Zažijte tradiční oslavy Hromnic v Pravěké osadě Křivolík


Venku to sice ještě tak nevypadá, ale jaro se už pomalu blíží! V tomto období často nejstudenějších dní v roce nastává totiž čas oslavit „Hromnice“ nebo „Imbolc“, jak jej nazývali v dávných dobách naši předkové. Návštěvníci mají jedinečnou možnost prožít tento prastarý svátek v sobotu 2. února 2019 v Pravěké osadě Křivolík, která se nachází uprostřed překrásných hvozdů u České Třebové.  Spolek Bacrie si pro všechny zájemce připravil komentované prohlídky osadou, během kterých si budou moci prohlédnout rekonstrukce staveb z různých období pravěku, dále si vyzkouší, jak náročné bylo pomocí historické sekery zpracovat dřevo na zimu, vyrobí si svoji svíčku hromničku a v mrazivém počasí jim jistě přijde vhod slavnostní přípitek na Hromovládce. Akce se koná od 10.00 do 15.00 hodin. Vstupné na akci je dobrovolné.
V dnešním chladném počasí nám možná připadá, že zima je v plné síle, ale přitom je již dobře patrné, jak se světlejší dny pomalu vrací. Odtud také vzniklo pořekadlo „Na Hromnice o hodinu více“. Přelom mezi zimou a jarem měl kdysi velký význam a svátek byl pod různými názvy slaven různými etniky žijícími na našem území.
„Letos budeme slavit Hromnice v naší osadě již potřetí. Předchozí dva ročníky přilákaly destítky návštěvníků a je vidět, že ani nepříznivé zimní počasí nemusí být důvod k tomu, abychom zůstávali doma a že je možné si užít tento příjemný sváteční den,“ říká náčelník spolku Bacrie David Maršálek.
Program akce: Komentované prohlídky - Sekery v průběhu věků - Výroba svíček hromniček
Akce se koná v sobotu 2. února 2019 od 10.00 do 15.00 hodin v prostoru Pravěké osady Křivolík u České Třebové. Vstupné je dobrovolné.
Více informací o Pravěké osadě Křivolík a činnosti Bacrie z. s. naleznete na www.krivolik.cz nebo www.facebook.com/bacrie
 

Bacrie z. s.
Spolek vznikl v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Jeho cílem je prezentovat a popularizovat pravěké dějiny na území České republiky. Spolek se zabývá životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i prvních etnik – Keltů, Germánů nebo Slovanů. Věnuje se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) i osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé) a jeho hlavním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík – muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.