Den otevřených dveří v malé školce Kulíšek                       
Rozhovor s Mgr. Pavlem Saquou, zakladatelem Dětské skupiny Kulíšek v České Třebové.
V lednu jste zorganizovali pro veřejnost možnost nezávazné návštěvy ve vaší nově zřízené dětské skupině Kulíšek v Litomyšlské ulici. Všichni zájemci neměli možnost se přijít podívat. Mohl byste krátce popsat nabídku vašich služeb? Pro jak velké děti je školka určena?
Malá školka Kulíšek průběžně přijímá děti ve věku od 2 do 6 let. Vzali jsme si za cíl pomoci rodinám zapojit se zpět do práce bez pocitu, že tím utrpí jejich nejmenší. Proto má naše malá školka nastavenou docházku pro maximálně 12 dětí, aby bylo co nejvíce zachováno rodinné prostředí. Děti k nám mohou docházet i na půldny, než si zvyknou být mezi kamarády bez maminky nebo tatínka. To nám umožňuje poskytnout místo i dalším dětem, nejen zamýšleným dvanácti s docházkou na celých pět dní v týdnu. 
Jsem si vědom toho, že rodiny potřebují ušetřit. Věříme však, že školkovné včetně celodenní stravy dítěte zhruba 140,-Kč denně je rozumnou cenou za benefit celodenní osobní péče.
Jaké výhody má dětská skupina proti mateřské škole?
Jde především o výhodu menšího počtu dětí a možnosti reagovat na jejich individuální potřeby. Dvanácti dětem se věnují dvě učitelky, které mají na péči a práci s dětmi daleko více času.
Jsem učitelem z učitelské rodiny. Při rozhodování, jakým výchovným směrem bychom chtěli vést děti v malé školce Kulíšek, jsem vycházel ze své dlouholeté praxe a pedagogických zkušeností. Možná to bude znít až příliš prostě, když to shrnu takto: Žijeme v uspěchané době. Dlužíme nejen sobě, ale i našim dětem to nejcennější a to lásku, plnou pozornost, čas a úsměv dospělého. A s tím se už dá dělat hodně. Všechno ostatní si děti dobře osvojí v příjemné atmosféře a s dobrým vedením. Samozřejmě velmi záleží na osobnosti a odbornosti našich učitelek a certifikovaných chův.
Malou školku jste zřídili nedávno. Jaké máte zkušenosti s rozběhem zařízení?
Začátky nebyly lehké. Velkou roli zde hraje také fungující spolupráce s rodiči. Rád bych jim zde touto cestou poděkoval, že s námi ustáli nelehké začátky kolem budování Kulíška a věřím, že jim za to u nás budou odměnou jejich spokojené a usměvavé děti. Uděláme vše pro to, abychom v dětech podpořili jejich tvořivost a zvídavost, samostatnost a kamarádství. Rádi bychom je s ohledem k jejich věku naučili vnímat souvislosti a život ve městě, ve kterém vyrůstají.
Přes zimní období využíváte především pronajaté prostory, zejména hernu. Máte vyřešen i jarní či letní pobyt venku?
Podařilo se nám díky vstřícnému přístupu Města Česká Třebová zajistit pro děti Kulíška oplocenou zahrádku na Podbranské ulici vedle Ekocentra. Tuto oplocenou zahrádku můžeme využívat také v zimním období k pohybovým aktivitám dětí. Sám jsem v České Třebové trávil svoje „sportovní dětství“ v Tenisovém klubu Česká Třebová. Dodnes jsem vděčný lidem a trenérům, kteří se nám tehdy jako dětem věnovali. Budu rád, když se mi podaří tuto cestou vrátit jejich péči přes malou školku Kulíšek další generaci českotřebovských dětí.
Jakmile to počasí umožní, chystáme pro děti spoustu zajímavých kulturních, poznávacích a sportovních aktivit. Těšíme se na ně a na setkání s Vámi například při dalším dnu otevřených dveří v naší malé školce Kulíšek v pátek 15.února od 15 do 17:30 hodin.
Děkuji za Vaše odpovědi.
Milan Mikolecký, Českotřebovský zpravodaj