Několik otázek pro klavíristu Pavla Zemena

před únorovým koncertem Kruhu přátel hudby Česká Třebová

Vloni jste se velmi úspěšně zúčastnil celosvětové klavírní soutěže The Leeds International Piano Competition. Přibližte nám, jak taková soutěž probíhá, jak je organizovaná a jak jste se na ni připravoval.
Soutěž v Leedsu je jedna z největších a z pohledu interpreta nejnáročnějších nejen v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku. Skládá se z předkola, které se uskutečnilo v prosinci 2017, kdy nezávislá porota hodnotila interpretace formou live nahrávek a na základě jejich anonymního posouzení zvolila 68 pianistů do prvního kola. Byť má tato soutěž velkou tradici, v loňské edici se poprvé v historii rozhodli organizátoři rozdělit první kolo soutěže do tří světových metropolí – Berlína, New Yorku a Singapuru. Porota tak v dubnu cestovala mezi těmito městy, aby si vyslechla soutěžní výkony a určila 24 pianistů, kteří se v září sešli společně v Leedsu, kde proběhla zbývající tři kola. Soutěž byla náročná především kvůli enormním repertoárovým požadavkům. Od druhého kola požadovala porota dva návrhy programu v každém kole, přičemž si před daným kolem vybrala, kterou variantu bude interpret hrát, a to s podmínkou, že se žádná ze skladeb repertoáru nesmí v žádném dalším kole opakovat. Je tedy nejen velmi náročné vůbec nastudovat program v takovém rozsahu, který ve výsledku trvá něco kolem šesti hodin, ale chce to i velkou flexibilitu v sestavování jednotlivých programů, aby hudebně dávaly smysl a naplnily časové požadavky. Součástí soutěže byla nejen sólová interpretace, ale i komorní hra a ve finále koncert s orchestrem, takže je opravdovou zkouškou připravenosti interpreta do hudební praxe. Pro mě osobně byla velká čest a nenahraditelná zkušenost být mezi deseti semifinalisty. Mezi účastníky jsem našel mnoho přátel, setkal jsem se s významnými osobnostmi našeho oboru jako např. Alfredem Brendelem, Paulem Lewisem či Lang Langem a celý proces přípravy a samotné soutěže byl pro mě obrovskou motivací do budoucna. Příprava probíhala v podstatě celý rok, takže se z toho stal takový malý životní příběh se šťastným koncem, na který budu ještě dlouho v dobrém vzpomínat.
Jaké máte nebo jaké potřebujete zázemí při tak významné soutěži? Doprovází Vás někdo (např. Vaše paní profesorka)?
U takto rozsáhlých soutěží, které jsou sledovány po celém světě, většinou organizátor pro interprety zajišťuje zázemí, které v Leedsu bylo opravdu výborné. Vzhledem k tomu, jak je samotná soutěž náročná fyzicky i psychicky, je určitě důležité mít svůj klid, být v kontaktu s nástrojem jen ve chvílích, kdy cítíte, že je to zapotřebí, a nepřipouštět si tlak, který na vás přirozeně okolí vyvíjí.
Možná i z toho důvodu jezdím na soutěže sám. Obecně mi samota dělá velmi dobře, a to především před výkonem, kdy mohu být jen se svými myšlenkami a mohu se koncentrovat pouze na samotný soutěžní výkon. Paní profesorka, rodina a přátelé se mnou celý proces upřímně prožívají, na dálku mě podporují a dodávají mi odvahu a inspiraci k co nejlepšímu výkonu.
Jak trénujete soustředění na hru? Cítíte rozdíl mezi koncertováním a soutěžním vystoupením?
Koncentrace je jednou za základních vlastností, kterou musí koncertně výkonný umělec ovládat a rozvíjet. Každý má jiné způsoby a cesty, jak dosahuje co nejužší koncentrace. Určitě je důležité na to myslet už při samotném cvičení u nástroje, ale dosažení dlouhodobé koncentrace ve stresových situacích vyžaduje především zkušenosti na pódiu. Rozdíl mezi koncertním a soutěžním výkonem určitě existuje, ale myslím, že u soutěžního výkonu je podstatné, aby interpret nešel „soutěžit“ s ostatními a nebral výkon jako závody o to, kdo co zahraje rychleji, kdo udělá méně chyb atp., ale aby šel vždy na pódium s úmyslem hudebního prožitku a sdělení. Hudba je stejná, ať už zaznívá v rámci koncertní sezóny festivalů či na soutěžním pódiu. Je to ten samý element, který chceme sdílet, a to by podle mého názoru měla být hlavní motivace interpreta, ať už hraje kdekoliv.
