Na kole i na lyžích po hřebenech Orlicka -Třebovska
 
Pro druhou vlnu využívání prostředků z EU, připravených na léta 2008 - 2013 Česká Třebová připravovala  k realizaci akci, která byla k realizaci schválena zastupitelstvem města Česká Třebová v listopadu 2007. Měla název "Na lyžích a na kole po hřebenech Litomyšlska a Orlicko-Třebovska" a jedná se vybudování cyklokomunikací a lyžařských stezek včetně upravených a osvětlených okruhů v úseku Kozlovský kopec - Peklák - Andrlův chlum. Příprava tohoto projektu pro dotaci z fondů EU byla financována z rozpočtu města na rok 2008, na akci byla schválena částka 800 tis. Kč, příprava projektu byla nakonec asi o 200 tisíc. Kč levnější. Podle předběžné dohody se na realizaci akce měla dále podílet  mimo fondů EU také společně města Česká Třebová, Litomyšl a Ústí nad Orlicí.   Žádná smlouva nebo memorandum o společném financování však nebylo zatím přijato.
 
V rámci přípravy projektu byla provedena dvojí anketa zaměřená na využití projektu (internetová i dotazníková), příprava územního řízení a vlastní územní řízení, neboť osvětlené okruhy pro běžecké lyžování jsou stavebním dílem. Výzva k podání žádostí pro tento druh projektů již byl vydán 17. prosince 2007, termín odevzdání dokumentace byl stanoven na 28. březen 2008. Ten se však nakonec nepodařilo splnit, neboť existovaly problémy s vlastníky mnoha pozemků ležících na trase uvedené stezky. Po manažerské stránce se na přípravě projektu podílí OHGS, s.r.o., která má s podáváním projektů pro fondy EU zkušenosti. Je škoda, že se tuto akci, která má jasně regionální charakter, nepodařilo prosadit  do realizačního programu Regionu Orlicko-Ttřebovsko, kde mají prioritu cyklostezky údolím Orlice.  Jde však jednoznačně  o projekt regionální, nemá sloužit jedinému městu, ale má rozšiřovat možnosti pro obyvatele a návštěvníky České Třebové, Ústí nad Orlicí i Litomyšle. . Trasa stezek leží na území ROT a manažerská organizace OHGS je hybnou silou tohoto svazku obcí. Proto jsem se divil, když mi manažerka svazku obcí vysvětlovala, že jde typický českotřebovský projekt právě tím, že navazuje na využití zimního areálu Peklák, trasa přece vede kolem něho. Akci se nakonec během roku 2008 podařilo připravit do stadia územního řízení, tím se  završuje příprava tohoto projektu. Na prvním lednovém  jednání rady města v r. 2009 bylo schváleno umístění stavby  lyžařského okruhu a to na Kozlovském kopci (jednoho ze tří, které by měly vzniknout - další poblíž Pekláku a na Andrlově chlumu). Součástí usnesení je dohoda o úpravě vzájemných vztahů při realizaci investičního projektu s p. Jiřím Luxem z Litomyšle, který je nájemcem zemědělsky využívaných pozemků na Kozlovském kopci.  
 
K možnostem realizace projektu: osobně vidím možnost realizace jedině tak, že by projekt předložil podporoval v rámci žádosti o dotaci z EU svazek obcí ROT a nikoliv samo Město Česká Třebová, které by tak přišlo o možnost podat svůj vlastní žádost o dotaci z fondů ROP  v jiné pro město daleko užitečnější oblasti.  To nakonec již bylo řešeno na společném jednání vedení měst České Třebové a Ústí nad Orlicí, které se uskutečnilo v závěru loňského roku. Starosta Jaroslav Zedník zde informoval o tom, že Město Česká Třebová samo nyní tento projekt jako žádost pro financování z ROP podávat nebude. Projekt je však realizovatelný, získá-li podporu ve svazku obcí, jistě by mohl být další předností naší oblasti. Navíc je celoroční, není omezen pouze na zimní nebo jenom letní období a podporuje turistický ruch v regionu, kde toto využití zatím chybí stejně jako celému Pardubickému kraji. Proto by mohl být také realizován třeba po částech - etapách s podporou Pardubického kraje, bude-li taková možnost a samozřejmě za předpokladu spolufinancování se sousedními městy,  pro jejichž občany by měl také sloužit. Podobně se přece realizoval projekt cyklostezky. Ten byl ovšem atraktivní hlavně tím, že  měl přislíbenu (a to v předchozím období znamenalo téměř zajištěnu) velkou podporu z fondů EU.  Vraťme se k projektu "Hřebenovka". Někteří pochybují, že by tento projekt přilákal sportovce z větších dálek a tím odstartoval další investice do turismu v této oblasti. Z této trasy opravdu velmi blízko do mnoha  zajímavých lokalit ve městech a obcích, na samotném hřebenu se nějaké nové zařízení celoročně samo těžko uživí. Chaty na Kozlovském kopci a Andrlově chlumu však jistě mohou rozšiřovat svoje služby v rámci svého podnikání, již nyní mají k tomu dobré předpoklady.
 
