Českotřebovský deník 8/2019 (6 /1)      
Osmá barva duhy přichází

Na webu Českotřebovského deníku "zařazujeme do vysílání" jeden starší dokument Karla Kubišty z roku 2008. Podle cen a ocenění jde asi o nejlepší film (společně s Orlickými horami a filmem o gymnáziu), který Karel Kubišta zatím natočil. Jmenuje se Osmá barva duhy a jsou to příběhy dvou starých lidí z Orlických hor na obou stranách hranice - české a polské.
Kontakt: https://youtu.be/dhFokr0RsZI
Informační text k filmu:  Dokument o životních příbězích dvou starých lidí, německého Čecha z Podlesí nedaleko Neratova v Orlických horách, který za války bojoval na německé straně, kde přišel o nohu a je posledním člověkem, který umí německý kladský dialekt, a ukrajinské Polky z polské vesničky Gniewoszow u obce Rózanka, která přišla po válce z Ukrajiny na česko-polské pomezí do Kladska. Film získal na různých národních i mezinárodních soutěžích více než deset ocenění... Dokument je z cyklu Kraj, kde se zastavil čas natočený ve společnosti Evroservis, s.r.o. pro město Ústí nad Orlicí... Některá ocenění: Medzinárodná medaila UNICA pre film zobrazujúci spolunažívanie a spoluprácu medzi národmi, Slovensko; 1.cena - Tatranský kamzík, Liptovský hrádok; O pečeť města Krupka; 2.cena - Český Videosalon CSNFT ČR, celostátní finále, kategorie dokument; Festival dobrých zpráv, Ostrava; Cena poroty - Beskydský ještěr; Litomyšlská lilie a Žďárský trpaslík a další.
Uvádění dalších videofilmů  bude po krátké době opět pokračovat, např. v souvislosti s letošním připravovaným výročím českotřebovského gymnázia.
 
Ochránci přírody hodnotili a tvořili plány na rok 2019

V ekocentru Podorlicko  se podvečer  8. ledna konala pracovní členská schůze ZO ČSOP Podorlicko, která předchází jarní výroční členské schůzi. Na začátku setkání si přítomní popřáli úspěšný rok 2019, předsedkyně organizace Paed.Dr. Hana Grundová  poděkovala za práci v uplynulém roce 2018.  Jako připomínku úspěšné činnosti v tomto roce  se pak konala komentovaná fotoprezentace z jednotlivých akcí loňského roku. Sami členové organizace se společně sešli na šesti společných akcích, aby pak pro veřejnost uspořádali dalších 26 akcí různého typu: přednášek, výstav, vycházek do přírody, exkurzí, společných brigád, workshopů, akcí v ekocentru i mimo něj. Jednou z nejvýznamnějších a nejmasovějších akcí loňského roku  2018 uspořádanou společně se českotřebovskými skauty bylo zasazení Lípy svobody v parku Legií dne 23. října  2018.  Bylo to dokonce s průvodem z Nového náměstí od Lípy svobody zasazené  českotřebovskými skauty v říjnu 1968, tedy před 50 lety. Průvodu a samotného slavnostního zasazení  Stromu svobody (lípy srdčité) v parku u městské polikliniky se za příznivého podzimního počasí zúčastnilo několik stovek lidí. Byla to velká symbolická propagace svobody, skautingu a také českotřebovské organizace ČSOP. 
Významnou událostí pro celou českotřebovskou organizaci ochránců přírody bylo také ocenění předsedkyně organizace PaedDr. Hany Grundové Pardubickým krajem a Koalicí nevládek Pardubicka jako"Dobrovolník roku" na prosincové krajské slavnosti v kongresovém centru Pardubice za vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie.
V druhé části večera se pak diskutovalo nad programem roku 2019, který je třeba připravit co nejdříve, neboť grantové programy mají své termíny a je třeba pro každý program vytvořit nějakého garanta. Opět bude zajištěn záchranný sběr obojživelníků u Přívrata a Řetové. Letos poprvé pomohou pevně instalované zábrany asi na třetině trasy.  I tak bude třeba každý den vytvořit pracovní skupiny dobrovolníků, kteří vyrazí každé ráno na sběr obojživelníků ze sběrných nádob. Bude tak poprvé možné porovnat  jak se projeví instalace pevných propustků na spojnici Řetová - Zacharovec. Členové ZO ČSOP se podílí také na mapování orchidejí v lokalitách Skuhrov a Rybník, na jaře se zapojují do akce "Ukliďme svět". ZO ČSOP Podorlicko bude nadále upravovat Stezku smyslového vnímání v Srnově, pořádá zde také pravidelné jarní a podzimní akce. Tradiční Jaro na stezce se uskuteční 14. dubna 2019.  Určité opravy potřebuje také Stezka ČSOP v Semaníně.  Zde se mluvilo hlavně o potřebě rekonstrukce knajpoviště v Semaníně, které  bylo instalováno v roce 2010 a po 8 letech již zřetelně ukazuje, že má nejlepší léta za sebou. Diskuse se dále zaměřila na zlepšení kontaktu s veřejnosti při propagaci významných ekologických cílů.  Zde se postupně tvoří model cyklu přednášek spojených s  motivačními články v Českotřebovském zpravodaji.  Jedním z témat by měla být třeba snaha omezit využívání plastových obalů pro potraviny a balené minerálky.  Výsledný program bude vyhlášen na jarní výroční schůzi .(mm)

