V Kulturním centru začala výstava fotografií

Lukáše Rufera VESMÍR NA PODLAZE


První výstavu roku 2019 "Vesmír na podlaze" otevřeli dnes společně Josef Kopecký a PhDr. Ludmila Kesselgreuberová, Ph.D.  Na vernisáž přišla spousta lidí, výstava se líbila. Každý by měl možná jiný výklad vystavených fotografií, myslím však že se všichni shodneme na tom, že jde o díla vydařená, fascinující tím, co všechno lze v detailech obrazů spatřit. Jde o dokument a přitom snímky vnímáme, jako by byly vyvářeny s cílem předat nějaký vzkaz nebo myšlenku," řekla k vystaveným pracím starostka Magdaléna Peterková. "Každý by měl možná jiný výklad vystavených abstraktních fotografií, myslím však že se všichni shodneme na tom, že jde o díla vydařená, fascinující tím, co všechno lze v detailech obrazů spatřit. Jako by byly vyvářeny s cílem předat nějaký vzkaz nebo myšlenku," řekla k vystaveným pracím starostka Magdaléna Peterková. "Na plný zážitek z výstavy by bylo možná třeba více klidu, než dává dnešní vernisáž. Rozhodně doporučuji výstavu shlédnout," dodala starostka.
Na výstavě byl také k dispozici zajímavý výstavní katalog, který umožnil si vystavené práce potom v klidu prohlédnout doma u kávy či sklenky červeného vína. Snad mohl také obsahovat nějaké  verbální sdělení samotného autora nebo kurátora výstavy. Abychom si připomněli pocity, které měli při vnímání vystavených prací nebo při jejich zpracování, abychom více věděli o tom, jak se vystavený soubor, původně ještě daleko obsáhlejší vytvářel.  Docela by mně osobně zajímalo, jak se vizuálně měnila prvotní pořízená fotografie a čím se liší od vystaveného snímku, jaké úpravy byly prováděny. Abstrakce snese totiž opravdu nejrůznější postupy.
V katalogu se sice píše, že snímky nebyly nijak aranžovány, ani dodatečně upravovány, nicméně nějaké úpravy Ludmila Kesselgruberová to v úvodní vernisážové řeči připustila. Vystavené dílo Českotřebováka Lukáše Rufera vzbudilo pozornost, jde o abstraktní obrazy připomínající vesmír.  Byly pořízeny při dokumentaci objektu určeného k demolici (jde o snímky  podlahy v jednom nejmenovaném a už také dávno zbouraném objektu dříve užívaném firmou ELMO).
Fotografie z vernisáže 4. ledna 2019