Usnesení rady města ze dne 7. ledna 2009, vztahující se k záměru:
č. 5
Rada města souhlasí s umístěním stavby „Osvětlení běžeckého okruhu Kozlov“ na pozemcích, které jsou předmětem územního řízení a které mají společnou hranici s pozemkovou parcelou č. 430/2 v k.ú. Kozlov a obci Česká Třebová ve vlastnictví města Česká Třebová, dle předloženého návrhu. Rada města souhlasí se zjednodušeným územním řízením.
č. 6
Rada města souhlasí s umístěním stavby „Osvětlení běžeckého okruhu Kozlov“ na pozemku p.č. 398/4 v k.ú. Kozlov a obci Česká Třebová ve vlastnictví města Česká Třebová a se vstupem investora stavby a dodavatele stavby na výše uvedený pozemek za účelem realizace stavby, dle předloženého návrhu. Rada města souhlasí se zjednodušeným územním řízením.
č. 7
Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o úpravě vzájemných vztahů při realizaci investičního projektu „Osvětlení běžeckého okruhu Kozlov“ mezi Městem Česká Třebová a p. Jiřím Luxem, Osevní 273, Litomyšl, PSČ 570 01, IČ 493 24 233, v textu dle předloženého návrhu.
V dalších letech byl projekt opuštěn, dotace nebyly, OHGS ovšem zaplaceno dostala právě z našich peněz....
Fotografie: Taková byla zima v roce 2009 na té hlavní magistrále....

Poznámka: Podle zkušeností z letoška (2009) a předchozích zim nepovažuji za prioritu stavět osvětlené okruhy (byť to vypadá atraktivně), ale v první fázi především připravit kvalitní povrch cesty na nejfrekventovanější "magistrále" vedoucí z Kozlovského kopce po zelené značce na Šklíbandu a na Přívrat  (cyklotrasa 4047) tak, aby byla na lyžích dobře sjízdná již při minimální sněhové pokrývce. Současná cesta je velmi nerovná, má hluboké vyjeté koleje a sněhový skútr zde nedokáže vytvořit upravenou stopu, proto se upravuje jen při vyšší sněhové pokrývce a ta je  málokdy  (upraveny jsou pak jen okruhy na loukách, kde je více sněhu).  Kdyby se podařilo připravit cestu např. s povrchem upraveným třeba jen hrubou penetrací,  vznikl by kvalitní podklad pro zimní běžecké trasy upravené strojem tak, jak si představujeme již při nízké sněhové pokrývce.  Právě ta je zde nejčastěji a to by podstatně zlepšilo podmínky pro běžecké lyžování v této velmi frekventované a navštěvované trase.  Taková úprava cest se dá jistě dělat po částech podle množství finančních prostředků  a podle toho, jak  bude úprava projednána s majiteli pozemků v této trase.
(ČT. zpravodaj  únor 2009)

Co psala v r. 2009 MF DNES: Třebová slibuje večerní běžkování

Česká Třebová - Tak, jako jezdí lyžaři a snowboardisté na večerní lyžování, budou i běžkaři využívat večerní projížďku v osvětlené bílé stopě. To je plán měst České Třebové, Ústí nad Orlicí a Litomyšle.
Města slibují postavit tři osvětlené běžkařské okruhy už od roku 2007. Sportovci si na ně ale budou muset ještě počkat. Nejméně do příštího roku.
„Osvětlené okruhy budou doplňovat běžecké stopy, po kterých lidé jezdí už dnes. Osvětlení umožní zajezdit si i těm, kteří přijdou později z práce,“ říká starosta České Třebové Jaroslav Zedník.
Podle plánů měst by měly vyrůst tři asi dvoukilometrové okruhy, a to na Kozlovském kopci mezi Českou Třebovou a Litomyšlí, v blízkosti českotřebovské sjezdovky Peklák, a na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí. V létě by mohli stejné trasy využívat cyklisté na horských kolech. Města se pokoušela získat na projekt dotaci už vloni, ovšem neúspěšně. Nejdříve to zkusí znovu letos na jaře. Zřejmě ale jen s českotřebovskou částí stezek.
„Na Andrlově chlumu jsou majetkové problémy s pozemky, proto jsme projekt rozdělili do dvou etap,“ říká Zedník. Na jaře podle něj požádá Třebová spolu s Litomyšlí o dotace na okruhy na Kozlově a Pekláku. Ústečtí běžkaři budou čekat zřejmě o něco déle.
Podle místostarosty Ústí nad Orlicí se ale město své části stavby nevzdá. „Doufáme, že projekt dostane evropskou podporu. Určitě přispěje rozvoji turistického ruchu,“ říká místostarosta ústí Luboš Bäuchel.
Zástupci měst věří, že nápad se stezkami si zaslouží evropskou podporu. Podle Zedníka má význam pro širší oblast než jen obyvatele zmíněných měst.
„Na sjezdovku Peklák jezdí lidé z celého regionu, určitě přijedou také běžkaři na osvětlené tratě,“ říká Zedník.
U České Třebové a Ústí nad Orlicí lidé běžkují již teď. V okolí Třebové upravuje stopy Ski klub Česká Třebová. Pokud je dost sněhu, může se dvěma skútry upravit až padesát kilometrů stop. Aktuálně nabízí svezení na dvanácti kilometrech. Podle předsedy Ski klubu Jiřího Zapletala tady při hezkém počasí běžkují stovky lidí.
„Postavit osvětlené okruhy má určitě význam. Lidé je budou využívat. Naši skútraři někdy potkávají večer běžkaře, kteří si svítí na cestu baterkou na čele,“ říká Zapletal.
Běžkování nabízí v těchto na sníh bohatých dnech i Andrlův chlum. Stopy tady s podporou města upravuje provozovatel zdejší turistické chaty. Aktuálně mají sportovci stopu na dvaceti kilometrech. Jde o tři okruhy, které sahají z Andrlova chlumu až do Přívratu.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Pardubický kraj
Autor: Martin Filip