Myslíte, že je pro mladého hudebníka důležité absolvovat interpretační soutěže?
Můj osobní názor je, že interpretační soutěž je výborným prostředkem pro získání motivace, zkušeností na pódiu, setkávání se s nejlepšími lidmi z oboru a chuti k soustavné a intenzivní práci, ať už z hlediska šíře repertoáru či interpretační kvality. Velkým nebezpečím ale bezesporu je, aby ji zároveň člověk nezačal vnímat jako to nejpodstatnější a nechtěl „soutěžit“ nebo „vyhrávat“. Pokud má zdravý přístup, může mu jakákoliv zkušenost pomoci v dalším vývoji. Pokud má nezdravý přístup, může mu samozřejmě velmi ublížit. Je to na každém z nás, jak k soutěžím přistoupíme a jestli jsme aktivními hudebníky proto, abychom sbírali ceny a byli vidět, nebo naší největší a přirozenou motivací je hudba sama.
Na konzervatoři a JAMU jste studoval hru na klavír a klarinet. Zahrajete si ještě někdy na klarinet?
Bohužel už téměř vůbec. Odjakživa jsem byl zvyklý na kombinaci dvou nástrojů, ať už to byla zpočátku zobcová flétna a později klarinet s klavírem. Jsem velmi vděčný za to, že jsem mohl v obou hudebních světech vyrůstat zároveň a z obou čerpat. V době, kdy jsem začal studovat JAMU, jsem také začínal s pedagogickou činností a už se to z časových důvodů nedalo zvládnout. Musel jsem se rozhodnout, jakému nástroji se budu věnovat naplno. A vybral jsem si klavír.
Jaký je to pocit prvně koncertovat v pražském Rudolfinu?
Pocit je to pochopitelně krásný a neopakovatelný. Každý interpret si váží takových příležitostí a já jenom doufám, že jich v budoucnu bude ještě hodně.
Vaši starší bratři, Jan a Petr, jsou violoncellisté, maminka klavíristka, tatínek hrál na klarinet. Zahrajete si někdy společně?
V dětství se nám několikrát poštěstilo si spolu zamuzicírovat. Hlavně s mým dědečkem, který byl houslistou a ředitelem ZUŠ v Týništi nad Orlicí. S tím jsme dlouhé chvíle seděli nad různým repertoárem, který vybíral, a hráli jsme z listu čistě pro radost z hudby. V poslední době ale příležitostí bohužel ubývá, a když se nějaká možnost naskytne, jde spíš o spolupráci s bratrem na koncertní úrovni. Musím říct, že se mi po těch společných hudebních chvílích stýská, budu na ně s láskou vzpomínat.
Tatínek byl fotbalovým trenérem, nechtěl mít ze svých synů fotbalisty?
To určitě ne. Jsem vděčný oběma rodičům, kteří mě od útlého dětství vedli k rozvoji po všech stránkách. Ať už se jednalo o plavání, nejrůznější sportovní činnosti či rozmanitou uměleckou činnost od malování, dramatické výchovy až po instrumenty jako takové. Tatínek byl určitě rád, když viděl, že se věnujeme pohybu, a musím říct, že v posledních letech k němu cítím v tomto ohledu určitý handicap, který bych měl rozhodně napravit.
Jaké jsou před Vámi nadcházející cíle, kam hudebně směřujete?
V letošním roce je mým hlavním cílem úspěšně zakončit magisterské studium na JAMU a rozvíjet se dále v pedagogické činnosti na úrovni konzervatoře. Rád bych ve studiu na JAMU pokračoval i v příštích letech formou doktorského studia, ale samozřejmě bude záležet na přijímacích zkouškách, které jsou velmi obtížné. Po té interpretační stránce probíhá vývoj po celý život, takže je přede mnou mnoho práce a objevování stále hlubších zákoutí, spojitostí a tajemství klavírní interpretace. Určitě se nebráním dalším soutěžním výzvám, kterých může být vzhledem k mému věku ještě poměrně hodně a které vnímám spíše jako nabídnutou pomoc v mé budoucí koncertní činnosti. Ale čas ukáže, kam mě osud zavede a kde je moje místo v hudebním světě.
Chtěl byste něco vzkázat českotřebovskému publiku před únorovým koncertem?
Chtěl bych všechny posluchače srdečně pozvat na tento recitálový večer, kde uslyší průřez ze světové klavírní literatury, mnoho barev, emocí a zajímavých hudebních příběhů.
Děkuji za rozhovor.                                                                                                 Jaroslav Plocek 

Koncert klavíristy Pavla Zemena
se uskuteční v úterý 12. února 2019 od 19:00 hodin
v českotřebovské Malé scéně.


