PODPORA SPORTU VE SPORTOVNÍM KLUBU GEODÉZIE ČESKÁ TŘEBOVÁ


Na základě podané žádosti o dotaci na Pardubický kraj a její schválení, se podařilo SK Geodézie Česká Třebová, získat dotaci pro rok 2018 z kapitoly „Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže“. Díky této dotaci mohly předškolní děti pravidelně sportovat pod vedením Lucie Beranové v tělocvičně ZŠ Ústecká. Náplní cvičení byly základní pohybové dovednosti, základy gymnastiky a míčové dovednosti.

Starší děti, 1.-5. třída základní školy, se v pravidelných trénincích učily základy volejbalu a své dovednosti uplatnily na turnajích Barevného mini volejbalu. Přidělená dotace byla využita na pronájmy tělocvičen
Přidělená dotace z  Pardubického kraje, nám pomohla v zajištění a pronájmu tréninkových prostor.
Za SK Geodézie Česká Třebová Michal Kadlec