Hromnice, nebo Imbolc? V Křivolíku se bude opět slavit.
Zima je v plném proudu, pravěká osada je zasypaná sněhem a spolek Bacrie na první sobotu v únoru chystá oslavy tohoto prastarého svátku. V kalendáři totiž budou brzy Hromnice, které Keltové nazývali Imbolc. Návštěvníci osady tak budou moci 2. 2. využít komentovaných prohlídek osady, kde se dozví, proč byl tento svátek pro naše předky tak významný.

Návštěvníci si vyzkouší, jak náročné bylo pomocí historické sekery zpracovat dřevo na zimu, vyrobí si svoji svíčku „hromničku“ a v mrazivém počasí jim jistě přijde vhod slavnostní přípitek na hromovládce. Akce se koná v sobotu 2.2. od 10 do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.

V čase, kdy napjatě očekáváme první náznaky přicházejícího jara, ale často bývají zatlačeny mrazivými vánicemi naši dávní předkové slavili svátek Imbolc. Vedle dalších třech nejdůležitějších milníků v roce je to přelom mezi zimou a jarem a měl kdysi velký význam. Svátek byl pod různými názvy slaven různými etniky žijícími na našem území. Hlavní roli při oslavách tohoto svátku ve všech kulturách hrály především ohně a očista domů, neboť oheň byl stále rozhodujícím faktorem v této nepříznivé části roku. „Imbolc však především představoval světlou naději blížícího se jara a sílícího slunce, jehož moc vrcholí v den letního slunovratu," dodává náčelník Bacrie David Maršálek.

Text: Monika Maršálková  Foto: David Maršálek