Pavel Zemen

Narodil se  v roce 1992 do hudební rodiny. Na klavír začal hrát v pěti letech pod vedením své matky BcA. Taťány Zemenové a posléze Mgr. Ireny Hlasové v Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Pod jejich dohledem dosáhl prvních úspěchů (národní soutěže ZUŠ, soutěž Prague Junior Note, Mezinarodowy festival mlodych pianistów Glubczyce – tituly laureáta). Od roku 2005 jezdil na HAMU v Praze, kde jako model pracoval se studentkou klavírní katedry Veronikou Böhmovou pod vedením prof. Aleny Vlasákové.
V roce 2007 úspěšně vykonal talentovou zkoušku na Konzervatoř České Budějovice, kterou nakonec ukončil absolutoriem ve dvou oborech, a sice v oboru klavír ve třídě MgA. Marie Šimkové-Kotrčové a ve třídě Mgr. Zdenka Zavičáka v oboru klarinet. Během svého studia se zúčastnil několika mistrovských kurzů (prof. Alena Vlasáková, prof. Vera Nosina, Jonathan Aner, Clara Moniuszko, Eugen Indjič aj.). Zaznamenal úspěchy i na interpretačních soutěžích, kde vždy získal přední umístění, např. 1. cenu a titul absolutního vítěze klavírní soutěže Pro Bohemia v Ostravě, 1. cenu soutěže Nadace Bohuslava Martinů v Praze, kde také obdržel cenu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, a to možnost koncertního vystoupení v rámci Pražského jara 2013. Kromě zmíněného festivalu vystoupil také v rámci Abonentního cyklu Českého spolku pro komorní hudbu v Sukově síni pražského Rudolfina či na Mezinárodním festivalu komorní hudby v Českém Krumlově. Jako sólista spolupracoval s Jihočeskou komorní filharmonií a Moravskou filharmonií Olomouc.
Po absolutoriu na Konzervatoři v Českých Budějovicích byl přijat v roce 2014 na JAMU v Brně do třídy prof. Aleny Vlasákové v oboru klavír a do třídy prof. V. Spilky a prof. M. Poláka v oboru klarinet. Již v  prvním roce svého studia na této škole dosáhl výrazných úspěchů v mezinárodních klavírních soutěžích – 1. cena v mezinárodní soutěži „Notes in Harmony“ v italské Bettoně, rovněž 1. cena a titul absolutního vítěze v mezinárodní soutěži „Young Academy Award“ v Římě v kategorii D a také 4. místo a  diplom finalisty mezinárodní soutěže „Euregio Piano Award“ v německém Geilenkirchenu. V roce 2016 získal 1. cenu mezinárodní soutěže „Young Academy Award“ v Římě v kategorii E a také 6. cenu a titul finalisty soutěže „Mauro Paolo Monopoli Prize“ v italské Barlettě. V tomto roce rovněž vystoupil v rámci hudebního festivalu Janáček Brno 2016 recitálovým matiné, jež bylo přenášeno Českým rozhlasem Brno, a na hudebním festivalu „Le strade d´Europa 2016“ v litevském Vilniusu přenášeným Litevským rádiem.
Za katedru Klavírní interpretace byl nominován k provedení skladeb S. V. Rachmaninova a O. F. Korteho ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Jeho jméno od roku 2016 figuruje na Listině mladých umělců poskytované Nadací Český hudební fond.
V roce 2017 získal prestižní stipendium v soutěži YMFE, v rámci „Ibiza International Piano Competition“ obdržel speciální cenu za provedení Klavírní sonáty S. Barbera a především získal 1. cenu a ocenění pro nejlepšího českého účastníka Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně. V listopadu toho roku obdržel cenu Grand Prix a doporučení „umělce 21.století“ na Mezinárodní interpretační soutěži v italském Lonigu, jež probíhala v rámci Mezinárodního hudebního fóra, a debutoval sólovým recitálem v rámci Abonentního cyklu Spolku přátel hudby působícího při Brněnské filharmonii v Besedním domě. V  březnu 2018 získal cenu Grand Prix na Mezinárodní klavírní soutěži ve Vídni. Je semifinalistou jedné z největších interpretačních soutěží na světě, Leeds Piano Competition 2018.
V současné době je studentem 2. ročníku magisterského studia JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové. Pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí. Od roku 2017 je pedagogem Konzervatoře Brno.