. Každý, s kým jsem mluvila, tohle střílení odsuzuje. Přitom ve městě máme vyhlášku o nočním klidu a běda, když v létě po 22 hodině špitnete na zahradě hlasitěji, už sousedi volají MP.   (VV)
V okolních státech to mají vyřešené.
http://tn.nova.cz/clanek/cesi-chteji-zakazat-ohnostroje-takhle-to-vyresily-okolni-staty.html
 
Silvestrovský ohňostroj objektivem Miroslava Falty - najdete ZDE


Česká Třebová nemá kolumbárium a je to škoda

V nedávném záměru úprav městského hřbitova nic takového nebylo a tak kolumbárium nemáme, i když je běžnou službou nejen ve větších, ale i menších městech. Zvláště když u nás máme a budeme mít městské krematorium. Plocha městského hřbitova není nafukovací, možnost pronájmu místa (schránky) v kolumbáriu ve spektru služeb našeho hřbitova chybí. Nyní se plánují úpravy krematoria, parku a přístupu ke hřbitovu. Stálo by za to také pamatovat i na kolumbárium. Úkol připravit studii a předložit ji veřejnosti  by nemusel být neřešitelný a celý záměr by nemusel být ani ztrátový. Navíc by přispěl ke zlepšení úpravnosti městského hřbitova. Možnost využití kolumbária by jistě využili pozůstalí bydlící trvale daleko od České Třebové, splnili by přání svých předků zůstat ve svém rodném městě a nebylo by přitom třeba se starat o úpravnost a údržbu hrobového místa. Pořízení hrobu není zadarmo a kolumbárium by i v tomto případě bylo řešením. Máme sice vsypovou loučku, ale to přece je něco úplně jiného... Nejen ve velkých městech, ale třeba i v Ústí nad Orlicí kolumbárium mají, v Letohradě se na tom pracuje od r.2017,co u nás? Přitom urny přibývají a pohřby do země ubývají.  Dotaz vznáším až teď, protože za dřívějšího vedení to nemělo smysl, nejedná se o sportovní zařízení, a tak by se tím nikdo nezabýval.... (VV)  Foto v článku: kolumbárium Ústí n.O.)
Příklad nabídky kolumbária moravské obce Libina:
Z cenové nabídky kolumbária, různých sestav a materiálů. Pro příklad uvádím sestavu 20 m, která obsahuje 45 schránek, do každé schránky se vejde až 5 uren, z umělého kamene je cena 494 550 Kč bez DPH. Životnost kolumbária je minimálně 50 let. Předpokládané nájemné za jednu schránku 220 Kč/rok Příklady odjinud:

Uživatelé zbývajících městských bytů usilují o privatizaci

Každý rok se opakují dotazy na to, kdy již bude vyhlášena další vlna privatizace městského bytového fondu. Zatím byly v uplynulých letech prodány byty v domech, kde nebyly žádné právní překážky  takového prodeje. Prodej bytů prakticky skončil v roce 2010  a byl v těchto letech vítanou posilou městského rozpočtu. V té době se město pustilo do velkých projektů, které byly z části financovány právě jednorázovým příjmem z prodeje městských bytů a domů. Nestačilo to, bylo ještě nutné si půjčit nemalé peníze, však ještě dnes nemáme po deseti letech úvěr zcela splacený. Privatizace bytů se zatím nedotkla např. domů čp. 1979 -. 1983 na Trávníku (tzv. "jezevčík"). Zde město pořídilo se státní dotací nástavbu čtvrtého podlaží a podle smlouvy o dotaci nemůže 25 let tyto byty prodávat.  Tato lhůta vyprší v příštím roce 2020. Zájemci o privatizaci bytů v tomto objektu se ozývají pravidelně, letos se tedy ještě určitě nedočkají, nejdřív za rok. 

Dalším objektem, který by si mnozí nájemníci dosavadních městských bytů přáli od města odkoupit je tzv. "čtverec". I zde se realizovaly postupně bytové nástavby a rekonstrukce, i zde nebyl dosud prodej možný vzhledem ke stanové lhůtě zákazu privatizace. Kdy přesně tato lhůta vyprší přesně nevím, bude to zde složitější, nástavby se dělaly postupně. Zde existují dva názory. První, který nabádá "čtverec neprodávat", je odůvodněn zajímavým uspořádáním objektu s vnitroblokem, který je  možné využít a upravit a to lze prý zařídit pouze tehdy, když bude objekt v městské správě.  Druhý názor vychází z toho, že stávající uživatelé bytů, tedy vlastně nájemníci, nemohou své byty upravovat a vylepšovat, investovali by do cizího majetku, se (vzdáleným) správcem městského bytového fondu nemají dobré zkušenosti. Jsou přesvědčeni, že by se o dům starali lépe, kdyby  byl ve společné péči bydlících nájemníků.  Tento názor je rok od roku silnější.  Nejde zde o sociální byty, naopak plocha bytů je velká a nájmy tedy nejsou zanedbatelné. Za tyto peníze by si nájemníci rádi své byty řešili lépe, známé jsou např. potíže s vlhkostí a plísněmi. Dotazů na prodej bytů mám opakovaně stále více. Lze z toho soudit, že bude třeba tyto žádosti posoudit a rozhodnout.