Výběrové řízení na místo ředitele Sociálních služeb Česká Třebová

Zvýšené inkaso z daní pomůže krajskému rozpočtu

Když v prosinci loňského roku schvalovali krajští zastupitelé rozpočet na rok 2019 s přebytkem 181 milionů korun, avizoval hejtman Martin Netolický, pod jehož gesci finance kraje spadají, že na počátku roku kraj zapojí finanční prostředky ze zvýšeného inkasa daní. To se s koncem roku vyšplhalo na částku necelých 529 milionů korun. Ty kraj využije na významné investiční akce napříč regionem.
„Naší dlouhodobou a úspěšnou snahou je držet běžné výdaje kraje na takové úrovni, která nám umožňuje zapojit zvýšené inkaso dani do řádného krajského rozpočtu. Na únorovém zastupitelstvu proto převedeme částku necelých 529 milionů korun, která bude dominantně vykrývat potřeby na přípravu nových projektů a na velké investiční akce,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl, že letošní rok není co do finančních převodů a posilování investiční stránky kraje ojedinělý. „V roce 2015 jsme takto převáděli necelý 290 milionů korun, o rok později 500 milionů a v loňském roce téměř 475 milionů korun, které jsme vždy podle priorit a požadavků jednotlivých odborů rozdělili zpět do kraje. Nikdo tak nemůže říci, že projídáme prostředky na běžných výdajích a neinvestujeme, ba naopak,“ doplnil hejtman Netolický.
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2019 je rozhodnutím krajských zastupitelů z prosince loňského roku schválen s příjmy v hodnotě 4,529 miliardy korun a výdaji 4,348 miliardy korun.
 
Rekonstrukce na Zámku Pardubice začala, potrvá dva roky

Východočeské muzeum v Pardubicích a Zámek Pardubice čekají velké změny. V pondělí 7. ledna 2019 odstartoval rozsáhlý projekt rekonstrukcí v paláci i hospodářských budovách, dostavby výstavních sálů na místě někdejších zámeckých sýpek a budování nových expozic. Stavební inženýři a dělníci z firmy ARCHATT PAMÁTKY tu zůstanou přibližně dva roky.  „Pardubický kraj má z evropského programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci získat 95milionovou dotaci, vysoutěžená cena stavebních prací je včetně DPH 119 milionů korun. Další prostředky budou potřeba na nové vybavení interiérů a expozici Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Realizace této části plynule naváže na stavební práce,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Rekonstrukce, dostavba a nové expozice
V zámeckém paláci stavebníci vyřeší dlouholeté neduhy stavebně-technického stavu památky a připraví prostory pro vybudování nové expozice „Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách“. Upraví povrchy a skladbu podlah, zapraví poškozené části omítek a obnoví kamenické prvky.
V místě dnešní truhlárny v budově čp. 2 najde ideální prostor expozice Pernštejnské zbrojnice. Rekonstrukce se dočká přednáškový sál v přízemí této budovy, v patře pak vznikne pedagogický a výtvarný atelier. Nové výstavní sály budou také v dostavbě dvou traktů původních sýpek. Za hospodářskými budovami budou mít své zázemí dílenské provozy. Práce se samozřejmě dotknou provozu Východočeského muzea. „Po dobu rekonstrukce plánujeme nechat veřejnosti přístupné expozice Pardubice – příběh města a archeologickou expozici Proti proudu času, do odvolání bude otevřená i expozice skla. Ještě do 27. ledna mohou návštěvníci zavítat na výstavy Vášeň, čas a sklo a Pardubické proměny,“ oznámil ředitel muzea Tomáš Libánek. „Prohlídky rytířských sálů a kaple Tří králů skončí 24. února,“ dodal.
Muzeum chystá prohlídky v okolí zámku a ve městě
I když rytířské sály nebudou po dobu rekonstrukce přístupné, nabídne letos Východočeské muzeum prohlídky krytu civilní obrany, zámeckého areálu, historického jádra města nebo procházku okolo staveb moderní architektury v Pardubicích. Novinkou budou od jara 2019 prohlídky pro děti, které budou věnované poznání pardubických legend a historického centra a také tajemství krytu civilní obrany. „Plánujeme i uspořádání některých tradičních akcí, jako jsou muzejní noc, dětský den či divadelní festival Pernštejn(l)ove. Další program budeme pružně připravovat podle harmonogramu stavby,“ upřesnil Libánek. „Odborní pracovníci muzea se budou po dobu výstavby věnovat především práci se sbírkovým fondem, ale připraví také přednášky na historická, přírodovědná a archeologická témata. Pracujeme na nových expozicích skla a numizmatiky, postupně začneme chystat i výstavy do nových sálů,“ uvedl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE III. A IV. STUPNI MÍRY ZÁVISLOSTI
Schválením senátní novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dojde v roce 2019 ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti (úplná závislost) na 19 200 Kč u osob (shodně dospělých i dětí) nevyužívajících pobytové sociální služby. V souvislosti s tímto zvýšením dochází od 1. července 2019 také ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni závislosti o 4 000 Kč u osob nevyužívajících pobytové sociální služby, u dospělých to je na 12 800 Kč, u dětí na 13 900 Kč.

Zvýšením příspěvku na péči dojde k posílení finančních zdrojů jeho příjemců a tím ke snížení tlaku na poskytování pobytových sociálních služeb. Tyto osoby budou moci déle zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí a využívat terénní a ambulantní služby. Účinnost u příspěvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, u III. stupně je účinnost stanovena dnem 1. července 2019.
Skautské středisko ,,Javor" Česká Třebová 
pořádá letos v létě ve spolupráci s Městským muzeem 
výstavu ke 100 letům skautingu v České Třebové.
Pro zdokumentování skautingu v našem městě a doplnění materiálů
na výstavu žádáme všechny skauty, skautky a občany,
aby pro tuto příležitost zapůjčili materiály týkající se skautování v České Třebové.
Kontakt Oldřich Pešina, e-mail olda.p@centrum.cz, tel. 721585783