Vedení města se setkalo s podnikateli  


Ve středu 16. ledna podvečer se na českotřebovské radnici sešlo na tradičním přátelském setkání vedení města  se zástupci Hospodářské komory, regionu Orlicko Třebovsko, bankovního sektoru, místních firem a podnikatelů. V obřadní síni radnice přítomné zástupce firem a podnikatele přivítala starostka města Mgr. Magdaléna  Peterková  místostarostové Ing. Dalibor Zelený a Mgr. Josef Kopecký. V krátkém vystoupení starostka  informovala přítomné o výsledcích  města v uplynulém roce 2018, za práci poděkovala minulému vedené města, všechny výsledky byly dosaženy díky jejich práci.  Informovala také o hlavních záměrech města  v roce 2019, jehož plán investic a hlavní priority se právě tvoří, právě se finalizuje rozpočet roku. "Rozpracovaných akcí není málo, požadavků na financování je tradičně velmi mnoho, všem nebude možné vyhovět, je třeba přijmout kompromisy a zbytečně nezadlužovat město," řekla Magdaléna Peterková. Konkrétně se vyslovila i akcím diskutovaným v loňském roce, tedy především k záměru na obnovu koupaliště a vybudování trampského muzea. "Tyto záměry jsme  zcela nezrušili, projednáváme jejich možnosti financování s dalšími subjekty, např. Ministerstvem kultury, ale zatím jsme je odsunuli, nejsou to naše priority, máme jiné potřebnější akce. Neznamená to však, že se těchto cílů zcela vzdáváme," řekla starostka města. Informovala také přítomné o problematice  městského krematoria. Poslední březnový den končí pronájem (pacht) současného provozovatele, potom převezme objekt společnost Eko Bi. Město dělá opatření k tomu, aby byla služba dále zajištěna.
V další části svého vystoupení starostka požádala zástupce podnikatelského sektoru o spolupráci. Ve městě pracuje řada neziskových organizací, škol a spolků, vykazujících  velmi potřebnou činnost a jedinou podporou jsou dotace a příspěvky města nebo Pardubického kraje. Proto chce vedení města navázat již dříve uskutečněný projekt a znovu zorganizovat tzv. "Burzu pomoci". Jednotlivé subjekty by zde prezentovaly svoje projekty, které chtějí prosadit a realizovat a nabízely podnikatelům a firmám (přístupnou) možnost spolufinancování tak, abychom ve městě s pomocí  místních firem dokázali tyto projekty uvést do života.  Dalším novým projektem města bude vyhlášení  projektu "Českotřebovský Ámos", který by měl v rámci města podpořit mezi učiteli zdejších základních, středních, ale i mateřských škol ty osobnosti, které si to zaslouží, a kterým se dosud jakékoliv ocenění doslova vyhýbalo, neboť byli mimo jakékoliv ocenitelné kategorie.  Byl by to příspěvek ke zvýšení prestiže učitelského povolání a v důsledku potom i zlepšení celkové úrovně vzdělávání v rámci města. I zde by byla nějaká možnost pro spolupráci s podnikatelskou veřejností.
Diskuze s podnikateli pak pokračovala i neformálně, bylo mnoho námětů na diskuze, věřme že se projeví novým zlepšením spolupráce firem ve městě s českotřebovskou radnicí. Jde jistě i o to, aby se spolupráce s s podnikateli nekonala jen na jediném setkání v roce, ale aby  radnice a podnikatelé k sobě našli cestu i během roku při dalších příležitostech.  (mm)