Je třeba ovšem otevřeně napsat, že žádný návrh na další prodej městských bytů zatím nebyl řešen. V současné době nové vedení města řeší především priority investiční politiky, které se objeví již příští měsíc ve schvalovaném rozpočtu města. Jsem přesvědčen, že po té postupně přijde na řadu i záležitost  možného prodeje zbývajících bytů města (mimo bytů sociálních). Zatím se vždy privatizace městského bytového fondu vyplatila. Alespoň v tom smyslu, že se nová bytová družstva nebo společenství vlastníků o svoje majetky začala starat lépe, než to předtím dělalo město.

Žádná povinnost města prodat byty na žádost nájemníků neexistuje. A nemůže to rozhodnout ani samotné vedení, ani rada města. Prodej městského majetku je pouze pravomoci městského zastupitelstva. Ani v programovém prohlášení radniční koalice tato otázka přímo není řešena. Není také nijak zohledněna ve výhledu financování města do roku 2022, schváleného cca před rokem, tehdy ještě minulým zastupitelstvem. Přitom odhaduji, že jednorázový příjem z případného prodeje zbývajících městských bytů by mohl např. financovat rekonstrukci krytého bazénu včetně jeho rozšíření..  (mm)Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Pardubicích

Tradiční zahájení Tříkrálové sbírky se v Pardubicích uskutečnilo na Pernštýnském náměstí.  Kromě tří králů a malých koledníků dorazily i tři „královny“ z farmy Apolenka.
„Sbírka začala v Pardubicích dnešním dnem a potrvá do pátku. Do ulic a domácností se vydá zhruba tisíc dobrovolníků. 
Výtěžek letošního devatenáctého ročníku bude použit na podporu rodin a rádi bychom rekonstruovali zázemí pro práci našich pracovníků.  Podpoříme pěstounské rodiny a finance využijeme například i na organizaci příměstského tábora. Tradičně také využijeme finanční prostředky na domácí hospicovou péči a vzdělávání dětí v Indii,“ sdělila Marie Hubálková,  ředitelka Oblastní charity Pardubice. 
„Je skvělou skutečností, že se zde tradičně scházíme. Tříkrálová sbírka je jistotou a součástí naší vánoční doby.  Moc bych si přál, abychom dokázali podpořit dobrou práci, které nejen pracovníci pardubické charity vykonávají.  Rád bych také popřál dětem, aby se na ně lidé usmívali a rádi přispěli,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana, který převzal na tradiční akcí opět záštitu.
O sváteční slovo se postaral Mons. Josef Kajnek. Přítomným zazpívala Adéla Krátká a vystoupil i chlapecký sbor Bonifantes.


CO CHTĚJÍ SAMOSPRÁVY PO ČESKÉ POŠTĚ?

UDRŽET ZAMĚSTNANCE A SÍŤ POBOČEK


Úkolem pro následující roky pro Českou pošua bude obstát v nelehké konkurenci poskytovatelů poštovních služeb. Zároveň ovšem udržet zaměstnance, kteří jsou dosud prachbídně odměňováni, navýšením mezd alespoň o 10%. Je třeba vnímat situaci na trhu práce, hrozí exodus doručovatelů úplně do jiného odvětví, což nelze dopustit. S kolegy z měst a obcí považujeme za nutné, aby byla tzv. univerzální služba pro stát poskytována v dostatečné kvalitě a hlavně plošně po celé republice. Rušení poboček na venkově není řešením. Ostatně tyto náklady nejsou ty zásadní. Musí dojít ke schválení nové strategie a restrukturalizaci podniku tak, aby podfinancovaná Česká pošta byla byla konkurenceschopnou! Nesmí být nadále vnímána jako moloch socialistického typu. Jako zástupci krajů bojujeme za dostupnost poštovních služeb v českých a moravských regionech. (FB Martin Netolický)

K nahrávce na obecné problémy České pošty přidávám:

Máme roční zkušenosti s prací modernizované  pošty 02 u nádraží. Situace se zde zlepšila. Otevírá se více přepážek a odpadly dlouhé obtížné fronty. Prodloužila se provozní doba i přes poledne. V tomto smyslu fandíme jistě pošťákům a přejeme jim, aby dostali za svou obtížnou práci odpovídající odměnu. Aby neutíkali jinam. Pošta 01, tedy pošta Partner pomohla zvýšit obrat v prodejně Konzumu, vzniklé nákupní středisko má smysl, i když není nikde na hlavní ulici. Chce to pár kroků navíc nebo dojet autem.  Pošta 03 na Parníku má stále  krátkou provozní dobu, pro oblast Parníka a Lhotky je velmi potřebná. Na rozdíl od Ústí nad orlicí, kde hlavní pošta sídlí v náhradních prostorech v hotelu UNO máme lokalizaci poštovních poboček vyřešenou.


  


Fotografie pro pamětníky: Litomyšlská ulice před 50 lety