Co nás čeká v roce 2019                        
Je to těžké předpovídat dění na rok dopředu,  nikdo z nás nemá věštecké schopnosti. Události lze předvídat pouze s určitou pravděpodobností, která je někdy větší a jindy menší. Nicméně se o to pokusme již dnes 2. ledna:

13. a 15. června budou oslavy 110. výročí založení českotřebovského gymnázia, resp. c.k. státní reálky. Je to výročí, na které se škola a Spolek gymnázia pečlivě připravuje a  bude to jistě velká událost v životě celého města, snad hlavní událost roku.

Dokončení opravy ZŠ Habrmanova, největší základní školy ve městě. Rozsah prací byl takový, že se je nepodařilo v loňském roce dokončit. Po 75 letech si budova školy takovou generálku zasluhuje.

Pokračování úprav mateřských škol ve městě. Zejména se jedná o Habrmanova, opět největší mateřskou školu ve městě, která však v současné době jeví známky nejdelšího používání a nutně potřebuje nejen zateplení vnějšího pláště ale celkovou omlazovací kůru

Změna Vodárenské společnosti Česká Třebové, s.r.o. na plnohodnotnou společnost , která bude sama svými silami zajišťovat výrobu a rozvod pitné vody pro Českou Třebovou, Přívar a Zhoř a a také kanalizace včetně čištění odpadních vod.  Dnem 1. ledna 2019 převezme pracovníky a odkoupí i techniku od zanikající soukromé Orlické Vodohospodářské společnosti, jejíž jednatelé Ing. Jan Carba a Ing. Šilar budou nyní zaměstnanci Vodárenské společnosti.

Rok 2019 přinese změnu provozovatele městského krematoria. Uplyne doba pronájmu smluvně stanovená na dobu určitou, navíc legislativa a technický stav objektu vyžaduje realizaci stavebních a technických úprav. O konkrétním průběhu změn bude brzy jasněji.

Město pořídí pro jednání zastupitelstva města elektronické hlasovací zařízení

Město dokončí a schválí nový územní plán, snad i novou cenovou mapu pozemků

Město připravuje audit všech tří městských společností Eko Bi., TEZA a Vodárenské společnosti.

Zahájení úprav hotelového domu čp.  1906 na Novém náměstí.   Objekt dělá ostudu, vyžaduje rekonstrukce, v r. 2018 byl prodán developerovi, který slíbil pro r. 2019 zahájení rekonstrukce devítipodlažního objektu po vyřešení některých problémů doprovázejících prodej od společnosti TEZA.

Stanovení investičních priorit  města Česká Třebová na celé volební období. Bude tak rozhodnuto vlastně již do únorového schválení rozpočtu města.

Stěhování provozu akciové společnosti Josef Škrkoň - Techplast z Benátek do Křivolíku.

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulicích, kde bude provedena kabelizace sítě nízkého napětí. Nové osvětlení pro úsek Litomyšlské ulice od LDM  k firmě Techplast. Úprava chodníků a VO v Moravské a Riegrově ulici záleží na schválení dotace.

Důležitá sportovní investice do výstavby šaten letního stadionu na Skalce závisí na přidělení dotace. Rozsah této akce (více než 43 milionů korun podle projektu) připomíná megalomanské stavby z dřívějších let a nelze ji realizovat bez přidělené dotace. Protože nemůžeme věštit ze skleněné koule, výstavba tohoto objektu v plánovaném rozsahu podle projektu bez dotace není možná. (byli bychom také hloupí, stavět něco ze 100%  za své, je-li dotační titul vypsán). Proto doufejme. Rozhodnout se má v do konce března.

Pardubický kraj přislíbil  rekonstrukci Litomyšlské ulice od Tyršova náměstí k podjezdu jako součást rekonstrukce přivaděče na budoucí D35.

Bude zahájena rekonstrukce Podbranské  a Lidické ulice včetně přípravy pro výměnu mostu přes Třebovku na Zámostí. Jde o akci Pardubického kraje. Akce po zahájení v r. 2019 má pokračovat i v dalším roce.

Bennewitz festival po dvacátéprvé. Zatím nebyl pořad festivalu zveřejněn,  příprava je jistě v pokročilém  stádiu, věřme že do třetí desítky pořádaných ročníků vstoupí festival důstojně. Sám bych si přál, aby jeho pořádání město věnovalo větší pozornost v tom smyslu, že by jeho propagace byla včasnější

Městské muzeum plánuje 5 tématických  výstav. Pro Třebováky nejzajímavější bude letní výstava ke 100. výročí skautingu v České Třebové