Před deseti lety byla prezentována studie  na dostavbu KC na Hrdličáku         
Studie italských architektů z r. 2008 se realizace nedožila

 
Otázka dostavby Kulturního centra byla v centru pozornosti  několika volebních stran před komunálními volbami a logicky se tedy také dostala do  programu tehdejší volební koalice. Již v závěru minulého volebního období (r.2006) byly na základě zadání města připraveny dokonce čtyři návrhy studie dostavby od čtyř architektů. Logicky se dalo očekávat, že jeden z nich bude vybrán a a dále rozvíjen. Ukázalo se však, že ani jedna ze studií plně nevyjadřuje požadavky města, které se také  od doby prvního zadání poněkud změnily. Vzhledem k tomu, že díky firmě Drumel a Co byl pro kulturní a společenskou činnost ve městě zachráněn (pět minut po dvanácté) Národní dům, došlo ke změně priorit a vedení města pak nepožadovalo zakomponovat do studie  vybudování kapacitního společenského sálu pro 500 návštěvníků, v předchozích zadáních to však bylo. (Proto je také těžké posuzovat novou studii s těmi předchozími). Díky této změně je dostavba nyní podle nového zadání z roku 2008 určena pouze pro vyřešení potřeb městské knihovny, městského muzea nebo městské galerie a také s novou "lepší" restaurací a s atriem, komerčními prostory. Nová studie byla vypracována během podzimních měsíců roku 2008 na základě nabídky architektonické kanceláře z italského Milána právě podle nových požadavků. V lednu 2009 pak starosta Jaroslav Zedník dojel pro výsledný návrh, který mezitím posoudila rada města, ředitelky Městské knihovny, Městského muzea a ředitel Kulturního centra a následně také také komise městského architekta.  Byla posouzena funkčnost studie, potřebnost jednotlivých částí. Návrh byl shledán za funkční,  architektonicky zajímavý a vhodný k dopracování, nikoliv však tak, že by byl převzatý tak jak byl připraven, předpokládají se  určité úpravy.
 
 
Pohledy na stavbu ukazují na využití materiálů na plášti budovy (dřevo a sklo)
 
 
Pohled od ulice Nádražní, ulice Pražského a od budovy Základní školy
 
 
Podélný  a příčný řez
Hlavní vstup do objektu přes prosklený 18 m vysoký válcový objekt s točitým schodištěm vedoucím do všech podlaží
 
   Pohledy z ulice Nádražní

Atrium  - volný prostor prochází až nahoru pod skleněnou střechu. Do vyšších pater je přístup točitým schodištěm  nebo výtahem.

 Pohledy do expozic muzea nebogalerie

V přízemí  mají být komerční prostory, restaurace a část prostor galerie

V prvním poschodí má být sál s trvalou expozicí muzea a další prostory muzea. Plocha podlaží je cca 1200 m2. Toto podlaží je ve stejné úrovni jako  velký sál Kulturního centra,  nová budova bude spojena s Kulturním centrem chodbou podél prosklené stěny s výhledem do Nádražní ulice a navazuje na chodbu k šatnám KC

 

Druhé  a třetí poschodí  je určeno pro městskou knihovnu

Čtvrté (poslední) poschodí tvoří v části podél ul. Nádražní terasa a v zadní části  dva víceúčelové sály pro 60 a 150 návštěvníků se sociálním zařízením.  Právě toto podlaží se zřejmě  dočká největších změn. Oba sály nejsou v této velikosti potřeba, v budově Kulturního centra je  (malý) sál pro 100 - 120 návštěvníků, provoz se  připojením  městské knihovny nezvětší.  Není důvod proč  nevyužívat  sály intenzivněji.  Poslední podlaží by pak bylo v první fázi navrženo např. jako komerční prostor s posuvnými příčkami. Přitom by zde  mělo být vše připraveno tak, aby zde mohl později dle potřeby města vzniknout zatím chybějící společenský sál, který by nabídku celého kulturního centrum završil. Je to zatím jeden z námětů.

Zatím navržený sál pro 150 osob s posuvnou stěnou (zřejmě v dalším zpracování nebude  rozvíjeno)

Podélný řez budovou

Pohled z ptačí perspektivy

Cenu investice je možné odvodit od obestavěného prostoru - výška 18 metrů, plocha každého podlaží 1200 m2  t.j. 21600 m3. Jde tedy o  takovou částku, že realizace bez čerpání dotací z EU není reálně realizovatelná samotným  městem, má-li financovat další rozvoj města.  Nebere v úvahu okolí a zejména parkování. Je proto opravdu těžké uvést nějaký termín realizace. Jde však o návrh odvážný, důstojný a zajímavý. Bude  nyní připomínkován  v našich městských kulturních zařízeních.  Budoucnost měla být právě v tom, že se přece jenom  bude do studie zapracována budoucí možnost vybudování společenského sálu (místo problematicky zařazeného muzea v 1. poschodí) tak, aby byla nabídka kulturních možností skutečně komplexní. Místo toho je zařazen sál pro 150 osob ve čtvrtém podlaží, které by nebylo vlastně potřeba ani budovat. Tím by se zmenšil obestavěný prostor, snížila cena...

Českotřebovský zpravodaj iČtZ 18.2. 2009

Současnost:


Na návrh se díváme zejména jako na zajímavost, kterou v našich podmínkách nelze realizovat. Myšlenka ze studie vzala za své velmi brzy tím, že se podařilo prosadit investici do nového městského muzea v Klácelově ulici.  Pro knihovnu pak byl zbrkle v dražbě v listopadu 2014 zakoupen objekt bývalé DFJP / Svářečské školy. I tato myšlenka zřejmě nedojde do realizace a objekt bude využit jinak.  Umístění pro knihovnu se stále hledá na lepším místě v centru města...  (mm)